Περιγραφή - Ψηφιακές τηλεπικοινωνίες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Υποβλήθηκε από bkotsos στις .

Περιγραφή

Περιγραφή του ψηφιακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Μέθοδοι ψηφιακής διαμόρφωσης βασικής και ευρείας ζώνης. Σχεδίαση βέλτιστου δέκτη. Αλληλοπαρεμβολή συμβόλων και εξουδετέρωση. Προκωδικοποίηση. Κωδικοποίηση για εξουδετέρωση σφάλματος. Απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και κυκλώματα ανάδειξης σήματος. Χωρητικότητα καναλιού. Αξιοπιστία σήματος. Μέθοδοι ψηφιακής διαμόρφωσης βασικής και ευρείας ζώνης με μνήμη. Εξισορρόπηση ψηφιακού καναλιού. Συστήματα παλμοκωδικής διαμόρφωσης, PCM, DPCM, DM. Τεχνικές διαμόρφωσης αναλογικού φέροντος με ψηφιακό σήμα.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν οι φοιτητές τις αρχές των ψηφιακών τηλεπικοινωνιών.

Στόχος του μαθήματος είναι να μπορούν οι φοιτητές να κατανοούν τις αρχές των μοντέρνων ψηφιακών τηλεπικοινωνιών, να εφαρμόζουν τις αρχές αυτές σε συγκεκριμένες εφαρμογές, να χρησιμοποιούν προγράμματα εξομοίωσης για τη λύση σχετικών προβλημάτων και ασκήσεων.


Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

 

  1. Ψηφιακές επικοινωνίες, Bateman Andy Λεπτομέρειες
  2. Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστήματων, Taub Herbert 1918-,Schilling Donald L. Λεπτομέρειες
     

Βιβλιογραφία

  1. “Ψηφιακά και αναλογικά συστήματα επικοινωνίας” (μετάφραση), K. Shamnugam.

  2. An Introduction to analog and digital Communications”, S. Haykin Εκδόσεις. Wiley.

  3. “The ARRL Handbook”.

  4. “Communication Systems”, Carson.

  5. “Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων”, Taub/Schilling (Μεταφρασμένο), Εκδόσεις Τζιόλα, 2005.

  6. “Ψηφιακές Επικοινωνίες Σχεδίαση Συστημάτων στην πράξη”, A. Bateman (Μεταφρασμένο), Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: