Είστε εδώ

  1. Τηλεκπαίδευση
  2. » Μάθημα Συστήματα ήχου και εικόνας : Έγγραφα

Μάθημα Συστήματα ήχου και εικόνας : Έγγραφα

Συμπληρωματικό υλικό μελέτης του μαθήματος

Συμπληρωματικό υλικό ως βοήθημα για τη μελέτη του μαθήματος έχει αναρτηθεί στο eclass του ΤΕΙ, μέσω του οποίου θα γίνεται η διαχείριση του μαθήματος. 

Ο διδάσκων
Χρ. Σίμος