Τμήματα Εξέτασης στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Χαμηλών Συχνοτήτων