Είστε εδώ

 1. Τηλεκπαίδευση

Μάθημα Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες : %2

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Εξέταση Εργαστηρίου ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Το Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)θα εξεταστεί τη Δευτέρα 23/01/2023 μόνο γραπτά (θεωρητικά) και καθόλου εργαστηριακά.

 

Δρ. Παναγιώτης Κων. Βαρζάκας, Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής 1ης βαθμίδας.

 

Εξέταση Μαθημάτων Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (ΘΕΩΡΙΑ), Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ), Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα (ΘΕΩΡΙΑ), Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ), Μαθηματικά ΙΙ, Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων (Θ και Ε)

Κατά την Εξέταση των παρακάτω μαθημάτων, τη Δευτέρα 23/01/2023:

1. Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (ΘΕΩΡΙΑ)

2. Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

3. Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα (ΘΕΩΡΙΑ)

4. Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (θα εξεταστεί μόνο γραπτά και καθόλου εργαστηριακά)

5. Μαθηματικά ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ)

6. Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων (ΘΕΩΡΙΑ)

7. Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (θα εξεταστεί μόνο γραπτά και καθόλου εργαστηριακά)

μπορούν να λάβουν μέρος ΜΟΝΟ όσοι φοιτητές/τριες έχουν δηλώσει κανονικά τα παραπάνω μαθήματα, στη δήλωση των μαθημάτων τους στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

Στο e-class, στα αντίστοιχα μαθήματα, υπάρχει Βοηθητικό Υλικό.

Απαραίτητα όλοι οι φοιτητές να έχουν μαζί τους απαραίτητα στοιχεία ταυτοπροσωπίας (δηλαδή τη φοιτητική ή την αστυνομική τους ταυτότητα) και απλό υπολογιστή τσέπης για απλούς υπολογισμούς (π.χ. λογαρίθμους, δυνάμεις κ.α.).

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του κινητού τηλεφώνου.

Δρ.Παναγιώτης Κων. Βαρζάκας, Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής 1ης Βαθμίδας, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (σε ηλεκτρονική μορφή) σχετικά με την Εξέταση Μαθημάτων ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θεωρία) και ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ)

Σχετικά με την Επαναληπτική Εξέταση Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2022, ανακοινώνεται ότι  στο e-class και στην Επιλογή "Έγγραφα"  (στα αντίστοιχα μαθήματα), υπάρχει Βοηθητικό Υλικό (σε ηλεκτρονική μορφή) σχετικά με την Εξέταση των Μαθημάτων: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ) και ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ).

Δρ.Παναγιώτης Κ. Βαρζάκας, Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής 1ης βαθμίδας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (σε ηλεκτρονική μορφή) σχετικά με την Εξέταση Μαθημάτων Μαθηματικά ΙΙ (Θεωρία) και Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα (Θεωρία)

Σχετικά με την Επαναληπτική Εξέταση Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2022, ανακοινώνεταί ότι  στο e-class και στην Επιλογή "Έγγραφα"  (στα αντίστοιχα μαθήματα), υπάρχει Βοηθητικό Υλικό (σε ηλεκτρονική μορφή) σχετικά με την Εξέταση των Μαθημάτων ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (Θεωρία) και ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θεωρία).

 

     Ο εξεταστής των Μαθημάτων,

Δρ.Παναγιώτης Κ. Βαρζάκας, Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής 1ης βαθμίδας.

Εξέταση του Εργαστηρίου Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Η εξέταση του Εργαστηρίου Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα (Ε), περιλαμβάνει όλο το υλικό που έχει αναρτηθεί στο e-class για το συγκεκριμένο μάθημα, και συγκεκριμένα στην επιλογή "Έγγραφα" και στη συνέχεια στο φάκελο  "Βοηθητικό Υλικό για το Μάθημα Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)".

Η εξέταση του Εργαστηρίου Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα (Ε), θα είναι μόνο γραπτή για όλους τους φοιτητές, χωρίς καμία εξέταση στον πάγκο του Εργαστηρίου.

Π.Βαρζάκας

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ την Τρίτη 14/06/2022

Κατά την Εξέταση των παρακάτω μαθημάτων την Τρίτη 14/06/2022 και κατά την Επαναληπτική Εξέταση, τον Αύγουστο/Σεπτέμβριο του 2022:

1. Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (ΘΕΩΡΙΑ)

2. Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

3. Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα (ΘΕΩΡΙΑ)

4. Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων (ΘΕΩΡΙΑ)

5. Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

6. Μαθηματικά ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ)

μπορούν να λάβουν μέρος ΜΟΝΟ όσοι φοιτητές/τριες έχουν δηλώσει κανονικά τα παραπάνω μαθήματα, στη δήλωση των μαθημάτων τους στην Ηλεκτρονική Γραμματεία, κατά το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημ.έτους 2021-2022.

Συμμετoχή στις Εξετάσεις απαραίτητα με χρήση μάσκας προσώπου (για τον COVID-19).

Απαραίτητα όλοι οι φοιτητές να έχουν μαζί τους απαραίτητα στοιχεία ταυτοπροσωπίας (δηλαδή τη φοιτητική τους ταυτότητα).

Δρ.Παναγιώτης Βαρζάκας, Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής.

Εξέταση ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ)-Εξεταστική Αυγ-Σεπτ.2021

Ο σύνδεσμος για την Εξέταση ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ) στην Εξεταστική Περίοδο του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2021, είναι ο επόμενος:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a43cd91142efd417cbb04021f3705903c...

 

 

Για να πάρετε μέρος στην Εξέταση θα πρέπει να μου στείλετε απαραίτητα μέχρι και τη προηγούμενη ημέρα της εξέτασης, σχετικό αίτημα (αίτημα προς τον Διδάσκοντα (κάνοντας “Join”) ) και αφού το κάνω αποδεκτό, θα μπορείτε να συνδεθείτε.

Όσοι παρακολουθήσατε το μάθημα κατά τη διάρκεια του Εξαμήνου με το MS-TEAMS,  ΔΕΝ χρειάζεται να κάνετε κάτι τώρα.

Επίσης, απαραίτητα θα πρέπει να έχετε όλα τα επόμενα:

1.       Σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της εξέτασης

2.       Να έχετε εγγραφεί στο μάθημα στο e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να κάνετε έλεγχο ότι έχετε πρόσβαση το συγκεκριμένο μάθημα

3.       να έχετε πρόσβαση στο συγκεκριμένο μάθημα στο MS-Teams

4.       Να έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό e-mail σας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

5.       Να διαθέτετε όλα τα επόμενα τεχνολογικά μέσα:

α. ηλεκτρονικό υπολογιστή

β. κάμερα

γ. μικρόφωνο και

δ. τρόπο σκαναρίσματος των χειρόγραφων απαντήσεων σας

6. να έχετε την ημέρα της εξέτασης διαθέσιμη τη φοιτητική σας ταυτότητα.

Δρ.Βαρζάκας Παναγιώτης, Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής Α βαθμίδας, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 

Σύνδεσμος για Εξέταση ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ)

Ο σύνδεσμος για την Εξέταση ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ) είναι ο επόμενος:

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a43cd91142efd417cbb04021f3705903c...

Για να πάρετε μέρος στην Εξέταση θα πρέπει να μου στείλετε σχετικό ΕΓΚΑΙΡΑ αίτημα (αίτημα προς τον Διδάσκοντα) μέσω του MS-TEAMS (κάνοντας “Join”) ) και αφού το κάνω αποδεκτό θα μπορείτε να συνδεθείτε.

Όσοι παρακολουθήσατε το μάθημα κατά τη διάρκεια του Εξαμήνου με το MS-TEAMS,  ΔΕΝ χρειάζεται να κάνετε κάτι τώρα.

ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΤΟ e-class ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ

Δρ. Π.Βαρζάκας, Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής 1ης βαθμίδας, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σύνδεσμος για Εξέταση Εργαστηρίου ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Ο σύνδεσμος για την Εξέταση του Εργαστηρίου ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) είναι ο επόμενος:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ade9523fc7940479abf43db66663c2dab...

 

Για να πάρετε μέρος στην Εξέταση θα πρέπει να μου στείλετε ΕΓΚΑΙΡΑ σχετικό αίτημα (αίτημα προς τον Διδάσκοντα) (κάνοντας “Join”) μέσω του MS-TEAMS και αφού το κάνω αποδεκτό θα μπορείτε να συνδεθείτε.

Όσοι παρακολουθήσατε το Εργαστήριο κατά τη διάρκεια του Εξαμήνου με το MS-TEAMS,  ΔΕΝ χρειάζεται να κάνετε κάτι τώρα.

ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΤΟ e-class ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ

 

Οι φοιτητές ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ μπορούν να έρθουν για Εξέταση τη Τετάρτη 9/06/2021 ή στις 6 μ.μ. ή στις 7 μ.μ. μαζί με τους κανονικούς φοιτητές του Εξαμήνου.

 

Δρ.Βαρζάκας Παναγιώτης, Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής 1ης βαθμίδας, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξέταση Εργαστηρίου ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

       Η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)» θα πραγματοποιηθεί τη ΤΕΤΑΡΤΗ 9/06/2021 (αντί για τη Πέμπτη 10/6/2021) και συγκεκριμένα:

ΜΟΝΟ για τα ΤΜΗΜΑΤΑ του κ.Βαρζάκα Παναγιώτη:

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 10-12: ΕΞΕΤΑΣΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ 9/06/2021, ΏΡΑ 6-7 μ.μ.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 12-2: ΕΞΕΤΑΣΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ 9/06/2021, ΏΡΑ 7-8 μ.μ.

ταυτόχρονα με τη χρήση του e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του MS-Teams (μέθοδος Α2: On-line Γραπτή Εξέταση με χρήση Πλατφόρμας eclass, Υποσύστημα «Εργασίες» και σε συνδυασμό με Επιτήρηση Εξετάσεων με τηλεδιάσκεψη με τη Πλατφόρμα  MS-Teams) στα οποία θα πρέπει να έχετε απαραίτητα ταυτόχρονα πρόσβαση την ημέρα και τις ώρες της εξέτασης του μαθήματος.

ΟΜΑΔΑ MS-TEAMS: η ομάδα στην οποία γινόταν η διδασκαλία κατά τη διάρκεια του Εαρινού εξαμήνου.

Οι φοιτητές ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ μπορούν να έρθουν ή στις 6 μ.μ. ή στις 7 μ.μ.

Επίσης, απαραίτητα θα πρέπει να έχετε όλα τα επόμενα:

1.            Σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της εξέτασης

2.            Να έχετε εγγραφεί στο μάθημα στο eclass του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να κάνετε έλεγχο ότι έχετε πρόσβαση το συγκεκριμένο μάθημα

3.            να έχετε πρόσβαση στο συγκεκριμένο μάθημα στο MS-Teams

4.            Να έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό e-mail σας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

5.            Να διαθέτετε όλα τα επόμενα τεχνολογικά μέσα:

α. ηλεκτρονικό υπολογιστή

β. κάμερα

γ. μικρόφωνο και

δ. τρόπο σκαναρίσματος των χειρόγραφων απαντήσεων σας

6. να έχετε την ημέρα της εξέτασης διαθέσιμη τη φοιτητική σας ταυτότητα.

 

Για οποιοδήποτε σχετικό θέμα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο: pvarzakas@uth.gr

Δρ.Βαρζάκας Παναγιώτης, Καθηγητής

 

Νέα Ανακοίνωση-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θεωρία και Εργαστήριο)

Καλημέρα

Αν δεν μπορέσετε να συνδεθείτε με τους κωδικούς που έχω ήδη αναφέρει σε προηγούμενη ανακοίνωσή μου, τότε χρησιμοποιήστε τα επόμενα Links:

Για το Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ε) το:

https://teams.microsoft.com/l/team/19:de9523fc7940479abf43db66663c2dab@thread.tacv2/conversations?groupId=412d1c1c-4781-4c01-b032-e8f8666c5363&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

και για τη Θεωρία ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ) το:

https://teams.microsoft.com/l/team/19:43cd91142efd417cbb04021f3705903c@thread.tacv2/conversations?groupId=ab4b33a9-03fb-4302-82dc-35621a39b26f&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

 

Δρ.Βαρζάκας Παναγιώτης, Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής Αβαθμίδας.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θεωρία και Εργαστήριο) Εαρινό Εξ. 2020-2021

Α. Η εγγραφή για τα Τμήματα του Εργαστηρίου ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (E) και για τα τρία Τμήματα δηλαδή: Δευτέρα 2-4, Πέμπτη 10-12 και Πέμπτη 12-2 θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο την επόμενη Πέμπτη 25/02/2021, ώρα 10 π.μ. με σύνδεση στην:

Ομάδα στο MS-TEAMS: 202_ΠΠΣ63.ΣΤ102Ε_ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-Ε

Κωδικός στο MS-TEAMS:   fippw46

 

Β. Το μάθημα της Θεωρίας ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ) θα ξεκινήσει τη Τετάρτη 24/02/2021 ώρα 6 μ.μ. με σύνδεση στην:

Ομάδα στο MS-TEAMS: 202_ΠΠΣ63.ΣΤ102Θ_ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-Θ

Κωδικός στο MS-TEAMS:   g83x7mb

 

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες θα παρακολουθήσουν τη Θεωρία ή/και το Εργαστήριο θα πρέπει να κάνουν και εγγραφή στο αντίστοιχο μάθημα στο e-class.

Δρ. Βαρζάκας Παναγιώτης, Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής Α/ βαθμίδας

Δρ. Αναγνώστου Μάριος, Διδάσκων, Παν.Υπότροφος, Συνεργάτης.

Διαδικασία Εξέτασης Μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ) και ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ και ΚΩΔ.ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ)

Παρακαλώ ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για τη Διαδικασία Εξέτασης Μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ) και ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) στην Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020.

 

Παναγιώτης Βαρζάκας, Καθηγητής

Υπενθύμιση-Εξέταση Θεωρία Πληρ-Κωδ.Δεδ (ΘΕΩΡΙΑ και Εργαστήριο) και Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θεωρία και Εργαστήριο)

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

       Η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθημάτων:

«Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων (ΘΕΩΡΙΑ)»

«Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)»

«Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (ΘΕΩΡΙΑ)» και

«Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)»

θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τη χρήση του eclass του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του MS-Teams (μέθοδος Α2: On-line Γραπτή Εξέταση με χρήση Πλατφόρμας eclass, Υποσύστημα «Εργασίες» και σε συνδυασμό με Επιτήρηση Εξετάσεων με τηλεδιάσκεψη με τη Πλατφόρμα  MS-Teams) στα οποία θα πρέπει να έχετε απαραίτητα ταυτόχρονα πρόσβαση την ημέρα και τις ώρες της εξέτασης του μαθήματος.

Επίσης, απαραίτητα θα πρέπει να έχετε όλα τα επόμενα:

 1. Σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της εξέτασης
 2. Να έχετε εγγραφεί στο μάθημα στο eclass του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να κάνετε έλεγχο ότι έχετε πρόσβαση το συγκεκριμένο μάθημα
 3. να έχετε πρόσβαση στο συγκεκριμένο μάθημα στο MS-Teams
 4. Να έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό e-mail σας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 5. Να διαθέτετε όλα τα επόμενα τεχνολογικά μέσα:

α. ηλεκτρονικό υπολογιστή

β. κάμερα

γ. μικρόφωνο και

δ. τρόπο σκαναρίσματος των χειρόγραφων απαντήσεων σας

 1. Να υποβάλλετε ηλεκτρονική δήλωση (που θα διατίθεται μέσω του κεντρικού ιστοτόπου του Ιδρύματος: https://www.uth.gr/) πριν από τη συμμετοχή τους στην εξέταση, με την οποία θα δηλώνεται ότι:
 • λάβατε γνώση για τις τεχνικές και τις τεχνολογίες διεξαγωγής εξετάσεων από απόσταση, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και προτίθεστε να συμμετέχετε σε αυτές, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
 • η συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνει με χρήση των στοιχείων του ιδρυματικού τους λογαριασμού
 • οι εργασίες/γραπτά που θα υποβάλλετε εκπονήθηκαν αποκλειστικά από τους ίδιους, ενώ στην περίπτωση εξετάσεων που περιλαμβάνει υποβολή εργασιών θα αναφέρουν πλήρως όλες τις πηγές στις οποίες ανέτρεξαν για την εκπόνηση τους
 • συναινείτε στον έλεγχο πρόληψης λογοκλοπής στις εργασίες/γραπτά που παραδίδουν μέσω του πληροφοριακού συστήματος Turnitin
 • αποδέχεστε τα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος για τη διαδικασία των εξετάσεων από απόσταση
 1. να έχετε την ημέρα της εξέτασης διαθέσιμη τη φοιτητική σας ταυτότητα.

Για οποιοδήποτε σχετικό θέμα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο: pvarzakas@uth.gr

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) και ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)(

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

       Η εξ αποστάσεως εξέταση των μαθήματων:

 1. Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (ΘΕΩΡΙΑ)
 2. Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
 3. Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων (Εμβόλιμη Εξέταση, ΘΕΩΡΙΑ) και
 4. Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων (Εμβόλιμη Εξέταση, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση του e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ταυτόχρονα με τη χρήση του MS-Teams, στα οποία θα πρέπει να έχετε απαραίτητα πρόσβαση την ημέρα και τις ώρες της εξέτασης όλων των προηγουμένων μαθημάτων.

Για οποιοδήποτε σχετικό θέμα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο: pvarzakas@uth.gr

Δρ. Παναγιώτης Κ. Βαρζάκας, Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών-17/05/2020

Η Παγκόσμια Τηλεπικοινωνιών και Ημέρα Κοινωνίας της Πληροφορίας (WTISD) σηματοδοτεί την επέτειο της ίδρυσης της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) στις 17 Μαΐου 1865, όταν η πρώτη Διεθνής Σύμβαση για το Τηλέγραφο υπεγράφη στο Παρίσι.

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας (WTISD), είναι «Connect 2030: ICTs for the Sustainable Development Goals (SDGs)». Επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ITU, να συνδέει όλους τους ανθρώπους του κόσμου ενώ δείχνει πώς οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορεί να συμβάλουν στην επιτάχυνση της επίτευξης της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και για την αειφόρο ανάπτυξη.

Με μόλις 10 χρόνια να απομένουν, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ξεκίνησε μια «Δεκαετία Δράσης» τον περασμένο Ιανουάριο, για να επιτύχει τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs) έως το 2030. Τους μήνες από τότε, η πανδημία της νόσου του κορονοϊού (COVID-19) έχει επισημάνει τη θεμελιώδη σημασία των ΤΠΕ για τις οικονομίες και τις κοινωνίες παντού, δείχνοντας στον κόσμο ότι κανείς δεν είναι ασφαλής έως ότου είμαστε όλοι ασφαλείς - και ότι δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό των ΤΠΕ έως ότου είμαστε όλοι συνδεδεμένοι.

Φέτος, η ITU θα πραγματοποιήσει μια εικονική εκδήλωση υψηλού επιπέδου, για να αναδείξει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των χωρών, των εταιρειών, των Ηνωμένων Εθνών και άλλων, για την ενίσχυση του ρόλου των ΤΠΕ καθώς ξεκίνησε η «Δεκαετία Δράσης» για τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης (SDGs) και ταυτόχρονα της προώθησης του ρόλου των ΤΠΕ στην παγκόσμια ανταπόκριση και αντιμετώπιση του COVID-19.

link: https://www.itu.int/en/wtisd/2020/Pages/default.aspx

Δρ.Παναγιώτης Κ.Βαρζάκας, Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής Α/ βαθμίδας.

Εγγραφή στο e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε)

Παρακαλούνται, όλοι οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν το Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) και θα συμμετάσχουν στη τελική εξέτασή του, να εγγραφούν στο μάθημα Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Εργαστήριο) στο e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κάθε εβδομάδα λαμβάνονται παρουσίες στο μάθημα του Εργαστηρίου με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Δρ.Παναγιώτης Βαρζάκας, Καθηγητής Α βαθμίδας.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ) και ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

     Ενημερώνονται όλοι οι φοιτητές  ότι  η Θεωρία ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ)    και  το Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ε) συνεχίζονται κανονικά μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι φοιτητές πρέπει να γραφτούν στο e-class στο μάθημα της Θεωρίας ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και για το Εργαστήριο (για τα Τμήματα της Πέμπτης 10 πμ-12 μ και 12μ -2 μ.μ.) στο μάθημα ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εργαστήριο).

 

Ο διδάσκων,

Δρ.Βαρζάκας Παναγιώτης, Καθηγητής.

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θεωρία) και Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Εργαστήριο)

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι φοιτητές θέλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ) με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο αντίστοιχο μάθημα στο e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Επίσης, το Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΜΟΝΟ για το Τμήμα του κ. Αναγνώστου Μάριου, θα ξεκινήσει με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τη Δευτέρα 30/03/2020. Απαιτείται εγγραφή του φοιτητή στο αντίστοιχο μάθημα, στο e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Οι διδάσκοντες,

Δρ.Βαρζάκας Παναγιώτης

Δρ.Αναγνώστου Μάριος

Μάθημα Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θεωρία) Τετάρτης 26/02/2020

Το μάθημα Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θεωρία) της Τετάρτης 26/02/2020, 12-2 μ.μ.,  Αίθουσα 11, θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ για τη Τετάρτη 26/02/2020, τη Τρίτη 3/03/2020 στις 8-10 π.μ. στην Αίθουσα 11.

 

Το μάθημα Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θεωρία) της Πέμπτης 27/02/2020, όπως και το Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Εργαστήριο), θα πραγματοποιηθούν κανονικά και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

       

          Ο διδάσκων,

 

Δρ. Βαρζάκας Παναγιώτης, Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής Α/ βαθμίδας, Γενικό Τμήμα Λαμίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ στο Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ε)-Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020

Παρακαλώ ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για την Εγγραφή στο Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημ.έτους 2019-2020.

Τελική Εξέταση Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Παρακαλώ ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για τη Τελική Εξέταση του Εργαστηρίου Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες.

 

Δρ. Βαρζάκας Παναγιώτης, Καθηγητής.

ΕΠΕΙΓΟΝ-Αναπλήρωση Μαθήματος Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θεωρία)

Το μάθημα Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θεωρία) που δεν πραγματοποιήθηκε τη προηγούμενη Τετάρτη 15/05/2019 λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα στη Συνέλευση του Γενικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα αναπληρωθεί τη Δευτέρα 20/05/2019 και ώρα 12-2 μ.μ. στην αίθουσα 9.

Ο διδάσκων,

Δρ. Βαρζάκας Παναγιώτης, Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής Α βαθμίδας.

17 Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας

     Στις 17 Μαΐου κάθε χρόνο εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε ανάμνηση της ίδρυσης αυτή τη μέρα του 1865 της Παγκόσμιας Τηλεγραφικής Ένωσης που σήμερα ονομάζεται Παγκόσμια Τηλεπικοινωνιακή Ένωση (Π.Τ.Ε.) (International Telecommunication Union, (I.T.U.)) .

        Όλα ξεκίνησαν στις 24 Μαΐου του 1844, όταν ο Σάμιουελ Μορς έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσω τηλεγραφικής γραμμής από την Ουάσιγκτον στη Βαλτιμόρη, εγκαινιάζοντας την τηλεπικοινωνιακή πραγματικότητα. 10 χρόνια αργότερα, ο τηλέγραφος ήταν διαθέσιμος στο κοινό και στις 17 Μαΐου 1865 ιδρύθηκε στο Παρίσι ο Παγκόσμια Τηλεγραφική Ένωση από 20 κράτη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

      Από τον τηλέγραφο, το τηλέφωνο, τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές στη συνέχεια, τις δορυφορικές επικοινωνίες και σήμερα το Ίντερνετ, η Π.Τ.Ε. βοήθησε σημαντικά να τιθασευτεί η δύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας με στόχο την ικανοποίηση της βασικής ανθρώπινης ανάγκης για επικοινωνία.

      Σήμερα, η Παγκόσμια Τηλεπικοινωνιακή Ένωση είναι ένας διεθνής οργανισμός που κινείται εντός του Ο.Η.Ε., όπου οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας συντονίζουν τα παγκόσμια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες. Από το 2006 ο ΟΗΕ δίνει περισσότερο έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στο Ίντερνετ, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει το «ψηφιακό χάσμα».

            Φέτος, γιορτάζουμε την 50η  επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας, η οποία εορτάζεται ετησίως από το 1969. Η Ημέρα σηματοδοτεί την ίδρυση της I.T.U. στις 17 Μαΐου 1865, όταν υπογράφηκε στο Παρίσι, η πρώτη Διεθνής Σύμβαση Telegraph.

Η θέσπιση προτύπων αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της αποστολής της I.T.U. ως εξειδικευμένης υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τα πρότυπα της I.T.U. συμβάλλουν στην επιτάχυνση των ΤΠΕ για όλους τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Το θέμα του 2019, δηλαδή το «Γεφυρώνοντας το κενό τυποποίησης» ("Bridging the standardization gap") θα επιτρέψει τη συμμετοχή της I.T.U. και άλλων βασικών ενδιαφερομένων μερών, για να διερευνήσουν τις ευκαιρίες για:

 • τη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών στη διαδικασία λήψης προτύπων της I.T.U.
 • τη εξουσιοδότηση τοπικών εμπειρογνωμόνων στη διαδικασία τυποποίησης σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και
 • τη προώθηση της εφαρμογής των διεθνών προτύπων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

    Δρ.Παναγιώτης Βαρζάκας, Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής Α/ βαθμίδας.

Εγγραφή στο Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε)

Η Εγγραφή στο Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε), θα πραγματοποιηθεί μόνο τη Πέμπτη 7/3/2019, ώρα 10.00 π.μ. στο Εργαστήριο 4 (Ε4).

Δεν θα πραγματοποιηθεί εγγραφή στο Εργαστήριο καμία άλλη ημερομηνία ή ώρα. Απαιτείται από όλους τους φοιτητές να έχουν στοιχεία ταυτοπροσωπίας.

Δρ.Βαρζάκας Παναγιώτης, Καθηγητής.

 

Τελική Εξέταση Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε)-Εαρινό 2017-2018

Παρακαλώ ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για τη Τελική Εξέταση Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018.

Ο διδάσκων,

Δρ.Βαρζάκας Παναγιώτης, Καθηγητής.

17 Μαϊου 2018-Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας

     Στις 17 Μαΐου κάθε χρόνο εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε ανάμνηση της ίδρυσης αυτή τη μέρα του 1865 της Παγκόσμιας Τηλεγραφικής Ένωσης που σήμερα ονομάζεται Παγκόσμια Τηλεπικοινωνιακή Ένωση (Π.Τ.Ε).

     Όλα ξεκίνησαν στις 24 Μαΐου του 1844, όταν ο Σάμιουελ Μορς έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσω τηλεγραφικής γραμμής από την Ουάσιγκτον στη Βαλτιμόρη, εγκαινιάζοντας την τηλεπικοινωνιακή πραγματικότητα. 10 χρόνια αργότερα, ο τηλέγραφος ήταν διαθέσιμος στο κοινό και στις 17 Μαΐου 1865 ιδρύθηκε στο Παρίσι ο Παγκόσμια Τηλεγραφική Ένωση από 20 κράτη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

        Από τον τηλέγραφο, το τηλέφωνο, τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές στη συνέχεια, τις δορυφορικές επικοινωνίες και σήμερα το Ίντερνετ, η Π.Τ.Ε. βοήθησε σημαντικά να τιθασευτεί η δύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας με στόχο την ικανοποίηση της βασικής ανθρώπινης ανάγκης για επικοινωνία.

      Σήμερα, η Παγκόσμια Τηλεπικοινωνιακή Ένωση είναι ένας διεθνής οργανισμός που κινείται εντός του ΟΗΕ, όπου οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας συντονίζουν τα παγκόσμια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες. Από το 2006 ο ΟΗΕ δίνει περισσότερο έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στο Ίντερνετ, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει το «ψηφιακό χάσμα».

    Θέμα των φετινών εορτασμών, όπως έχει ήδη καθοριστεί από την Παγκόσμια Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), είναι: 

           Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη ζωή μας/ Enabling the positive use of Artificial Intelligence for All. 


(Περισσότερες πληροφορίες για το φετινό θέμα στη σελίδα της ITU: https://www.itu.int/en/wtisd/2018/Pages/default.aspx).

Αναβολή και Αναπλήρωση του μαθήματος «Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες» (Θεωρία) της Παρασκευής 11/05/2018

         Τμάθημα «Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες» (Θεωρία) της Παρασκευής 11/05/2018, 8-10 π.μ. στην Αίθουσα 9, δεν θα πραγματοποιηθεί   λόγω αδείας του διδάσκοντα.

 

      Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14/05/2018, ώρα 6-8 μ.μ. στην Αίθουσα 9.

 

Δρ. Βαρζάκας Παναγιώτης, Καθηγητής.

 

 

 

 

 

 

«Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες» (Θεωρία) της Παρασκευής 16/03/2018, 8-10 π.μ. στην Αίθουσα 9

Τμάθημα «Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες» (Θεωρία) της Παρασκευής 16/03/2018, 8-10 π.μ. στην Αίθουσα 9, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω αδείας του διδάσκοντα.

 

   Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19/03/2018, ώρα 6 μ.μ.-8 μ.μ. στην Αίθουσα 9.

                                                                                                                   Δρ. Βαρζάκας Παναγιώτης, Καθηγητής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Πέμπτη 15/3/2018 ώρα 12μ-2μμ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες της Πέμπτης 15/03/2018 ώρα 12μ-2μμ,

να προσέλθουν (μόνο για τη Πέμπτη 15/03/2018) σε όποιο από τα δύο Τμήματα 8πμ-10πμ ή 10πμ-12μ της Πέμπτης 15/3/2018 επιθυμούν, διότι το Τμήμα της Πέμπτης 15/03/2018, 12-2 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε Εκλεκτορικό Σώμα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στις 12 μ.

Ο διδάσκων,

Δρ.Βαρζάκας Παναγιώτης, Καθηγητής

 

 

Εγγραφές Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες-Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018

       Στο συνημμένο αρχείο καταγράφεται η διαδικασία των Εγγραφών για το Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημ.έτους 2017-2018.

                                                                                                                                                     

Δρ.Βαρζάκας Παναγιώτης, Καθηγητής.

70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ TRANSISTOR

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε μία σύντομη ιστορία για την εφεύρεση του transistror, στις 23 Δεκεμβρίου 1947 από τους William Shockley, John Bardeen, and Walter Brattain, που άλλαξε την πορεία των ηλεκτρονικών και τα οδήγησαν στην ανάπτυξη που γνωρίζουμε σήμερα.

http://www.electronicdesign.com/power/celebrating-70th-anniversary-trans...

CALL FOR PAPERS 4th PAnhellenic Conference on Electronics and Telecommunications (PACET) November 17-19, 2017, Xanthi, Greece

CALL FOR PAPERS


4th PAnhellenic Conference on Electronics and Telecommunications (PACET), November 17-19, 2017, Xanthi, Greece

 

http://pacet2017.ee.duth.gr

Τελική Εξέταση Εργαστηρίου Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Εαρινό 2016-2017

                 Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να ενημερωθούν από το συνημμένο αρχείο για τη Τελική Εξέταση του Εργαστηρίου  Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε)) για το  Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

 

Δρ. Παναγιώτης Κων. Βαρζάκας, Καθηγητής.

Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) Πέμπτη 25/05/17 και 1/06/17

Α. Τη Πέμπτη 25/05/2017 και τη Πέμπτη 1/06/2017, παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του 6ου Εξαμήνου, να προσέλθουν υποχρεωτικά στο αντίστοιχο τμήμα τους (8-10 πμ,10-12μ, 12-2 μμ) στο Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, για να αναπληρώσουν οποιαδήποτε Εργαστηριακή Άσκηση δεν έχουν πραγματοποιήσει εντός του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημ. έτους 2016-2017 και για να ενημερωθούν για την Ύλη εξέτασης του Εργαστηρίου.

Β. Οι φοιτητές που είναι χωρίς παρακολούθηση και οι φοιτητές της εμβόλιμης εξέτασης, μπορούν εάν επιθυμούν, να προσέλθουν σε οποιοδήποτε από τα τμήματα 8-10πμ, 10-12μ και 12-2μμ (τη Πέμπτη 25/05/2017 ή τη Πέμπτη 1/06/2017) για να ενημερωθούν για την Ύλη εξέτασης του Εργαστηρίου Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες.

Γ. Η ακριβής ημερομηνία και οι ώρες της τελικής Εξέτασης του Εργαστηρίου Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες καθώς και η Ύλη εξέτασης, για όλους τους φοιτητές (6ου εξαμήνου, χωρίς παρακολούθηση και εμβόλιμης εξεταστικής) θα ανακοινωθούν αναλυτικά σε νέα ανακοίνωση εντός των επόμενων ημερών.

 

Δρ. Παναγιώτης Κ. Βαρζάκας, Καθηγητής.

Αναπλήρωση Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θεωρία)-Δευτέρα 15/05/17, ώρα 8-10 πμ, Αίθουσα 9

           Ανακοινώνεται ότι η Αναπλήρωση του μαθήματος Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θεωρία) που δεν πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 10/05/2017 λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε Εκλεκτορικό Σώμα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχ. ΤΕ., θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15/05/2017, ώρα 8-10 π.μ., στην ΑΙΘΟΥΣΑ 9 του Τμήματος.

Ο διδάσκων,

Δρ.Βαρζάκας Παναγιώτης,Καθηγητής.

Αναβολή μαθήματος ΘΕΩΡΙΑ Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τετάρτη 10/5/2017 ώρα 12-2 μ.μ., ΑΙΘΟΥΣΑ 9

     Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι το μάθημα της Θεωρίας Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ) της Τετάρτης 10/5/2017 ώρα 12-2 μ.μ., ΑΙΘΟΥΣΑ 9, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της συμμετοχής του διδάσκοντα σε Εκλεκτορικό Σώμα.

          Το προηγούμενο μάθημα θα αναπληρωθεί μετά από συννενόηση με τους φοιτητές.

 Ο διδάσκων,

Δρ. Βαρζάκας Παναγιώτης, Καθηγητής.

Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Πέμπτη 4/5/2017, Τμήματα ώρα 8-10 π.μ. ώρα 10-12 μ. ώρα 12-2 μ.μ.

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Εργαστηρίου Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) της Πέμπτης 4/5/2017 ότι δεν θα πραγματοποιηθεί το Εργαστήριο για τα Τμήματα 8-10 π.μ,,10-12 μ.μ και 12-2μ.μ. λόγω εκτάκτου προσωπικού κωλύματος του διδάσκοντα.

          Το Εργαστήριο θα αναπληρωθεί μετά από σχετική συνεννόηση με τους φοιτητές.

    Ο διδάσκων

Δρ. Βαρζάκας Παναγιώτης

         Καθηγητής.

Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Πέμπτη 27/4/2017, Τμήμα ώρα 12-2 μμ.

             Παρακαλούνται οι φοιτητές του Εργαστήριου Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) του Τμήματος της Πέμπτης 27/4/2017, ώρα 12-2 μμ, να πρσέλθουν μόνο για τη συγκεκριμένη εβδομάδα σε όποιο από τα δύο Τμήματα 8-10 πμ ή 10-12 μμ επιθυμούν διότι το Τμήμα Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) 12-2 μμ δεν θα πραγματοποιηθεί τη συγκεκριμένη εβδομάδα λόγω Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. την ίδια ημέρα και ώρα.

          Ο διδάσκων

Δρ. Βαρζάκας Παναγιώτης, Καθηγητής.

Εγγραφές Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες-Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017

Οι εγγραφές για το Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημ. Έτους 2016-2017, ο χωρισμός των Τμημάτων και η διανομή των Σημειώσεων του Εργαστηρίου, θα πραγματοποιηθούν μόνο την Πέμπτη 23/02/2017 και ώρα 9.30 π.μ. στο Εργαστήριο 4 (Ε4).

Οι σπουδαστές χωρίς παρακολούθηση (δηλ. εκείνοι οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί στο Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες κατά το παρελθόν, και έχουν απορριφθεί) οφείλουν να προσέλθουν την Πέμπτη 23/02/2017 και ώρα 9.30 π.μ. στο Εργαστήριο 4 (Ε4) για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην Τελική Εξέταση του Εργαστηρίου.

                                                                                                                                                                                                                     Από το Εργαστήριο

                                                                                                                                                                                                     Δρ.Βαρζάκας Παναγιώτης, Καθηγητής

Εξέταση Εργαστηρίου Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) για τους Σπουδαστές Κανονικής φοίτησης

Παρακαλώ ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για την Τελική Εξέταση του Εργαστηρίου Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) για τους Σπουδαστές Κανονικής Φοίτησης.

Δρ.Βαρζάκας Παναγιώτης,Αναπληρωτής Καθηγητής.

Εξέταση Εργαστηρίου Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) για τους Σπουδαστές χωρίς Παρακολούθηση

Παρακαλώ  ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για την Εξέταση του Εργαστηρίου Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) για τους Σπουδαστές χωρίς Παρακολούθηση.

 

Δρ.Βαρζάκας Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής.

 

Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) Τμήμα Πέμπτης 02/06/16

Ανακοινώνεται ότι το Εργαστήριο "Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε)" του Τμήματος της Πέμπτης 12 μ-2 μ.μ, την επόμενη Πέμπτη 02/06/2016, θα ξεκινήσει για όλους τους φοιτητές στις 11.30 π.μ. αντί για τις 12 μ.

 

Ο διδάσκων

Δρ. Π.Βαρζάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας

Στις 17 Μαΐου κάθε χρόνο εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε ανάμνηση της ίδρυσης αυτή τη μέρα του 1865 της Παγκόσμιας Τηλεγραφικής Ένωσης που σήμερα ονομάζεται Παγκόσμια Τηλεπικοινωνιακή Ένωση.

Όλα ξεκίνησαν στις 24 Μαΐου του 1844, όταν ο Σάμιουελ Μορς έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσω τηλεγραφικής γραμμής από την Ουάσιγκτον στη Βαλτιμόρη, εγκαινιάζοντας την τηλεπικοινωνιακή πραγματικότητα. 10 χρόνια αργότερα, ο τηλέγραφος ήταν διαθέσιμος στο κοινό και στις 17 Μαΐου 1865 ιδρύθηκε στο Παρίσι ο Παγκόσμια Τηλεγραφική Ένωση από 20 κράτη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Από τον τηλέγραφο, το τηλέφωνο, τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές στη συνέχεια, τις δορυφορικές επικοινωνίες και σήμερα το Ίντερνετ, η Π.Τ.Ε. βοήθησε σημαντικά να τιθασευτεί η δύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας με στόχο την ικανοποίηση της βασικής ανθρώπινης ανάγκης για επικοινωνία.

Σήμερα, η Παγκόσμια Τηλεπικοινωνιακή Ένωση είναι ένας διεθνής οργανισμός που κινείται εντός του ΟΗΕ, όπου οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας συντονίζουν τα παγκόσμια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες. Από το 2006 ο ΟΗΕ δίνει περισσότερο έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στο Ίντερνετ, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει το «ψηφιακό χάσμα».


 

Παλαιότερα Θέματα Εξέτασης Εργαστηρίου Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε)

Στο επόμενο link, έχουν αναρτηθεί Παλαιότερα Θέματα Εξέτασης του Εργαστηρίου "Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε)"

                                                 http://eclass2.teilam.gr/modules/document/document.php?course=ELN113&ope...

προς ενημέρωση των φοιτητών που παρακολουθούν το Εργαστήριο στο Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημ.έτους 2015-2016.

Δρ.Βαρζάκας Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε)

     Στο παρακάτω link της τηλεεκπαίδευσης υπάρχουν διαθέσιμες, σε ηλεκτρονική μορφή, οι Σημειώσεις του Εργαστηρίου "Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε)".

http://eclass2.teilam.gr/modules/document/document.php?course=ELN113&ope...

     Παρακαλούνται όλοι οι σπουδαστές του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημ.έτους 2015-2016, να μεταφορτώσουν στον προσωπικό τους Η/Υ, όλες τις Εργαστηριακές Ασκήσεις (σε μορφή αρχείων .pdf) και να είναι προετοιμασμένοι κάθε εβδομάδα του Εξαμήνου στην αντίστοιχη Εργαστηριακή Άσκηση.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις κατά σειρά είναι οι: PAM_TDM, ASK, FSK, PSK, QPSK, PPM, και PWM.

      Δρ. Π.Βαρζάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Εργαστήριο)-Εγγραφές

      Παρακαλώ ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για την Εγγραφή στο Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημ.έτους    2015-2016.

Εξέταση Εργαστηρίου Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) για τους επί Πτυχίω σπουδαστές

     Ανακοινώνεται ότι η Εξέταση του Εργαστηρίου Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) για τους επί πτυχίω σπουδαστές, θα περιλαμβάνει

Eρωτήσεις στο Θεωρητικό μέρος των επόμενων Eργαστηριακών Aσκήσεων:

1. Σήμα PAM-Κυκλώματα δειγματοληψίας και συγκράτησης (Sample and Hold)-Θεώρημα Nyquist-Φάσμα-Επικάλυψη φασμάτων (Aliasing)

2.Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση ΑSK (εξήγηση λειτουργιών) και μπλοκ διαγράμματα διαμορφωτή και αποδιαμορφωτή-Φάσματα σημάτων

3. Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση PSK (BPSK) (εξήγηση λειτουργιών) και μπλοκ διαγράμματα διαμορφωτή και αποδιαμορφωτή-Φάσματα σημάτων

4. Σήμα TDM-πολυπλεξία-αποπολύπλεξη σημάτων στο χρόνο

5. Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση FSK (εξήγηση λειτουργιών) και μπλοκ διαγράμματα διαμορφωτή και αποδιαμορφωτή-Φάσματα σημάτων

6. Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση QPSK (εξήγηση λειτουργιών) και μπλοκ διαγράμματα διαμορφωτή και αποδιαμορφωτή-Φάσματα σημάτων.

 

Δρ.Βαρζάκας Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητης

Τελική Εξέταση Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε)-Εαρινό 2014-2015

    Παρακαλώ, ενημερωθείτε από το συνημένο αρχείο για την Τελική Εξέταση του Εργαστηρίου Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε)-Εαρινό 2014-2015, για τους σπουδαστές του τρέχοντος εξαμήνου και για τους σπουδαστές χωρίς παρακολούθηση (Παλαιοί σπουδαστές).

Δρ. Π.Βαρζάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε)

    Ανακαοινώνεται ότι στο σύνδεσμο: eclass2.teilam.gr//courses//ELN113 και στο φάκελο "Έγγραφα"  και στη συνέχεια (εντός του) στο φάκελο: "Earino 2012_2013" υπάρχουν τα αρχεία (σε μορφή .pdf) των Εργαστηριακών Ασκήσεων που υποστηρίζουν τη διδασκαλία του Εργαστηρίου Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) και συγκεκριμένα τα αρχεία που αναφέρονται στις ασκήσεις PAM_TDM, ASK, FSK, PPM, PSK, QPSK  και PWM.

Δρ.Π.Βαρζάκας,Αναπληρωτής Καθηγητής.

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Εργαστήριο)-Εγγραφές Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015

Παρακαλώ, ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για τις Εγγραφές του Εργαστηρίου Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Εργαστήριο) για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημ. έτους 2014-2015.

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες - Εξετάσεις Ιανουαρίου 2015

Στο επισυναπτόμενο συμπιεσμένο αρχείο θα βρείτε τα θέματα και τις απαντήσεις τους

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝ 2015

ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Εργ.Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες-ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-Εαρινό 2013-2014

Παρακαλώ ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για την Εξέταση του Εργαστηρίου Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε), για τους σπουδαστές ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημ.'ετους 2013-2014.

Εργ.Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες-ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Εαρινό 2013-2014 (Τμήματα Βαρζάκα Π.)

            Παρακαλώ ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για την Τελική Εξέταση του Εργαστηρίου "Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες(Ε)" για τους σπουδαστές που παρακολούθησαν το Εργαστήριο κατά τη διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημ.έτους 2013-2014  (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ του Εργαστηρίου στα Τμήματα του κ. Βαρζάκα Παν.).

 

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας

      Στις 17 Μαΐου κάθε χρόνο εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε ανάμνηση της ίδρυσης αυτή τη μέρα του 1865 της Παγκόσμιας Τηλεγραφικής Ένωσης που σήμερα ονομάζεται Παγκόσμια Τηλεπικοινωνιακή Ένωση.

      Όλα ξεκίνησαν στις 24 Μαΐου του 1844, όταν ο Σάμιουελ Μορς έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσω τηλεγραφικής γραμμής από την Ουάσιγκτον στη Βαλτιμόρη, εγκαινιάζοντας την τηλεπικοινωνιακή πραγματικότητα. 10 χρόνια αργότερα, ο τηλέγραφος ήταν διαθέσιμος στο κοινό και στις 17 Μαΐου 1865 ιδρύθηκε στο Παρίσι ο Παγκόσμια Τηλεγραφική Ένωση από 20 κράτη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

       Από τον τηλέγραφο, το τηλέφωνο, τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές στη συνέχεια, τις δορυφορικές επικοινωνίες και σήμερα το Ίντερνετ, η Π.Τ.Ε. βοήθησε σημαντικά να τιθασευτεί η δύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας με στόχο την ικανοποίηση της βασικής ανθρώπινης ανάγκης για επικοινωνία.

        Σήμερα, η Παγκόσμια Τηλεπικοινωνιακή Ένωση είναι ένας διεθνής οργανισμός που κινείται εντός του ΟΗΕ, όπου οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας συντονίζουν τα παγκόσμια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες. Από το 2006 ο ΟΗΕ δίνει περισσότερο έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στο Ίντερνετ, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει το «ψηφιακό χάσμα».

Σχετικός ιστότοπος:  http://www.itu.int

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας

       Στις 17 Μαΐου κάθε χρόνο εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε ανάμνηση της ίδρυσης αυτή τη μέρα του 1865 της Παγκόσμιας Τηλεγραφικής Ένωσης που σήμερα ονομάζεται Παγκόσμια Τηλεπικοινωνιακή Ένωση.

     Όλα ξεκίνησαν στις 24 Μαΐου του 1844, όταν ο Σάμιουελ Μορς έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσω τηλεγραφικής γραμμής από την Ουάσιγκτον στη Βαλτιμόρη, εγκαινιάζοντας την τηλεπικοινωνιακή πραγματικότητα. 10 χρόνια αργότερα, ο τηλέγραφος ήταν διαθέσιμος στο κοινό και στις 17 Μαΐου 1865 ιδρύθηκε στο Παρίσι ο Παγκόσμια Τηλεγραφική Ένωση από 20 κράτη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

        Από τον τηλέγραφο, το τηλέφωνο, τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές στη συνέχεια, τις δορυφορικές επικοινωνίες και σήμερα το Ίντερνετ, η Π.Τ.Ε. βοήθησε σημαντικά να τιθασευτεί η δύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας με στόχο την ικανοποίηση της βασικής ανθρώπινης ανάγκης για επικοινωνία.

         Σήμερα, η Παγκόσμια Τηλεπικοινωνιακή Ένωση είναι ένας διεθνής οργανισμός που κινείται εντός του ΟΗΕ, όπου οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας συντονίζουν τα παγκόσμια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες. Από το 2006 ο ΟΗΕ δίνει περισσότερο έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στο Ίντερνετ, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει το «ψηφιακό χάσμα».

 

Σχετικός ιστότοπος:  http://www.itu.int

Εγγραφές Εργαστηρίου "Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες"-Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014

Ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για τις Εγγραφές για το Εργαστήριο "Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες" για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημ.έτους 2013-2014.

Δρ. Παναγιώτης Βαρζάκας, Αν.Καθηγητής.

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) - Ύλη εξέτασης εργαστηρίου

Ανακοινώνεται σε όσους σπουδαστές έχουν δικαίωμα εξέτασης στο εργαστήριο του μαθήματος "Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες" ότι η εξεταστέα ύλη θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργαστηριακές ασκήσεις.

PAM, TDM, PCM, ASK, FSK, PSK και QPSK.

Η εξεταστέα ύλη καλύπτεται από τις σημειώσεις που έχουν αναρτηθεί στο eclass.

Γιάννης Βουρβουλάκης

Ψηφιακές τηλεπικοινωνίες (θ) ύλη εξέτασης

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε την εξεταστέα ύλη του μαθήματος.

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) - Αποτελέσματα 1ης αξιολόγησης/Επανεξέταση

Παρακαλούνται οι σπουδαστές που είναι χωρίς παρακολούθηση να ενημερωθούν από το 1ο συνημμένο αρχείο σχετικά με την 1η αξιολόγηση και την επανεξέτασή τους.

Παρακαλούνται οι σπουδαστές που είναι με παρακολούθηση να ενημερωθούν από το 2ο συνημμένο αρχείο σχετικά με την 1η αξιολόγηση για όλα τα τμήματα παρακολούθησης.

Παρακαλούνται οι σπουδαστές που παρακολουθούν τα τμήματα Τρίτης 18-20, Πέμπτης 16-18 και Πέμπτης 18-20 να ενημερωθούν για την επανεξέτασή τους από το 3ο συνημμένο αρχείο (Η 2η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20/6 και για τα τρία τμήματα).

Βαρζάκας Παναγιώτης
Βουρβουλάκης Ιωάννης

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ) ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ για το εαρινό εξάμηνο 2012-13 είναι η παρακάτω:

Βασικές έννοιες – αναπαράσταση ψηφιακών σημάτων στα πεδία χρόνου και συχνότητας - μαθηματικές σχέσεις – σύγχρονες και ασύγχρονες επικοινωνίες – επικοινωνιακή ζεύξη – βασικές αρχές εκπομπής δεδομένων – σηματοδοσία πολλών επιπέδων – υπολογισμός χωρητικότητας καναλιού – διασυμβολική παρεμβολή – διάγραμμα οφθαλμού – φίλτρα υψωμένου συνημίτονου – βασικά για προσαρμοσμένα φίλτρα – παρεμβολή και θόρυβος – είδη ψηφιακών σημάτων – δυαδική και μ αδική ψηφιακή διαμόρφωση πλάτους (ASK), συχνότητας (FSK),φάσης (PSK) και συνδυασμοί αυτών – σύγκριση των διαφόρων τύπων διαμόρφωσης – βασικές γνώσεις δειγματοληψίας.

 

Στο βιβλίο Ψηφιακές Eπικοινωνίες του AndyBateman, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 960-8050-03-0 η ύλη αυτή περιλαμβάνεται στις παρακάτω παραγράφους και σελίδες:

1.1 – 1.2 – σελ. 51 εμβάθυνση – σελ. 55-57 – 1.4 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 3.2 -3.3 – 3.4– 3.5 εκτός εμβάθυνσης – 4.3 – 4.4 – 5.1 – 5.2 εκτός εμβάθυνσης – 5.3 εκτός σελ.176 έως 178 – 5.4 – 5.5 – 6.1 – 6.2 – 6.3 εκτός εμβάθυνσης – 6 4 – 6.5 – 6.6 – σελ. 228-232.

 

Κατά την διάρκεια των εξετάσεων επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικών μηχανών (κομπιουτεράκια) χωρίς δυνατότητες αποθήκευσης αρχείων καθώς και του τυπολογίου και των διαγραμμάτων που θα δοθούν. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (E) - Ομάδες εξέτασης

Παρακαλούνται οι σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστήριο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες στις ομάδες της Τρίτης 18-20, Πέμπτης 16-18 και Πέμπτης 18-20 να ενημερωθούν από το συνημμένο αρχείο για τις ώρες εξέτασής τους.

Γιάννης Βουρβουλάκης

 

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) - Εξέταση σπουδαστών χωρίς παρακολούθηση

Παρακαλούνται οι σπουδαστές που έχουν δηλώσει το εργαστήριο του μαθήματος Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες σε ομάδες χωρίς παρακολούθηση να ενημερωθούν από το συνημμένο αρχείο σχετικά με την εξέτασή τους.

Γιάννης Βουρβουλάκης
Παναγιώτης Βαρζάκας
 

Τελική Εξέταση σπουδαστών (Κανονικής Παρακολούθησης) Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για την Τελική Εξέταση (Σπουδαστές Κανονικής Παρακολούθησης) για το Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ε) (Τμήματα κ. Βαρζάκα Παναγιώτη).

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε) - Σπουδαστές χωρίς παρακολούθηση

Παρακαλούνται οι σπουδαστές που έχουν δηλώσει το εργαστήριο του μαθήματος Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες σε ομάδες χωρίς παρακολούθηση να ενημερωθούν από το συνημμένο αρχείο σχετικά με την εξέτασή τους.

Γιάννης Βουρβουλάκης

 

Ψηφιακές επικοινωνίες (αναβολή μαθήματος και αναπληρώσεις)

Λόγω εκτάκτου κωλύματος του διδάσκοντος το μάθημα ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ) της Πέμπτης 30/05/2013 δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 31/05/2013 ώρα 12-14 στην αίθουσα 6.

Τα μαθήματα τα όποια δεν πραγματοποιήθηκαν κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου θα αναπληρωθούν  από 31/05/2013 κάθε Παρασκευή, μέχρι τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων  του εαρινού εξαμήνου, ώρα 12-14 στην αίθουσα 6.

Επομένως το μάθημα ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ) θα γίνεται κάθε:

Τετάρτη 10-12 στην αίθουσα 11, Πέμπτη 14-16 στην αίθουσα 6 και Παρασκευή στην αίθουσα 6.

Λαμία 29/05/2013

Ο διδάσκων

Αθ. Κοντογεώργος

Εγγραφές Εργαστηρίου "Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες"

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για τις Εγγραφές του Εργαστηρίου "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ε)"

για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.

 

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (E) - Ομάδες εξέτασης

Ανακοινώνεται προς τους σπουδαστές που χρωστούν το εργαστήριο του μαθήματος "Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες" ότι θα πρέπει να προσέλθουν για την εξέτασή τους σύμφωνα με το πρόγραμμα στο συνημμένο αρχείο.

 

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες - Επαναληπτικό εργαστήριο - Δήλωση εξέτασης φοιτητών χωρίς παρακολούθηση

Ανακοινώνεται ότι το επαναληπτικό εργαστήριο στις Ψηφιακές Τηεπικοινωνίες θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10/01/2013 στο εργαστήριο 4 και ώρες 16:00 έως 18:00 για όλα τα τμήματα.

Οι παλιοί σπουδαστές, οι οποίοι είναι χωρίς παρακολούθηση, θα πρέπει να προσέλθουν να δηλώσουν το όνομά τους είτε την Πέμπτη 20/12/2012 τις ώρες από 16:00 έως 20:00 στο εργαστήριο 4 ή την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί το επαναληπτικό εργαστήριο όπως αναφέρεται παραπάνω.
Εναλλακτικά μπορεί κάποιος να στείλει e-mail στο jvourv [at] teilam.gr (Γ. Βουρβουλάκης) για να δηλώσει το όνομά του και να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εξέτασης.

Περιγραφή - Ψηφιακές τηλεπικοινωνίες

Περιγραφή

Περιγραφή του ψηφιακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Μέθοδοι ψηφιακής διαμόρφωσης βασικής και ευρείας ζώνης. Σχεδίαση βέλτιστου δέκτη. Αλληλοπαρεμβολή συμβόλων και εξουδετέρωση. Προκωδικοποίηση. Κωδικοποίηση για εξουδετέρωση σφάλματος. Απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και κυκλώματα ανάδειξης σήματος. Χωρητικότητα καναλιού. Αξιοπιστία σήματος. Μέθοδοι ψηφιακής διαμόρφωσης βασικής και ευρείας ζώνης με μνήμη. Εξισορρόπηση ψηφιακού καναλιού. Συστήματα παλμοκωδικής διαμόρφωσης, PCM, DPCM, DM. Τεχνικές διαμόρφωσης αναλογικού φέροντος με ψηφιακό σήμα.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν οι φοιτητές τις αρχές των ψηφιακών τηλεπικοινωνιών.

Στόχος του μαθήματος είναι να μπορούν οι φοιτητές να κατανοούν τις αρχές των μοντέρνων ψηφιακών τηλεπικοινωνιών, να εφαρμόζουν τις αρχές αυτές σε συγκεκριμένες εφαρμογές, να χρησιμοποιούν προγράμματα εξομοίωσης για τη λύση σχετικών προβλημάτων και ασκήσεων.


Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

 

 1. Ψηφιακές επικοινωνίες, Bateman Andy Λεπτομέρειες
 2. Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστήματων, Taub Herbert 1918-,Schilling Donald L. Λεπτομέρειες
   

Βιβλιογραφία

 1. “Ψηφιακά και αναλογικά συστήματα επικοινωνίας” (μετάφραση), K. Shamnugam.

 2. An Introduction to analog and digital Communications”, S. Haykin Εκδόσεις. Wiley.

 3. “The ARRL Handbook”.

 4. “Communication Systems”, Carson.

 5. “Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων”, Taub/Schilling (Μεταφρασμένο), Εκδόσεις Τζιόλα, 2005.

 6. “Ψηφιακές Επικοινωνίες Σχεδίαση Συστημάτων στην πράξη”, A. Bateman (Μεταφρασμένο), Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.