Είστε εδώ

 1. Τηλεκπαίδευση
 2. » Μάθημα Υλικά Ηλεκτρονικής και Διατάξεις : Περιγραφή

Μάθημα Υλικά Ηλεκτρονικής και Διατάξεις : Περιγραφή

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Περιγραφή - Υλικά Ηλεκτρονικής και Διατάξεις

Περιγραφή

Στοιχειώδεις έννοιες της επιστήμης υλικών, ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα στα στερεά, στοιχειώδης κβαντομηχανική, σύγχρονη θεωρία στερεών, ημιαγώγιμα υλικά, ημιαγώγιμες διατάξεις, κεραμικά, ύαλοι, ηλεκτρομωνοτικά, διηλεκτρικά υλικά μικροηλεκτρονικής, ενεργά διηλεκτρικά, μονωτές, θερμικές ιδιότητες, μαγνητικές ιδιότητες, οπτικές ιδιότητες, αγωγιμότητα, ηλεκτρονικές ιδιότητες μετάλλων, τεχνολογία ημιαγώγιμων διατάξεων, νανοϋλικά, νανοτεχνολογίες, επιλογή υλικών και μελέτη σχεδιασμού.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μια εισαγωγή στις ιδιότητες, τις μεθόδους παρασκευής και κατεργασίας, και τις εφαρμογές των υλικών της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Κύρια επιδίωξη είναι η διερεύνηση των σχέσεων που συνδέουν τη δομή των υλικών με τις ιδιότητές τους και τις εφαρμογές τους στην Ηλεκτρονική. Στόχος είναι να γνωρίζει ο φοιτητής τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται ηλεκτρονικές διατάξεις αιχμής, να προδιαγράφει τα όρια των εφαρμογών τους, και τις δυνατότητες της κάθε τεχνολογίας.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

 1. Αρχές ηλεκτρονικών υλικών και διατάξεων, Kasap S.O.,Ξανθάκης Ι.,Τσαμάκης Δ. Λεπτομέρειες
 2. Επιστήμη και τεχνολογία υλικών, Callister William D. Λεπτομέρειες
 3. Αγώγιμες ιδιότητες των ηλεκτροτεχνικών υλικών, Σπύρου Νικόλαος Σ. Λεπτομέρειες
   

Βιβλιογραφία

 1. “Αρχές Ηλεκτρονικών Υλικών και Διατάξεων”, S. Kasap, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2002.

 2. “Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών” W. Callister, Εκδόσεις Τζιόλα, 2004.

 3. “Αγώγιμες Ιδιότητες των Ηλεκτροτεχνικών Υλικών” N.Σπύρου, Εκδόσεις Τζιόλα, 2002.

 4. Kεραμικά –Διηλεκτρικά” Π. Πίσσης, Κ. Ράπτης, Εκδόσεις ΕΜΠ, ΣΕΜΦΕ, 2003.

 5. “Ηλεκτροτεχνικά Υλικά”, Κ. Καγκαράκης, Εκδόσεις ΕΜΠ, 1988.

 6. “Organic Electronic Materials”, R. Farchioni, G. Grosso, Springer Verlag, 2001.

 7. Polymers for Microelectronics and Nanoelectronics” Q. Lin, R. Pearson, J.C. Hedrick, Am. Chem. Soc. Public., 2004.

 8. “Analysis of Microelectronic Materials and Devices”, M. Grasserbauer, H.W. Werner, J. Wiley and Sons, 1995.

 9. “Microelectronic Materials”, C.R.M. Grovenor, Taylor and Francis, 1989.

 10. “The Material Science of Microelectronics”, K.J. Bachman, J. Wiley and Sons, 1995.

 11. “Future Trends in Microelectronics”, S. Luryi, J. Xu, A. Zaslavsky, Wiley-IEEE Press, 2004.