Είστε εδώ

 1. Τηλεκπαίδευση

Μάθημα Γραμμές Μετάδοσης : %2

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
ΚΕΡΑΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ)_ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 04_10_2023

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει υποχρεωτικά την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 στις 18:00 ΑΚΡΙΒΩΣ να εισέλθουν στην προγραμματισμένη συνεδρία "Προφορική εξέταση Σεπτεμβρίου 2023" που έχει δημιουργηθεί στο κανάλι «Προθάλαμος Αναμονής Εξέτασης 04102023» μέσα στο μάθημα " 2023_ ΠΠΣ63.Ζ104Θ_ΚΕΡΑΙΕΣ-Θ" με τον κωδικό MS-Teams του μαθήματος (fvpdr3r). Θα γίνει καταγραφή των παρόντων και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι ομάδες και η ώρα εξέτασης της κάθε ομάδας. Κατόπιν το κανάλι «Προθάλαμος Αναμονής Εξέτασης 04102023» θα διαγραφεί. Στη συνέχεια θα κληθείτε από τον διδάσκοντα να συνδεθείτε την προγραμματισμένη ώρα στο ιδιωτικό κανάλι εξέτασης της ομάδας σας που θα δημιουργηθεί λίγο πριν την εξέτασή σας.

Επισημαίνεται ότι μετά την αρχική καταγραφή των παρουσιών καμία άλλη καθυστερημένη προσέλευση δεν θα γίνεται δεκτή στην εξέταση.

Προκειμένου να συμμετέχουν ΟΛΟΙ οι φοιτητές στις εξετάσεις, θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ:

 1. Να έχουν συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων. Χωρίς δήλωση δεν κατοχυρώνεται βαθμός και η εξέταση θα πρέπει να επαναληφθεί σε επόμενη εξεταστική
 2. Να έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τη συμμετοχή στις εξ΄ αποστάσεως εξετάσεις.
 3. Να έχουν εξασφαλίσει για την ημέρα εξέτασης, πρόσβαση στο MS Teams από συσκευή με λειτουργικό μικρόφωνο και κάμερα καθώς και δυνατότητα σκαναρίσματος ή φωτογραφίας χειρόγραφου κειμένου σε περίπτωση που ζητηθεί από τον διδάσκοντα.

Επίσης,

Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να έχουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα για να την επιδείξουν στους εξεταστές. Μη ταυτοποίηση σημαίνει αποβολή από την ομάδα εξέτασης.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να έχουν μαζί τους τετράδιο, στυλό και επιστημονικό υπολογιστή τσέπης ή πρόσβαση σε αντίστοιχη εφαρμογή σε υπολογιστή.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα έχουν ανοικτή την κάμερα και το μικρόφωνο. Θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους σε χώρο όπου θα είναι μόνοι τους.

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει και δεν επιτρέπεται η καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας από οιονδήποτε συμμετέχει σε αυτή και με κανένα απολύτως τεχνικό τρόπο. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων καταγράφονται μόνο τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις όπως η διασύνδεση στο δίκτυο, το ιδρυματικό όνομα χρήστη, η IP διεύθυνση του υπολογιστή, η ημερομηνία και η ώρα της σύνδεσης. Εκτός από την με οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας, απαγορεύεται η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της εξ αποστάσεως εξέτασης, καθώς τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2019 και τον νόμο 4624/2019 και συνεπάγονται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε με το διδάσκοντα μέσω email.

Ο εξεταστής,

 

Δρ. Γ. Βελντές

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜ/ΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ)_ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 27_09_2023

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει υποχρεωτικά την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 στις 18:00 ΑΚΡΙΒΩΣ να εισέλθουν στην προγραμματισμένη συνεδρία "Προφορική εξέταση Σεπτεμβρίου 2023" που έχει δημιουργηθεί στο κανάλι «Προθάλαμος Αναμονής Εξέτασης 27092023» μέσα στο μάθημα " 2023_ ΠΠΣ63.Ζ105_ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜ/ΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ " με τον κωδικό MS-Teams του μαθήματος (dvbefpp). Θα γίνει καταγραφή των παρόντων και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι ομάδες και η ώρα εξέτασης της κάθε ομάδας. Κατόπιν το κανάλι «Προθάλαμος Αναμονής Εξέτασης 27092023» θα διαγραφεί. Στη συνέχεια θα κληθείτε από τον διδάσκοντα να συνδεθείτε την προγραμματισμένη ώρα στο ιδιωτικό κανάλι εξέτασης της ομάδας σας που θα δημιουργηθεί λίγο πριν την εξέτασή σας.

Επισημαίνεται ότι μετά την αρχική καταγραφή των παρουσιών καμία άλλη καθυστερημένη προσέλευση δεν θα γίνεται δεκτή στην εξέταση.

Προκειμένου να συμμετέχουν ΟΛΟΙ οι φοιτητές στις εξετάσεις, θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ:

 1. Να έχουν συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων. Χωρίς δήλωση δεν κατοχυρώνεται βαθμός και η εξέταση θα πρέπει να επαναληφθεί σε επόμενη εξεταστική
 2. Να έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τη συμμετοχή στις εξ΄ αποστάσεως εξετάσεις.
 3. Να έχουν εξασφαλίσει για την ημέρα εξέτασης, πρόσβαση στο MS Teams από συσκευή με λειτουργικό μικρόφωνο και κάμερα καθώς και δυνατότητα σκαναρίσματος ή φωτογραφίας χειρόγραφου κειμένου σε περίπτωση που ζητηθεί από τον διδάσκοντα.

Επίσης,

Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να έχουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα για να την επιδείξουν στους εξεταστές. Μη ταυτοποίηση σημαίνει αποβολή από την ομάδα εξέτασης.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να έχουν μαζί τους τετράδιο, στυλό και επιστημονικό υπολογιστή τσέπης ή πρόσβαση σε αντίστοιχη εφαρμογή σε υπολογιστή.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα έχουν ανοικτή την κάμερα και το μικρόφωνο. Θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους σε χώρο όπου θα είναι μόνοι τους.

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει και δεν επιτρέπεται η καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας από οιονδήποτε συμμετέχει σε αυτή και με κανένα απολύτως τεχνικό τρόπο. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων καταγράφονται μόνο τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις όπως η διασύνδεση στο δίκτυο, το ιδρυματικό όνομα χρήστη, η IP διεύθυνση του υπολογιστή, η ημερομηνία και η ώρα της σύνδεσης. Εκτός από την με οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας, απαγορεύεται η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της εξ αποστάσεως εξέτασης, καθώς τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2019 και τον νόμο 4624/2019 και συνεπάγονται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε με το διδάσκοντα μέσω email.

Ο εξεταστής,

 

Δρ. Γ. Βελντές

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ)_ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΗ 26_09_2023

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει υποχρεωτικά την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023στις 18:00 ΑΚΡΙΒΩΣ να εισέλθουν στην προγραμματισμένη συνεδρία "Προφορική εξέταση Σεπτεμβρίου 2023" που έχει δημιουργηθεί στο κανάλι «Προθάλαμος Αναμονής Εξέτασης 26092023» μέσα στο μάθημα " 2023_ ΠΠΣ63.ΣΤ103Θ_ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ-Θ" με τον κωδικό MS-Teams του μαθήματος (q0mufj6). Θα γίνει καταγραφή των παρόντων και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι ομάδες και η ώρα εξέτασης της κάθε ομάδας. Κατόπιν το κανάλι «Προθάλαμος Αναμονής Εξέτασης 26092023» θα διαγραφεί. Στη συνέχεια θα κληθείτε από τον διδάσκοντα να συνδεθείτε την προγραμματισμένη ώρα στο ιδιωτικό κανάλι εξέτασης της ομάδας σας που θα δημιουργηθεί λίγο πριν την εξέτασή σας.

Επισημαίνεται ότι μετά την αρχική καταγραφή των παρουσιών καμία άλλη καθυστερημένη προσέλευση δεν θα γίνεται δεκτή στην εξέταση.

Προκειμένου να συμμετέχουν ΟΛΟΙ οι φοιτητές στις εξετάσεις, θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ:

 1. Να έχουν συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων. Χωρίς δήλωση δεν κατοχυρώνεται βαθμός και η εξέταση θα πρέπει να επαναληφθεί σε επόμενη εξεταστική
 2. Να έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τη συμμετοχή στις εξ΄ αποστάσεως εξετάσεις.
 3. Να έχουν εξασφαλίσει για την ημέρα εξέτασης, πρόσβαση στο MS Teams από συσκευή με λειτουργικό μικρόφωνο και κάμερα καθώς και δυνατότητα σκαναρίσματος ή φωτογραφίας χειρόγραφου κειμένου σε περίπτωση που ζητηθεί από τον διδάσκοντα.

Επίσης,

Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να έχουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα για να την επιδείξουν στους εξεταστές. Μη ταυτοποίηση σημαίνει αποβολή από την ομάδα εξέτασης.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να έχουν μαζί τους τετράδιο, στυλό και επιστημονικό υπολογιστή τσέπης ή πρόσβαση σε αντίστοιχη εφαρμογή σε υπολογιστή.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα έχουν ανοικτή την κάμερα και το μικρόφωνο. Θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους σε χώρο όπου θα είναι μόνοι τους.

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει και δεν επιτρέπεται η καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας από οιονδήποτε συμμετέχει σε αυτή και με κανένα απολύτως τεχνικό τρόπο. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων καταγράφονται μόνο τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις όπως η διασύνδεση στο δίκτυο, το ιδρυματικό όνομα χρήστη, η IP διεύθυνση του υπολογιστή, η ημερομηνία και η ώρα της σύνδεσης. Εκτός από την με οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας, απαγορεύεται η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της εξ αποστάσεως εξέτασης, καθώς τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2019 και τον νόμο 4624/2019 και συνεπάγονται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε με το διδάσκοντα μέσω email.

Ο εξεταστής,

Δρ. Γ. Βελντές

ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θέλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα Κεραίες (Ε) να κάνουν εγγραφή στο eclass του μαθήματος στις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος Κεραίες θεωρία θα γίνουντην Πέμπτη 26/08/2021 και ώρα 14:00 έως 16:00

Οι εξετάσεις θα γίνουν μέω του e class για να πάρετε τα θέματα και του ms teams για να συμμετάσχετε.

Απαιτείται να είστε εγγεγραμμένοι στο e class του μαθήματος και να έχετε εγκατεστημένο το ms teams

Ο σύνδεσμος για την είσοδο στην ομάδα του ms teams είναι

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9e6fff6229254bfc82b02156c5e38...

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΕΡΑΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος Κεραίες θεωρία θα γίνουντην Πέμπτη 26/08/2021 και ώρα 14:00 έως 16:00

Οι εξετάσεις θα γίνουν μέω του e class για να πάρετε τα θέματα και του ms teams για να συμμετάσχετε.

Απαιτείται να είστε εγγεγραμμένοι στο e class του μαθήματος και να έχετε εγκατεστημένο το ms teams

Ο σύνδεσμος για την είσοδο στην ομάδα του ms teams είναι

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9e6fff6229254bfc82b02156c5e38...

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης θεωρία θα γίνουντην Δευτέρα 23/08/2021 και ώρα 08:00 έως 10:00

Οι εξετάσεις θα γίνουν μέω του e class για να πάρετε τα θέματα και του ms teams για να συμμετάσχετε.

Απαιτείται να είστε εγγεγραμμένοι στο e class του μαθήματος και να έχετε εγκατεστημένο το ms teams

Ο σύνδεσμος για την είσοδο στην ομάδα του ms teams είναι

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2a414f24f3ce45b59aff6dabb149f...

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ+Ε) ΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Την Πέμπτη 12/08/2021 και ώρα 2-4μμ θα συνεχισθει η λύση των θεμάτων του Ιουνίου στην ομάδα ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2a414f24f3ce45b59aff6dabb149f...

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν να έχουν χαρτί, μολύβι και οποιονδήποτε τρόπο για να κάνουν πράξεις με  μιγαδικούς αριθμούς

Ο διδάσκων

Αθ.Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ+Ε) ΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Την Παρασκευή 06/08/2021 και ώρα 2-4μμ θα γίνει λύση των θεμάτων του Ιουνίου στην ομάδα ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2a414f24f3ce45b59aff6dabb149f...

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν να έχουν χαρτί, μολύβι και οποιονδήποτε τρόπο για να κάνουν πράξεις με  μιγαδικούς αριθμούς

Ο διδάσκων

Αθ.Κοντογεώργος

 

 

ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ+Ε) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ MS TEAMS

????????? ??? ??? ??????? ??? ?????? ??? ???????

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9e6fff6229254bfc82b02156c5e385c6...

????????? ??? ?? ??????? ??? ?????? ??? ???????????

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5392f59396df46c78e946450ff4bc950...

?? ???????? ??? ????? ???? ??? ?? ???????????? ??? ???????? ???? ??? ??????????? ??????? ?? ??????????? ?????? ???? ??? ?????????? (???????? “Join”) ??? ?? ???? ?????? ???? ??????????? ???????.

Jordan AJ 1 MID Hi Viz, Jordan AJ 32 Mid, Jordan AJ 1 MID - Girls' Grade School Orange Pulse/atomic Violet/laser Crimson | Se http://mcxsureshotcall.com32-jordan-aj-1-mid-hi-viz-jordan-aj-32-mid-jordan-aj-1-mid-girls-grade-school-orange-pulse-atomic-violet-laser-crimson-se.html

???????????? ??????? ?? ?????? ???? ??????? (?) ??? ????????:

https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi-odigies-gia-foitites.

???? ???? ???????? ???????? ?? ????? ???????? ??????? ??? ??? ??????? ??? ????? ??? MSTEAMS ??? ?? ?????? ?? ??? ?????????.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ+Ε) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ MS TEAMS

????????? ??? ??? ??????? ??? ?????? ??? ???????

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2a414f24f3ce45b59aff6dabb149fd29%40thread.tacv2/conversations?groupId=e4b101fc-ef21-4848-bacc-92f7784e3075&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

 

????????? ??? ?? ??????? ??? ?????? ??? ???????????

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a67c02e0760224ea3bcef22b288345ce3%40thread.tacv2/conversations?groupId=1988dcb6-5a90-4934-8205-f6a2847ad483&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

?? ???????? ??? ????? ???? ??? ?? ???????????? ??? ???????? ???? ??? ??????????? ??????? ?? ??????????? ?????? ???? ??? ?????????? (???????? “Join”) ??? ?? ???? ?????? ???? ??????????? ???????.

???????????? ??????? ?? ?????? ???? ??????? (?) ??? ????????:

https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi-odigies-gia-foitites.

???? ???? ???????? ???????? ?? ????? ???????? ??????? ??? ??? ??????? ??? ????? ??? MSTEAMS ??? ?? ?????? ?? ??? ?????????.

ΚΕΡΑΙΕΣ (Ε) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΜΠΤΗ 10-06-2021 ΩΡΑ 6-8μμ

?? ????????? ??? ??????????? ??????? ?? ?????? ??? ?????? 10-06-2021 ??? ??? 6-8?? ???? ??? ?????????? e-class ??? ms-teams.

Jordan AJ 1 MID Hi Viz, Jordan AJ 32 Mid, Jordan AJ 1 MID - Girls' Grade School Orange Pulse/atomic Violet/laser Crimson | Se http://mcxsureshotcall.com32-jordan-aj-1-mid-hi-viz-jordan-aj-32-mid-jordan-aj-1-mid-girls-grade-school-orange-pulse-atomic-violet-laser-crimson-se.html

??? ????? 08-06-2021 ??? ??? 2-4?? ?? ????? ?????????????? ?????? ??? ????? ?? ?????????? ????????? ??? ??????? ???????? ?? ??? ????????? ???.

???????????? ??????????? ???????? ???? ???????????? ??? ????????? ??? e-class.

? ????????

????????? ????????????

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Ε) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗ 08-06-21 6-8μμ

?? ????????? ??? ??????????? ??????? ????????? ?? ?????? ??? ????? 08-06-2021 ??? ??? 6-8?? ???? ??? ?????????? e-class ??? ms-teams.

??? ??????? 07-06-2021 ??? ??? 12-2?? ?? ????? ?????????????? ?????? ??? ????? ?? ?????????? ????????? ??? ??????? ???????? ?? ??? ????????? ???.

???????????? ??????????? ???????? ???? ???????????? ??? ????????? ??? e-class.

? ????????

????????? ????????????

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

?? ?????????????? ?????? ??? ??????? 22/04/2021 ??? ??? 2-4 ??????????.

Jordan AJ 1 MID Hi Viz, Jordan AJ 32 Mid, Jordan AJ 1 MID - Girls' Grade School Orange Pulse/atomic Violet/laser Crimson | Se http://mcxsureshotcall.com32-jordan-aj-1-mid-hi-viz-jordan-aj-32-mid-jordan-aj-1-mid-girls-grade-school-orange-pulse-atomic-violet-laser-crimson-se.html

? ????????

????????? ????????????

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Ε) ΟΜΑΔΑ 4-6

??? ????? 20/04/2021 ??? ?? ????? ?? ???????????? ?????? 4-6??.

???? ???????? ????????????? ???? ?? ????? ????????????? ?? ??????????????? ?? ?????? ?? ?????? ???? ????? 8-10 ? 12-2 ? 2-4.

? ????????

????????? ????????????

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

?? ?????? ??? ??????? ??? ??? ????? ??? ??????? 15/03/2021 (???? ??? ?????? ??? ??????? ????????) ?? ????? ??? ?????? 18/03/2021 ??? ??? 14:00-16:00 ???. ??? ??? ??? ?????????????.

Jordan AJ 1 MID Hi Viz, Jordan AJ 32 Mid, Jordan AJ 1 MID - Girls' Grade School Orange Pulse/atomic Violet/laser Crimson | Se http://mcxsureshotcall.com32-jordan-aj-1-mid-hi-viz-jordan-aj-32-mid-jordan-aj-1-mid-girls-grade-school-orange-pulse-atomic-violet-laser-crimson-se.html

? ????????

????????? ????????????

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ+Ε) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

??? ??? ?????? 11/03/2021, ??? ???? ?????? ??? ??? 14:00-16:00 ?? ??????? ?????????????? ?????? ??? ?? ????????? ??? ???????????? ????? ??? ????????? ??????? ?????????.

?? ??????????????? ? ???????? msteams ??? ? ???? 202_???63.??103?_??????? ?????????-?

???? ?? ???????? ??? ????????? ?? ?????????? ?????????, ?? ??????????????? ??????? ??? ?? ?????????? ???????? ??? ??????? ?? ??????.

??? ?? ??????? ?? ?????? ??????????? ?? ?????? ?? ????? ????????? ??? ????? ??????? ??? ?????? ??? ???????? ??? ??? ?????????? ??? ?????? ???? ?? ???????????  ?? ??? ??? ????? ????? ?????? ?????????.

?? ?????? ?? ????? ???????????? ???????????? ? ??? ?????? ? ???? ?????????? ?????? ???????? ????????????? ????????????? ??? ?? ????????? ??? ????? ?? ????????????. ?? ??? ????? ?? ?????????? ??? ????????????? ?? ?? ??????????? ??? ????????? ?? ?? ????? ???. ?? ??? ????? ???????????? ??? ?????? ?? ????????? ?? ??????????? ?????? ??? ????? ??????? ??? ?? ?????????? ????????. ???  ?? ?????? ? ??? ?????????? ?????????? ???????? ??? ?? ????? ??????? ?? ??????????.

????????? ??? ?? ????? ????? ??? ?????? ? ?????.

? ????????

????????? ????????????

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ + Ε) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ MSTEAMS

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΜΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Σύνδεσμος για την σύνδεση στο μάθημα της θεωρίας

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2a414f24f3ce45b59aff6dabb149fd29%40thread.tacv2/conversations?groupId=e4b101fc-ef21-4848-bacc-92f7784e3075&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

 

Σύνδεσμος για τη σύνδεση στο μάθημα του εργαστηρίου

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a67c02e0760224ea3bcef22b288345ce3%40thread.tacv2/conversations?groupId=1988dcb6-5a90-4934-8205-f6a2847ad483&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ + Ε) ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡ 20-21

?? ????????? ??? ???????????? ????? ??? ????????? ??????? ????????? ?? ??????? ?? ?????????? ??? ??? ??????? 22/02/2021 ?? ?????????? ???? ??? ????????? MSTEAMS ??????? ?? ?? ???????? ????????? ??? ???? ??????????? ?? ????:

1. ?? ????????? ????? ?????????? ???? ??????? ??? ??? 12-14.

Jordan AJ 1 MID Hi Viz, Jordan AJ 32 Mid, Jordan AJ 1 MID - Girls' Grade School Orange Pulse/atomic Violet/laser Crimson | Se http://mcxsureshotcall.com32-jordan-aj-1-mid-hi-viz-jordan-aj-32-mid-jordan-aj-1-mid-girls-grade-school-orange-pulse-atomic-violet-laser-crimson-se.html

? ??????? ????????? ??? ????????? ??? ?????? 202_???63.??103?_??????? ??????? ?????????_? ????? pqaiake

2. ?? ???????????? ????? ?????????? ???? ????? ?? ?????? 08-10, 12-14, 16-18, 18-20 ?? ??????????? ???????? (????? ??? ????? ????? ???????? ????? ????????????? ??? ???? ??????? ?????????? ?? ?? ??????????????? ????)

? ??????? ????????? ??? ????????? ??? ?????? 202_???63.??103?_??????? ??????? ?????????_ ? ????? w9yhwvo.

?? ???? ????? ? ???????? ??????? ???????? ????? 15 ??? ?? ?????? ?? ???????? ?? ????????? ??? ???? ??? ????????? E CLASS

?? ????? ????? ??? ??? ??? ??? ???????? ????????? ??? ????????? ???? ?? ????????? ???? ????????? ?????? ?? ?????????????? ??? ?? ????????? ??? ?? ???????????? ?????. ?? ???????? ????? ??????? ??? ??????? ?????????? ?????  ????? ??????? ???? ??? ?? ?????????? ???????? ???? ????????? ??? ???????.

 

? ????????

????????? ????????????

 

 

ΚΕΡΑΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΚΕΡΑΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑ θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα την Δευτέρα  08/02/2021 και ώρα 8:00-100:00 με τη χρήση του e-class και του ms-teams.

Την Παρασκευή 05/02/2021 και ώρα 12:00-14:00 θα γίνει επαναληπτικό μάθημα (201_ΠΠΣ63.Ζ104Θ_ΚΕΡΑΙΕΣ-Θ με τον κωδικό που θα βρείτε στις ανακοινώσεις της Γραμματείας) για να απαντηθούν ερωτήσεις και απορίες.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε οδηγίες για την διεξαγωγή των εξετάσεων.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Οι εξετάσεις του μαθήματος Κεραίες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ θα γίνουν  την Παρασκευή  22/01/2021 και ώρα 16:00-18:00 με τη χρήση του e-class και του ms-teams.

Προκειμένου να λάβετε μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει να έχετε παρακολουθήσει το μάθημα το χειμ εξάμηνο 2020-21 και δεν έχετε κοπεί από απουσίες ή να είχατε παρακολουθήσει το μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο και να είχατε δώσει εξετάσεις και να είχατε κοπεί.

Την Δευτέρα 18/01/2021 το μάθημα θα διεξαχθεί  κανονικά μάθημα ( 201_ΠΠΣ63.Ζ104Ε_ΚΕΡΑΙΕΣ-Ε με τον κωδικό που θα βρείτε στις ανακοινώσεις της Γραμματείας.) στο οποίο θα γίνει επανάληψη και θα απαντηθούν ερωτήσεις.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε οδηγίες για την διεξαγωγή των εξετάσεων.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Οι εξετάσεις του μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ θα γίνουν  την Παρασκευή  22/01/2021 και ώρα 08:00-10:00 με τη χρήση του e-class και του ms-teams.

Προκειμένου να λάβετε μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει να έχετε παρακολουθήσει το μάθημα το χειμ εξάμηνο 2020-21 και δεν έχετε κοπεί από απουσίες ή να είχατε παρακολουθήσει το μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο και να είχατε δώσει εξετάσεις και να είχατε κοπεί.

Την Πέμπτη  21/01/2021 και ώρα 16:00-18:00 θα γίνει επαναληπτικό μάθημα (201_ΠΠΣ63.ΣΤ103Ε_ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ-Ε με τον κωδικό που θα βρείτε στις ανακοινώσεις της Γραμματείας) για να απαντηθούν ερωτήσεις και απορίες.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε οδηγίες για την διεξαγωγή των εξετάσεων.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης ΘΕΩΡΙΑ θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα την Πέμπτη 04/02/2021 και ώρα 18:00-20:00 με τη χρήση του e-class και του ms-teams.

Την Τετάρτη 03/02/2021 και ώρα 12:00-14:00 θα γίνει επαναληπτικό μάθημα (201_ΠΠΣ63.ΣΤ103Θ_ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ-Θ με τον κωδικό που θα βρείτε στις ανακοινώσεις της Γραμματείας) για να απαντηθούν ερωτήσεις και απορίες.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε οδηγίες για την διεξαγωγή των εξετάσεων.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ+Ε)

Κάθε Παρασκευή και ώρα 12-14 με έναρξη από την Παρασκευή 13/11/2020 θα γίνεται φροντιστηριακό μάθημα για τη θεωρία και το εργαστηριο και θα δίνονται απαντήσεις  σε ερωτήσεις-απορίες και θα λύνονται ασκήσεις στην ύλη που θα έχει διδαχθεί μέχρι τότε.

Το μάθημα θα γίνεται με τη χρήση του MS-TEAMS στην ομάδα  201_ΠΠΣ63.Ζ104Θ_ΚΕΡΑΙΕΣ-Θ και κωδικό πρόσβασης 7ec4ubv.

Διευκρινίζεται και πάλι ότι

1. Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του εργαστηρίου με λήψη παρουσιών για όσους το έχουν δηλώσει για πρώτη φορά. Όσοι το είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν και είχαν δώσει εξετάσεις και δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό αν και δεν είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθούν (προκυμένου νε εξοικονομούνται θέσεις εργασίας) τώρα που το μάθημα γίνεται εξ αποστάσεως συνιστάται να το παρακολουθούν για καλύτερη κατανόηση και επομένως καλύτερη αντιμετώπιση των εξετάσεων.

2. Αν και κατά την παρακολούθηση της θεωρίας δεν λαμβάνονται παρουσίες,  συνιστάται η ανελλιπής παρακολούθηση των μαθημάτων της θεωρίας για την καλύτερη κατανόηση και επομένως καλύτερη αντιμετώπιση των εξετάσεων αλλά και την καλύτερη κατανόηση του εργαστηρίου.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΚΕΡΑΙΕΣ (Ε) ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν ωρολόγιο πρόγραμμα το εργαστήριο του Μαθήματος Κεραίες γίνεται κάθε Δευτέρα εξ αποστάσεως με τη χρήση του msteams σε τρείς ομάδες 8-10,  10-12, 12-2.

Λόγω συμμετοχής μου στο Συμβούλιο ένταξης κάθε Δευτέρα 10-12, η διδασκαλία για την ομάδα 10-12 θα γίνεται κάθε Δευτέρα και ώρα 16-18 με έναρξη από την Δευτέρα 19/10/2020.

Υπενθυμίζεται και πάλι ότι η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική (λαμβάνονται παρουσίες) και ότι για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος συνιστάται η παρακολούθηση και της θεωρίας (κάθε Τρίτη 14-16   και Πέμπτη  14-16) και του εργαστηρίου.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

 

ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Για την παρακολούθηση του εργαστηρίου κρίνεται απαραίτητη η χρήση υπολογιστή επειδή θα χρησιμοποιήσουμε προγράμματα προσομοίωσης τα οποία υπάρχουν αναρτημένα στα έγγραφα του μαθήματος και πρέπει να τα αντιγράψετε και να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας.

Την Δευτέρα 12/10/2020, λόγω έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ένταξης θα γίνει μάθημα 08:00-10:00   και  12:00-14:00. Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει την ομάδα 10:00-12:00 να παρακολουθήσουν μία από τις άλλες δύο ομάδες.

Και να έχετε υπόψη ότι για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση και της θεωρίας και του εργαστηρίου η παρακολούθηση του οποίου είναι υποχρεωτική και με λήψη παρουσιών.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντοεγώργος

 

ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ) ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

Επειδή πολλοί φοιτητές δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα της θεωρίας που είναι προγραμματισμένο να γίνεται κάθε Δευτέρα και ώρα 16:00-18:00 το μάθημα αυτό θα πραγματοποιείται  κάθε Πέμπτη και ώρα 14:00-16:00.

Το προγραμματισμένο μάθημα κάθε Τρίτη θα γίνεται κανονικά και ώρα 14:00-16:00 σύμφωνα με το ανακοινωμένο πρόγραμμα.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ

Όπως έχει ανακοινωθεί σε προηγούμενη ανάρτηση το μάθημα αρχίζει την Δευτέρα 05/10/2020 εξ αποστάσεως με την χρήση του msteams.

Η θεωρία γίνεται κάθε Δευτέρα  16:00-18:00 και Τρίτη 14:00-16:00, να κάνετε εγγραφή στο eclass.

Το εργαστήριο γίνεται κάθε Δευτέρα 08:00-10:00  ,  10:00-12:00 και 12:00-14:00 και η παρουσία είναι υποχρεωτική (θα τηρείται παρουσιολόγιο). Να κάνετε εγγραφή στο eclass.

Ειδικά την Δευτέρα 05/10/2020, λόγω έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ένταξης θα γίνει μάθημα 08:00-10:00   και  12:00-14:00. Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει την ομάδα 10:00-12:00 να παρακολουθήσουν μία από τις άλλες δύο ομάδες. Για την παρακολούθηση του εργαστηρίου κρίνεται απαραίτητη η χρήση υπολογιστή επειδή θα χρησιμοποιήσουμε προγράμματα προσομοίωσης τα οποία υπάρχουν αναρτημένα στα έγγραφα του μαθήματος και πρέπει να τα αντιγράψετε.

Να γνωρίζετε ότι για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος και επομένως επιτυχία στις εξετάσεις θα πρέπει να παρακολουθείτε και να μελετάτε κατά την διάρκεια του εξαμήνου και τη θεωρία και το εργαστήριο τα οποία είναι συμπληρωματικά το ένα στο άλλο.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

 

ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ+Ε) ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η έναρξη των μαθημάτων Κεραίες (Θ +Ε) θα γίνει την Δευτέρα 05/10/2020 και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε:

1. Το μάθημα Κεραίες (Θ) θα διδάσκεται εξ αποστάσεως με τη χρήση του MSTEAMS κάθε Δευτέρα 16:00-18:00 και Τρίτη 14:00-16:00.

2. Το μάθημα Κεραίες (Ε) θα διδάσκεται με τη χρήση του MSTEAMS σε ομάδες κάθε Δευτέρα 08:00-10:00, 10:00-12:00 και 12:00-14:00. Στο eclass έχουν δημιουργηθεί οι αντίστοιχες ομάδες καθώς και μία ομάδα για όσους φοιτητές είναι χωρίς παρακολούθηση (δηλ. σε κάποιο προηγούμενο εξάμηνο παρακολούθησαν το εργαστήριο, έδωσαν εξετάσεις και δεν το πέρασαν). Θα πρέπει να εισέλθετε στο eclass και να εγγραφείτε στην ομάδα που ενδιαφέρεστε.

Σε ανακοίνωση της γραμματείας υπάρχουν οι κωδικοί για την παρακολούθηση των μαθημάτων με τη χρήση του msteams.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ) , ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι εξ αποστάσεως εξετάσεις  μέσω της εφαρμογής eclass και msteams περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 θα γίνουν ως εξής στα μαθήματα:

1. ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ)  την Δευτέρα 07/09/2020 και ώρα 08:00-10:00

2. ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ)  την Πέμπτη 10/09/2020 και ώρα 16:00-18:00

Πληροφορίες για την συμμετοχή και τη διαδικασία των εξετάσεων υπάρχουν στο επισυναπτόμενο αρχείο καθώς και στα έγγραφα κάθε μαθήματος στην εφαρμογή eclass.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

Καθηγητής

 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ+Ε) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα πρέπει:

1. Να έχετε δηλώσει το μάθημα στο φοιτητολόγιο

2. Να έχετε λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο

3. Να έχετε κάνει εγγραφή στο eclass του Πανεπιστημίου μάθημα Γραμμές Μετάδοσης θ ή Ε

4. Να έχετε εγκατεστημένο το msteams και να είστε εγγεγραμμένοι στα μαθήματα Γραμμές Μετάδοσης Θ ή Ε

5. Nα στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση akontogeorgos@uth.gr ότι θα συμμετέχετε στις εξετάσεις

Πολλοί φοιτητές αν και έχετε στείλει μήνυμα ότι θα συμμετέχετε στις εξετάσεις δεν είστε εγγεγραμένοι και στο eclass και στο msteams για να μπορέσετε να πάρετε με βεβαιότητα τα θέματα.

Παρακαλώ να  έλεγξετε την εγγραφή σας και στο eclass και στο msteams ώστε με βεβαιότητα να μπορέσετε να πάρετε τα θέματα.

Διαβάστε και στην προηγούμενη ανακοίνωση τις οδηγίες για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ+Ε), ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ+Ε)

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε λεπτομέρειες για τη συμμετοχή σας στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του εαρ. εξαμήνου 2019-20.

Για οποιαδήποτε απορία στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση akontogeorgos@uth.gr

ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ + Ε) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

??? ????????? 19/06/2020 ??? ???? 10-12?? ??? 2-4?? ?? ????? ???????????? ?????? ????????????? ??? ??? ???????? ?????????? ??? ??????? ??? ??? ??????????? ??? ??????? ??????????. ??? ???????? ???? ?? ?????????? ????????? ??? ?? ?????? ???????? ???????? ?? ??? ????????? ???. ???? ??????????? ?? ????????? ?????, ?????? ???????????? ???????????? ??? ?? ????? ????????????? ?? ????????? ???????????? ??? ??????????? ??????? 4Nec2x.

Nike Air Jordan Aj1, air Jordan Aj1 Ko, aq7924-001 Air Jordan Aj1 Aj1 Air Jordan 1 High Do Adidas Ultra Boost Le Strap Black http://jordanshoescheap4sale.com
ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ + Ε) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

??? ??? ???????? ???????? ??? ?? ?????????? ????????? ???????? ??? eclass ??? ????????????? ????????? ?? ???????? ??????? ????????? (?) ??? ??????? ????????? (?).

Nike Air Jordan Aj1, air Jordan Aj1 Ko, aq7924-001 Air Jordan Aj1 Aj1 Air Jordan 1 High Do Adidas Ultra Boost Le Strap Black http://jordanshoescheap4sale.com

?? ???????? ??? ???????? ???????????  ??? ?? ???????? ???? ?? ?????? ?? ?????? ??????? ??? ??????????.

?????? ???????? ?? ???????? ??????? ????????? (?) ??? ??????? ????????? (?) ??? MSTEAMS ??? ????? ?? ?????? ???? ?? ????? ???????.

??? ?? ????? ??????? ???????? ????? ???? ?? ?????????? ????????? ?? ??????????? ?????? ?? ??????:

1. ?? ???????? ?????????? ??? ???????????? ?????????

2. ?? ????? ??????? ??? ?????? ??? ???????

3. ?? ???????????? ?? ????????? MSTEAMS ???? ?????????? ???

4. ?? ???? ???????? ??? ???????????  ?????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ??????? ?? ?????????? ?? ?? ?????????? ????????? ??????? ?? ??? ?????????? ?????????.

5. ???? ??????????? ?? ????????? ??? ????????? ?? ??? ??????????   ??????????? ?????? ???? ????????? akontogeorgos@uth.gr ??? ????? ?? ??????? ??? ?? ????? ????? ???? ???????.

? ????????

????????? ????????????

ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ + Ε) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

??? ??? ???????? ???????? ??? ?? ?????????? ????????? ???????? ??? eclass ??? ????????????? ????????? ?? ???????? ??????? (?) ??? ??????? (?).

Aj1 Ko High Ajko, aj1 Ko High OG Shadow, air Jordan 1 Retro High Aj1 Lightning Shattered Backboard 332550-400-800-024 http://jordanshoescheap4sale.com

?? ???????? ??? ???????? ???????????  ??? ?? ???????? ???? ?? ?????? ?? ?????? ??????? ??? ??????????.

??????? ?? ????????????? ??? ?? ???????? ??????? (?) ??? ??????? (?) ??? MSTEAMS ??? ????? ?? ?????? ???? ?? ????? ???????.

???? ??? ????????? ??? ???????? ??? ???? ????????? ?? ????? ??? ???????????? ?????? ??? ??? ??????????? ?? ?????????? ???????.

??? ?? ????? ??????? ???????? ????? ???? ?? ?????????? ????????? ?? ??????????? ?????? ?? ??????:

1. ?? ???????? ?????????? ??? ???????????? ?????????

2. ?? ????? ??????? ??? ?????? ??? ???????

3. ?? ???????????? ?? ????????? MSTEAMS ???? ?????????? ???

4. ?? ???? ???????? ??? ???????????  ?????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ??????? ?? ?????????? ?? ?? ?????????? ????????? ??????? ?? ??? ?????????? ?????????.

5. ???? ??????????? ?? ????????? ??? ????????? ?? ??? ??????????   ??????????? ?????? ???? ????????? akontogeorgos@uth.gr ??? ????? ?? ??????? ??? ?? ????? ????? ???? ???????.

? ????????

????????? ????????????

ΚΕΡΑΙΕΣ και ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ και Ε) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Για να μπορέσετε  να λάβετε μέρος στις εξ αποστάσεως εξετάσεις σε οποιοδήποτε μάθημα θεωρία ή εργαστήριο θα πρέπει:

1. Να έχετε απαραιτήτως δηλώσει το μάθημα στο λογισμικό της Γραμματείας (φοιτητολόγιο)

2. Να έχετε λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
      Αν δεν έχετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://it.uth.gr/services/account
      και ακολουθείστε τις οδηγίες για να αποκτήσετε όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό.

3. Να έχετε κάνει εγγραφή στην εφαρμογή του eclass του Πανεπιστημίου

       Αν δεν έχετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  https://eclass.uth.gr/

        και ακολουθείστε τις οδηγίες για Εγγραφή.

4. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://eclass.uth.gr/

       και στο παράθυρο που θα εμφανισθεί συμπληρώστε το όνομα χρήστη και τον προσωπικό κωδικό.

 5. Επιλέξτε Μαθήματα και στην κατάσταση που θα εμφανισθεί επιλέξτε το μάθημα  για το οποίο ενδιαφέρεσθε (ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ή ΚΕΡΑΙΕΣ, δεν υπάρχει διάκριση προς το παρόν σε θεωρία ή εργαστήριο)

6. Στα Έγγραφα του μαθήματος υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορείτε να το αντιγράψετε.

 7.  Όταν βρεθείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος διαβάστε στις ανακοινώσεις την ανακοίνωση ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ  ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ   περισσότερα   ……

        όπου  θα  βρείτε τον κωδικό και οδηγίες για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

8. Το εργαλείο που χρησιμοποιείται για τα εξ αποστάσεως μαθήματα είναι το MSTEAMS. Ακολουθείστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοθέση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας        https://www.uth.gr/news/ekpaideysi-ex-apostaseos-odigies-hrisis-toy-ms-t... για να το εγκαταστήσετε.
Μέχρι τώρα υπάρχουν τα μαθήματα Γραμμες Μετάδοσης (Θ) και Γραμμές Μετάδοσης (Ε). Σύντομα θα δημιουργηθούν και τα μαθήματα Κεραίες (Θ) και Κεραίες (Ε).

9. Για επι πλέον πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση akontogeorgos@uth.gr .


 

ΚΕΡΑΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε κάποια εξ αποστάσεως επαναληπτικά μαθήματα της θεωρίας και του εργαστηριού καθώς και να κατεβάσετε το αναρτημένο εκπαιιδευτικό υλικό, ώστε να πάρετε μέρος στην προγραμματιζόμενη εμβόλιμη εξεταστική έχοντας προετοιμασθεί κατάλληλα θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο μάθημα ΚΕΡΑΙΕΣ στο e class του Πανεπιστημίου. Για την εγγραφή στο μάθημα του e class αρκεί να έχετε κωδικούς του Πανεπιστημίου. Οι κωδικοί για τα εξ αποστάσεως μαθήματα θα σας γνωστοποιηθούν σύντομα.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ

Το εξ αποστάσεως υποχρεωτικό εργαστήριο του μαθήματος θα γίνει σε τρείς ομάδες τις ώρες 10-12 , 2-4 , 6-8.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όποια ομάδα επιθυμείτε αλλά να μήν είστε πάνω από 20 φοιτητές σε κάθε ομάδα.

Σήμερα στο μάθημα της θεωρίας που έγινε δήλωσαν 11 φοιτητές 10-12,  5 φοιτητές 2-4 και 1 φοιτητής 6-8.

Στο μάθημα θα ασχοληθούμε με την ΑΣΚΗΣΗ 8 (μέτρηση μήκους κύματος και ταχύτητας διάδοσης σε γραμμή) την οποία πρέπει να την βρείτε και να την αντιγράψετε στον υπολογιστή σας από ΕΓΓΡΑΦΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ΑΣΚΗΣΗ 8.

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε σε άλλες ανακοινώσεις του μαθήματος ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην εφαρμογή του eclass Πανεπιστημίου.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Με τα νέα δεδομένα, από την ερχόμενη εβδομάδα 10/05/2020 γίνεται υποχρεωτική η παρακολούθηση των εξ αποστάσεως εργαστηριακών μαθημάτων και θα λαμβάνονται παρουσίες για όσους το έχετε δηλώσει για πρώτη φορά. Συνιστάται να τα παρακολουθείτε και όσοι  έχετε δηλώσει το μάθημα (εργαστήριο) χωρίς παρακολούθηση (το είχατε δηλώσει στο παρελθόν, το είχατε παρακολουθήσει και είχατε αποτύχει στις εξετάσεις).

Αν και η παρακολούθηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων της θεωρίας καθώς και του ενισχυτικού φροντιστηρίου που γίνεται δεν είναι υποχρεωτική, συνιστάται η παρακολούθησή τους για την πληρέστερη κατανόηση του μαθήματος (θεωρητικού και εργαστηριακού) και επομένως την επιτυχή αντιμετώπιση των θεμάτων των τελικών εξετάσεων.

Πολλοί φοιτητές, αν και έχετε δηλώσει το μάθημα στο φοιτητολόγιο, δεν έχετε κάνει εγγραφή στο eclass του Πανεπιστημίου και δεν είστε εγγεγραμμένοι για να πατρακολουθείτε τα εξ αποστάσεως μαθήματα.

Προκειμένου να είστε σε θέση να παρακολουθείτε τα εξ αποστάσεως μαθήματα, και να λάβετε μέρος στο τέλος των εξ αποστάσεως μαθημάτων στις εξ αποστάσεως προγραμματιζόμενες εξετάσεις θα πρέπει:

1. Να έχετε λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
      Αν δεν έχετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://it.uth.gr/services/account
      και ακολουθείστε τις οδηγίες για να αποκτήσετε όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό.

2. Να έχετε κάνει εγγραφή στην εφαρμογή του eclassτου Πανεπιστημίου

       Αν δεν έχετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  https://eclass.uth.gr/

        και ακολουθείστε τις οδηγίες για Εγγραφή.

3. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://eclass.uth.gr/

       και στο παράθυρο που θα εμφανισθεί συμπληρώστε το όνομα χρήστη και τον προσωπικό κωδικό.

 4. Επιλέξτε Μαθήματα και στην κατάσταση που θα εμφανισθεί επιλέξτε το μάθημα ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ.

 5.  Όταν βρεθείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος διαβάστε στις ανακοινώσεις την ανακοίνωση ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ  ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ   περισσότερα ……

        όπου  θα  βρείτε τον κωδικό και οδηγίες για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

         Το εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι το TEAMS. Ακολουθείστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοθέση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας        https://www.uth.gr/news/ekpaideysi-ex-apostaseos-odigies-hrisis-toy-ms-t... για να το εγκαταστήσετε.

6. Στα Έγγραφα του μαθήματος υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορείτε να το αντιγράψετε.

7. Για επι πλέον πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση akontogeorgos@uth.gr .

O διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

Καθηγητής.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Από την Δευτέρα 23/03/2020 μέχρι και την Δευτέρα 06/04/2020 (με τα μέχρι στιγμής δεδομένα) θα γίνεται μάθημα εξ αποστάσεως με εργαλεία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τη θεωρία Μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης  ώρα 12:00-14:00 και για το φροντιστήριο και ώρα 16:00-18:00.

Για να παρακολουθήσετε τα μαθήματα αυτά πρέπει:

1. Να έχετε λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
      Αν δεν έχετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://it.uth.gr/services/account  
και ακολουθείστε τις οδηγίες για να αποκτήσετε όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό.

2. Να έχετε κάνει εγγραφή στην εφαρμογή του eclassτου Πανεπιστημίου

       Αν δεν έχετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  https://eclass.uth.gr/

και ακολουθείστε τις οδηγίες για Εγγραφή.

3. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://eclass.uth.gr/

και στο παράθυρο που θα εμφανισθεί συμπληρώστε το όνομα χρήστη και τον προσωπικό κωδικό.

3      4. Επιλέξτε Μαθήματα και στην κατάσταση που θα εμφανισθεί επιλέξτε το μάθημα ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ.

      5.  Όταν βρεθείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος διαβάστε στις ανακοινώσεις την ανακοίνωση ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ    περισσότερα ……όπου θα     βρείτε τον κωδικό και οδηγίες για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

      6. Στα Έγγραφα του μαθήματος υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορείτε να το αντιγράψετε.

    Για επι πλέον πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση akontogeorgos@uth.gr .

        ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ

         ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

         ΩΣΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

         ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ.

        

         Ο διδάσκων

         Αθανάσιος Κοντογεώργος

 

 

 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

οι ημέρες που περνάμε δεν είναι ημέρες διακοπών

είναι ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ όσο χρειασθεί

αλλά ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ.

Είναι ευκαιρία να οργανώσουμε τα όσα δεν προλαβαίναμε προηγουμένως.

Κατεβάστε από το eclass του teiste τα αρχεία που υπάρχουν για το μάθημα.

Διαβάστε τη θεωρία και προσπαθείστε  να λύσετε τις ασκήσεις που υπάρχουν.

Όταν λέμε λύνουμε τις ασκήσεις σημαίνει ότι πρώτα τις διαβάζουμε (εκφώνηση και λύση για να πάρουμε μια ιδέα), και στη συνέχεια  κάνουμε τα σχήματα , γράφουμε τις εξισώσεις και κάνουμε τις πράξεις (με επιστημονική αριθμομηχανή ή το κινητό που διαθέτει επιστημονική αριθμομηχανή) και επιβεβαιώνουμε το αποτέλεσμα σε ένα φύλλο χαρτί.

Προσπαθείστε, για την αριθμομηχανή που έχετε,  να βρείτε  τα τεχνικά εγχειρίδια (από τότε που την αγοράσατε ή στο διαδίκτυο) και να μάθετε τον χειρισμό της.

Κατεβάστε το λογισμικό που είναι αναρτημένο και προσπαθείστε να το τρέξετε.

Σε οποιαδήπτε περίπτωση χρειστείτε βοήθεια μπορείτε να μου στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση akontogeorgos@uth.gr

ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος


 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (κατανομή ασκήσεων)

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχει η κατανομή των εργαστηριακών ασκήσεων που θα κάνει κάθε ομάδα.

Για την κατανόηση και επιτυχή εκτέλεση κάθε εργασίας απαιτείται προηγούμενη μελέτη του θεωρητικού και πρακτικού μέρους της εργασίας. Απορίες και ερωτήσεις θα απαντώνται κάθε Δευτέρα 4-6 που γίνεται το φροντιστήριο του μαθήματος.

Οι ασκήσεις είναι αναρτημένες στο e_class του ΤΕΙΣΤΕ από όπου μπορείτε να τις αντιγράψετε αρκεί να έχετε τους κωδικούς σας.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Πολλοί φοιτητές έχουν αρχίσει να έρχονται στο Εργαστήριο χωρίς να το έχουν δηλώσει στη Γραμματεία. Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να ελέγξουν και να τακτοποιήσουν την δήλωσή τους για να μην προκύψουν προβλήματα στο τέλος.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η θεωρία του μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης θα γίνεται κάθε Δευτέρα και ώρα 12-14 στην Αίθουσα 6 και όχι στο μΑΜΦ που είναι γραμμένο στο πρόγραμμα.

Κάθε Δευτέρα και ώρα 4-6 στην Αίθουσα 6 θα γίνεται φροντιστηριακό μάθημα όπου θα επιλύονται αναλυτικά ασκήσεις  και θα δίδονται απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το μάθημα (θεωρία ή εργαστήριο). Για να είναι αποδοτική η παρουσία σας θα πρέπει να έχετε μαζί σας χαρτί, μολύβι, και επιστημονικη αριθμομηχανή με το εγχειρίδιο λειτουργίας. Αν πρόκειται να αγοράσετε τώρα αριθμομηχανή καλά θα ήταν να αγοράσετε κάποια που κάνει πράξεις και με μιγαδικούς αριθμούς. Αν δεν έχετε το εγχειρίδιο από τότε που την αγοράσατε (ποτέ ο τεχνολόγος μηχανικός δεν πετάει το εγχειρίδιο λειτουργίας και το τεχνικο εγχειρίδιο ηλεκτρονικής συσκευής που χρησιμοποιεί) προσπαθείστε να το βρείτε στο διαδίκτυο.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ και Ε) ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η έναρξη του μαθήματος ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ) θα γίνει την Δευτέρα 10/02/2020 σύμφωνα με το πρόγραμμα (12-14) στην αίθουσα 6.

Η έναρξη του μαθήματος ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Ε) θα γίνει την Τρίτη 11/02/2020 στο Εργαστήριο 5. Λόγω της εκδήλωσης για την Ραδιοαστρονομία το μάθημα θα γίνει τις ώρες 10-12, 2-4 και 4-6.

Υπενθυμίζεται ότι το μάθημα ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ έχει και θεωρία και εργαστήριο.  Η προηγούμενη ή ταυτόχρονη παρακολούθηση της θεωρίας  βοηθά στην καλύτερη κατανόηση  και τελικά επιτυχία στο εργαστήριο. Υπάρχει αναρτημένη ύλη για το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος του μαθήματος στην ιστοσελίδα http://eclass.teiste.gr/ από όπου μπορείτε να την πάρετε αρκεί να δώσετε τους κωδικούς σας.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ -ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Οι εξετάσεις του εργαστηριακού μέρους μαθήματος ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ θα γίνουν την Παρασκευή στις 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00-14:00 συμφώνως με το παρακάτω πρόγραμμα που περιλαμβάνει ατομική εξέταση στο πρακτικό μέρος και κοινή γραπτή εξέταση στο θεωρητικό μέρος. Εξεταστέα ύλη είναι όλη αυτή που διδάχθηκε το εαρ. εξάμηνο 2018-19.

Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:00-18:00 θα ευρίσκομαι στο εργαστήριο για να απαντήσω σε πιθανές απορίες των φοιτητών που σχετίζονται με την εξεταστέα ύλη.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου Γραμμών Μετάδοσης θα γίνουν την Παρασκευή 17/01/2020 και ώρα 10:00-14:00 και θα περιλαμβάνουν εξέταση στο πρακτικό και θεωρητικό μέρος. Για τον καλύτερο προγραμματισμό παρακαλούνται οι σπουδαστές που έχουν δηλώσει το μάθημα στο λογισμικό της Γραμματείας, και σκοπεύουν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στον διδάσκοντα στη διεύθυνση akontogeorgos@uth.gr μέχρι και την Τρίτη 14/01/2020.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις στο Εργαστήριο Κεραιών θα γίνουν την Παρασκευή 10/01/2020 από ώρα 08:30 μέχρι 16:00 σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις οδηγίες που υπάρχουν στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ) 04/12/2019 ΩΡΑ 2-4

Το μάθημα Κεραίες (Θ) της Τετάρτης 04/12//2019 δεν θα γίνει 10-12, αλλά λόγω υπηρεσιακής υποχρέωσης θα γίνει πάλι την Τετάρτη 04/12/2019  και ώρα 14-16 στην αίθουσα 7.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Την Δευτέρα 02/12/2019 και ώρα 14:00 - 16:00 στο Εργαστήριο 5 θα γίνει επίδειξη λειτουργίας διαφόρων οργάνων (αναλυτής κυκλωμάτων, αναλυτής φάσματος  μετρητής στάθμης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, όργανο μελέτης γραμμής μετάδοσης) καθώς  και κεραιών διαφόρων τύπων.

Η επίδειξη γίνεται για τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Κεραίες ή το έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ (κατανομή ασκήσεων)

Στο επισυπτόμενο αρχείο θα βρείτε την κατανομή των εργαστηριακών ασκήσεων που θα γίνονται από την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και μετά.

Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΚΕΡΑΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ)

Όπως είχε ανακοινωθεί, στο προηγούμενο μάθημα,  από σήμερα 30/10/2019 και στο εξής το μάθημα ΚΕΡΑΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ) κάθε Τετάρτη θα γίνεται ώρα 10-12 αντί για 14-16. Η αλλαγή γίνεται προκειμένου περισσότεροι φοιτητές να μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα. Μόνο σε περίπτωση συνεδρίασης του Συμβουλίου Ένταξης, στο οποίο μετέχω, την ίδια ημέρα και ώρα τότε θα γίνεται 14-16 και αυτό θα ανακοινώνεται από την Τρίτη το απόγευμα. 

Το μάθημα της Πέμπτης 14-16 θα γίνεται κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΚΕΡΑΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τα μαθήματα της θεωρίας άρχισαν και γίνονται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 2-4 στην αίθουσα 5 του κτιρίου της ΣΤΕΦ.

Το εργαστήριο θα γίνεται κάθε Παρασκευή στο Εργαστήριο 5 του κτιρίου της  ΣΤΕΦ.

Την Παρασκευή 04/09/2019 θα γίνει το πρώτο μάθημα τις ώρες 8-10, 10-12 και 12-2 σύμφωνα με τις εγγραφές που έχετε κάνει. Όσοι δεν έχετε εγγραφεί να έρθετε 12-2.

Στην εφαρμογή e Class του teiste ( http://eclass.teiste.gr/ ) υπάρχει αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό για τη θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος. Να κάνετε αίτηση την οποία θα κάνω αποδεκτή για να εγγραφείτε ώστε να πάρετε το υλικό αυτό.

Ελέγξτε αν στη δήλωση μαθημάτων που κάνατε έχετε δηλώσει το μάθημα που θα παρακολουθήσετε.

Για την καλύτερη καταννόηση του μαθήματος και την επιτυχία στις εξετάσεις συνιστάται η παρακολούθηση και της θεωρίας και του εργαστηρίου.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΊΛΕΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΑΥΤΑ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ (ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Α ΚΑΙ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η εγγραφή για το μάθημα ΚΕΡΑΙΕΣ (Εργαστήριο) πρέπει να γίνει:

1. και στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων μέχρι την ημερομηνία που έχει ανακοινώσει γραμματεία

2. και, ή με φυσική παρουσία την Παρασκευή 27/09/2019 στο Εργαστήριο 5 του κτηρίου της ΣΤΕΦ και ώρες 8-10 και 10-12 ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση akontogeorgos@uth.gr όπου θα γράφετε το ονοματεπώνυμο, ο ΑΜ, το εξάμηνο και απαραίτητα εάν θα παρακολουθήσετε ή όχι το εργαστήριο. Φοιτητές οι οποίοι έχουν εξεταστεί στο παρελθόν και δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό (δηλ 0-4,9) μπορούν να μην παρακολουθήσουν πάλι το εργαστήριο. Φοιτητές οι οποίοι δηλώνουν το εργαστήριο για πρώτη φορά και όσοι στο βαθμολόγιο δεν έχουν βαθμό πρέπει να παρακολουθήσουν το εργαστήριο.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

Οι εξετάσεις των επι πτυχίω φοιτητών θα γίνουν την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 και ώρα 08:00-12:00 σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις οδηγίες που υπάρχουν στο επισυναπτόμενο αρχείο.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ) ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Λόγω συμμετοχής μου σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης, το μάθημα της Τετάρτης 19/06/2019 και ώρα 10-12 θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα, Τετάρτη 19/06/2019, και ώρα 14-16 στην αίθουσα 5. Το μάθημα αυτό θα είναι το τελευταίο πριν τις εξετάσεις.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΑΡ. ΕΞ. 2018-19

Οι εξετάσεις του εργαστηριακού μέρους μαθήματος ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ θα γίνουν την Παρασκευή στις 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00-17:00  και περιλαμβάνουν ατομική εξέταση στο πρακτικό μέρος καθώς και  κοινή γραπτή εξέταση στο θεωρητικό μέρος. Εξεταστέα ύλη είναι όλη αυτή που διδάχθηκε το εαρ. εξάμηνο 2018-19.  Αναλυτικό πρόγραμμα και οδηγίες υπάρχουν στο επισυναπτόμενο αρχείο.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ) ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ

Λόγω συμμετοχής μου σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης, το μάθημα της Τετάρτης 12/06/2019 και ώρα 10-12 θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα, Τετάρτη 12/06/2019, και ώρα 14-16 στην αίθουσα 5.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ) ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ

Λόγω συμμετοχής μου σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης, το μάθημα της Τετάρτης 05/06/2019 και ώρα 10-12 θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα, Τετάρτη 05/06/2019, και ώρα 14-16 στην αίθουσα 5.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

Όσοι δεν μπορούν να αναπληρώσουν το εργαστήριο της Παρασκευής  24-05-2019 και πιθανόν της 31-05-2019, που  δεν θα γίνουν λόγω των εκλογών, άλλες ημερομηνίες σε ημέρα Παρασκευή (σύμφωνα με παλαιότερη ανακοίνωση) μπορούν να έρθουν και την Πέμπτη  23-05-2019 και ώρα 10-12 ή 12-2.

Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος στις τελικές εξετάσεις απαιτείται πέραν των άλλων η πραγματοποίηση  όλων των 7 εργαστηριακών ασκήσεων που διεξάγονται κυκλικά.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ

Λόγω συμμετοχής μου σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης το μάθημα της Τετάρτης 22/05/2019 και ώρα 10-12 θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα 22/05/2019 και ώρα 14-16 στην αίθουσα 5.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Επειδή την Παρασκευή 24/05/2019 δεν θα γίνει το μάθημα (σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, λόγω των εκλογών) και πιθανόν και την Παρασκευή 31/05/2019 παρακαλούνται οι φοιτητές να αναπληρώσουν τα  μαθήματα που θα χαθούν, - σε  άλλες ημέρομηνίες που θα γίνεται το μάθημα (κάθε Παρασκευή) - κάνοντας περισσότερες από μία ασκήσεις προσερχόμενοι και σε άλλες εργαστηριακές ομάδες 8-10, 10-12, 12-2, 2-4, 4-6 εκτός από αυτή που παρακολουθούν κανονικά. Υπάρχει μεγαλύτερη ευχαίρεια στις ομάδες 8-10 και 4-6.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Στο επισυναπτόμενο σχετικό αρχείο θα βρείτε την κατανομή των ασκήσεων σε τμήματα και ομάδες καθώς και οδηγίες για την εκτέλεση των ασκήσεων.

Δεν επιτρέπεται καμμία αλλαγή στη σειρά εκτέλεσης των ασκήσεων.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 8-10

Αύριο Παρασκευή 05/04/2019 δεν θα γίνει το εργαστηριο για την ομάδα 8-10. Όσοι φοιτητές το παρακολουθούν μπορούν να έρθουν στις άλλες ομάδες 10-12 ή 12-2 ή 2-4 ή 4-6.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ)

Λόγω συμμετοχής μου στο Συμβούλιο Ένταξης που συνεδριάζει στη Λάρισα τη Τετάρτη  (20/03/2019) δεν θα γίνουν τα προγραμματισμένα μάθηματα θεωρίας και φροντιστηρίου την ημέρα αυτή.

Θα πραγματοποιηθούν την επόμενη ημέρα Πέμπτη (21/03/2019) και ωρα 12-2 η θεωρία και 4-6 το φροντιστήριο στην αίθουσα 6 του κτηρίου της ΣΤΕΦ.

Υπενθυμίζεται ότι στο φροντιστήριο γίνεται αναλυτική επίλυση ασκήσεων και δίδονται απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν σχέση με το μάθημα. Για να είναι δημιουργική και αποδοτική η συμμετοχή σας να έχετε μαζί σας χαρτί, μολύβι και επιστημονική αριθμομηχανή ή οποία καλά θα ήταν να δέχεται μιγαδικούς αριθμούς και να μπορεί να κάνει πράξεις με αυτούς.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ 4-6

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 θα γίνει το εργαστήριο κανονικά για όλες τις ομάδες 8-10, 10-12, 12-2 και 2-4. Δεν θα γίνει το μάθημα για την ομάδα 4-6. Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει αυτή την ομάδα μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα σε οποιαδήποτε από τις άλλες ομάδες.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ

Λόγω της συμμετοχής μου σε συνδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης στη Λάρισα θα αναβληθεί το μάθημα της θεωρίας την Τετάρτη 06/03/2019 στις 10-12. Θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 07/03/2019 στις 4-6 μμ στην αίθουσα 6.

Το πρώτο μάθημα του εργαστηρίου θα γίνει την Παρασκευή 08/03/2019 και τις ώρες 10-12,  12-2,  2-4 και 4-6 στο Εργαστήριο 5 . Θα γίνουν δηλώσεις και μάθημα. Θα ληφθούν παρουσίες κανονικά. Δεν θα γίνει το μάθημα του εργαστηρίου την Πέμπτη 07/03/2019.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η εξέταση  του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΚΕΡΑΙΕΣ για όλους τους φοιτητές θα γίνει την Παρασκευή  25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 08:30-16:30  περιλαμβάνει ατομική εξέταση στο πρακτικό μέρος και κοινή γραπτή εξέταση στο θεωρητικό μέρος.

Την Πέμπτη 24/01/2019 και ώρα 10-12 στην αίθουσα 6 θα δίδονται απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις που αφορούν το θεωρητικό μέρος των εργαστηριακών ασκήσεων.

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο αρχείο

Ο Διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

Καθηγητής

ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μέχρι την διεξαγωγή των εξετάσεων τα μαθήματα θα γίνουν ως εξής:

Τετάρτη 16/01/2019  Δεν θα πραγματοποιηθεί

Πέμπτη 17/01/2019  Θα πραγματοποιηθεί (διδασκαλία νέας ύλης)

Τετάρτη 23/01/2019 Θα πραγματοποιηθεί (διδασκαλία νέας ύλης)

Πέμπτη 24/01/2019 Θα πραγματοποιηθεί (διδασκαλία νέας ύλης)

Πέμπτη 31/01/2019 Θα πραγματοποιηθεί (επίλυση ασκήσεων)

Τετάρτη 06/02/2019 Θα πραγματοποιηθεί (επίλυση ασκήσεων)

Τετάρτη 13/02/2019 Θα πραγματοποιηθεί (επίλυση ασκήσεων)

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ

Την Παρασκευή 11/01/2019 και 18/01/2019 και ώρα 08:00-16:00 θα γίνουν επαναληπτικές ασκήσεις.

Συνιστάται σε όλους τους φοιτητές με παρακολούθηση και χωρίς παρακολούθηση να έρθουν για να λύσουν τυχόν απορίες, να επαναφέρουν στη μνήμη τους την ύλη και να επαναλάβουν δύσκολα σημεία των ασκήσεων.

Οι εξετάσεις θα γίνουν την Παρασκευή 25/01/2019 ώρα 08:00-16:00

σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί και θα περιλαμβάνουν ατομική εξέταση στο πρακτικό μέρος-εκτέλεση  των ασκήσεων και  γραπτή εξέταση σε κοινά θέματα που έχουν σχέση με το θεωρητικό μέρος των ασκήσεων.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Την Τρίτη 04/12/2018,  ώρα 4-6 μμ καθώς και την Τετάρτη 05/12/2018, ώρα 6-8μμ στο Εργασήριο 5

θα γίνει παρουσίαση οργάνων και μεθόδων μέτρησης Γραμμών Μετάδοσης, Κεραιών και Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

για όσους παρακολουθούν το μάθημα Κεραίες και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το θέμα.

Ο Διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

Καθηγητής

 

ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ) και ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Την Πέμπτη 22/11/2018 δεν θα γίνει το προγραμματισμένο μάθημα Κεραίες (Θ) 14:00-16:00 λόγω συμμετοχής μου σε συζήτηση για το μέλλον του ΤΕΙ και του Τμήματός μας. Η αναπλήρωσή του θα γίνει μετά από συνεννόηση.

Το φροντιστηριακό μάθημα της ίδιας ημέρας 10-12 θα γίνει κανονικά.

Ο Διδάσκων

Αθ. Κοντογεώργος

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ ΝΕΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Μετά την πρόσληψη των εργαστηριακών συνεργατών δημιουργείται και άλλη μία εργαστηριακή ομάδα και γίνεται νέα κατανομή ασκήσεων όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε την κατανομή των εργαστηρικαών ασκήσεων σε ομάδες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΡΑΙΕΣ

Κάθε Πέμπτη και ώρα 10-12 στην αίθουσα 6 θα γίνεται φροντιστήριο στο μάθημα των Κεραιών όπου θα λύνονται απορίες και  επί πλέον ασκήσεις.

Για την παρακολούθηση θα πρέπει να έχετε μαζί σας  τετράδιο, στυλό (αν είναι δυνατόν δύο χρώματα), μολύβι και κομπιουτεράκι.

ΚΕΡΑΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΚΕΡΑΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που ανακοινώθηκε :

1. Το μάθημα ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ) θα γίνεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 14:15-16:00 στην αίθουσα 6 του κτηρίου της ΣΤΕΦ.

2. Το μάθημα ΚΕΡΑΙΕΣ (Ε) θα γίνεται κάθε Παρασκευή αρχικά σε 3 ομάδες 8-10, 10-12 και 12-14 στο Εργαστήριο 5.

Αργότερα, μετά την πρόσληψη εργαστηριακών συνεργατών, θα δημιουργηθεί και άλλη μία ομάδα 14-16 .

 

Ειδικά για την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων, 1 Οκτωβρίου 2018 μέχρι 5 Οκτωβρίου 2018, θα ισχύσουν τα παρακάτω:

1. Θα γίνουν κανονικά τα μαθήματα της θεωρίας την Τετάρτη και την Πέμπτη

2. Την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2017 τις ώρες 8-10, 10-12, 12-14 θα γίνουν εγγραφές και το πρώτο εργαστηριακό μάθημα στο Εργαστήριο 5.

Θα ληφθούν κανονικά παρουσίες και θα γίνει μάθημα.
Θα εγγραφούν κατ΄αρχήν όσοι σπουδαστές δηλώνουν το μάθημα για πρώτη φορά καθώς και όσοι το είχαν δηλώσει σε παλαιότερα εξάμηνα και δεν το είχαν παρακολουθήσει και δεν είχαν πάρει μέρος στις εξετάσεις. 
Όσοι το είχαν δηλώσει σε παλαιότερα εξάμηνα και το είχαν παρακολουθήσει και είχαν πάρει μέρος στις εξετάσεις και είχαν κοπεί μπορούν να μην το παρακολουθήσουν πάλι αλλά να κάνουν πάλι εγγραφή στο εργαστήριο προκειμένου να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους. 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΑΙΩΝ

Οι εξετάσεις στο πρακτικό και θεωρητικό μέρος του Εργαστηρίου Κεραιών θα γίνουν την Πέμπτη 14-06-2108 από τις 10:00 μέχρι τις 13:25 σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που υπάρχει στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

Καθηγητής

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Οι εξετάσεις στο πρακτικό και θεωρητικό μέρος του Εργαστηρίου Γραμμών Μετάδοσης θα γίνουν την Παρασκευή 15-06-2018,  τις ώρες 08:00 μέχρι 16:00.

Το ακριβές πρόγραμμα ευρίσκεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

Καθηγητής

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Για τους επί πτυχίω σπουδαστές καθώς και όσους οφείλουν τα εργαστήρια Γραμμές Μετάδοσης και Κεραίες χωρίς παρακολούθηση θα γίνει επαναληπτικό μάθημα την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρες 10-14. Οι εξετάσεις θα γίνουν, για τις Κεραίες την Πέμπτη 14/06/2018 (ώρες 10-13) και για τις Γραμμές την Παρασκευή 15/06/2018 (ώρες 8-16) σύμφωνα με αναλυτικό πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

Καθηγητής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (κατανομή ασκήσεων)

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε την κατανομή των ασκήσεων η οποία θα αρχίσει από την Πέμπτη 19 Απριλίου και την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018.

Την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 στο μάθημα της Θεωρίας (2-4) και την Πέμπτη στο μάθημα του Εργαστηρίου (10-12) και του Φροντιστηρίου (2-4) θα γίνει διανομή των σημειώσεων των εργαστηριακών ασκήσεων οι οποίες είναι και αναρτημένες στο e-class του ΤΕΙ.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ+Ε) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Κάθε Πέμπτη και ώρα 14-16 στην αίθουσα 3 του κτηρίου της ΣΤΕΦ θα γίνεται φροντιστηριακό μάθημα για τη θεωρία και του εργαστήριο του μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης.

Κατά τη διάρκεια του φροντιστηρίου θα γίνεται αναλυτική επίλυση ασκήσεων και θα δίδονται απαντήσεις σε απορίες και ερωτήσεις που έχουν σχέση με το μάθημα.

Οι φοιτητές που έρχονται να έχουν μαζί τους χαρτί, στυλό, και επιστημονική αριθμομηχανή  η οποία καλό θα είναι να δέχεται και μιγαδικούς αριθμούς. Να φροντίσουν επί πλέον να έχουν και το εγχειρίδιο χρήσης της αριθμομηχανής.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

Καθηγητής.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η θεωρία του μαθήματος θα γίνεται κάθε Τετάρτη και ώρα 14-16 στην αίθουσα 3 του κτιρίου της ΣΤΕΦ.

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 θα γίνει το πρώτο μάθημα.

Το εργαστήριο του μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης θα γίνεται αρχικά κάθε Παρασκευή τις ώρες 10-12, 12-14 και 14-16 στο Εργαστήριο 5 του κτιρίου της ΣΤΕΦ. Πιθανόν να δημιουργηθούν και τμήματα την Πέμπτη το πρωί.

Οι εγγραφές για νέους και παλαιούς καθώς και το πρώτο μάθημα θα γίνει την Παρασκευή 2 Μαρτίου τις ώρες 10-12, 12-14 και 14-16.

Συνιστάται οι σπουδαστές να μη δηλώνουν το εργαστήριο χωρίς να έχουν δηλώσει ή να έχουν περάσει τη θεωρία.

Στην εφαρμογή e-class του teiste υπάρχει αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό για τη θεωρία και το εργαστήριο.

Για να το πάρετε θα πρέπει να είστε γραμμένοι στο e-class,  να υποβάλλετε αίτημα για το μάθημα, και να το κάνω αποδεκτό.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Κάθε έτος από το 2013 στις 13 Φεβρουαρίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφωνίας.

Για εφέτος ο εορτασμός έχει θέμα "Ραδιοφωνία και Αθλητισμός"

Περισσότερες πληροφορίες για την ημέρα στους παρακάτω συνδέσμους.

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Radio_Day 

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2018-CM04.aspx

http://www.diamundialradio.org/about-world-radio-day-committee/

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε και άλλους συνδέσμους για τεχνικές και ιστορικές πληροφορίες.

Και μην ξεχνάτε η ραδιοφωνία είναι ένας χώρος επαγγελματικής αποκατάστασης των ηλεκτρονικών μηχανικών.

Αθανάσιος Κοντογεώργος

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (επαναλητικό μάθημα και εξετάσεις)

Οι εξετάσεις θα γίνουν την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00-16:00.

Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00-16:00 θα γίνει επαναλητικό μάθημα.

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (επαναλητικό μάθημα και εξετάσεις)

Οι εξετάσεις θα γίνουν την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00-16:00.

Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00-16:00 θα γίνει επαναλητικό μάθημα.

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΡΑΙΩΝ

Κάθε Τετάρτη στις 24 και 31 Ιανουρίου και 7 Φεβρουαρίου 2018 θα γίνεται φροντιστηριακό-επαναληπτκό μάθημα και ώρα 14-16 στην αίθουσα 9.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΑΙΩΝ

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου θα γίνουν την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 για όλους τους φοιτητές.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχει το ακριβές πρόγραμμα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ (Κατανομή Ασκήσεων)

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχουν σχετικές οδηγίες καθώς και η κατανομή των ασκήσεων που θα γίνουν μέχρι το τέλος του εξαμήνου.

ΚΕΡΑΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για τη διδασκαλία του μαθήματος (Θεωρία και Εργαστήριο) καθώς και τι θα ισχύσει την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων από 2 μέχρι 6 Οκτωβρίου.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΙΕΣ

Οι εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΚΕΡΑΙΕΣ για τους επί πτυχίω φοιτητές θα γίνουν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Ο εξεταστής

Αθανάσιος Κοντογεώργος

Καθηγητής

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Οι εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ για όλους τους φοιτητές (ενεργούς και επί πτυχίω) θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις οδηγίες που υπάρχουν στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Οι διδάσκοντες

Αθ. Κοντογεώργος  Εκ. Νισταζάκης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΙΕΣ (επί πτυχίω)

Οι εξετάσεις στο Εργαστήριο ΚΕΡΑΙΕΣ για τους επι πτυχίω φοιτητές (μόνο όσοι κάνει σχετική δήλωση για το μάθημα στο φοτητολόγιο) θα γίνουν την την Πέμπτη 08/06/2017 και ώρα 14:00-17:00 και περιλαμβάνουν ατομική εξέταση στο πρακτικό μέρος και κοινή εξέταση στο θεωρητικό μέρος. Η εξέταση θα γίνει στην ύλη που διδάχθηκε το χειμερινό εξάμηνο 2016-17.

Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Την Τετάρτη 07/06/2017 και ώρα 12:00-14:00 θα γίνουν επαναληπτικές ασκήσεις για όσους θέλουν  να τις επαναλάβουν ή έχουν κάποιες απορίες.

Ο εξεταστής

Αθ. Κοντογεώργος

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Την Παρασκευή 02/06/2017 τις ώρες 10-12, 12-2, 2-4, 4-6 και 6-8  θα γίνουν επαναληπτικές ασκήσεις για όσους οφείλουν ή θέλουν να τις επαναλάβουν ή έχουν κάποιες απορίες.

Την Παρασκευή 09/06/2017 θα γίνουν οι εξετάσεις στο Εργαστήριο οι οποίες περιλαμβάνουν ατομική εξέταση στο πρακτικό μέρος και κοινή εξέταση στο θεωρητικό μέρος.

Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εγκαίρως μετά την Παρασκευή 09/02/2017.

Οι διδάσκοντες

Αθανάσιος Κοντογεώργος

Έκτορας Νισταζάκης

17 ΜΑΪΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  εορτάζεται κάθε έτος στις 17 Μαϊου .

Όλα ξεκίνησαν στις 24 Μαϊου 1844, όταν ο Σάμιουελ Μορς έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσω τηλεγραφικής γραμμής από την Ουάσιγκτον στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ, εγκαινιάζοντας την ηλεκτρική τηλεπικοινωνιακή πραγματικότητα. 10 χρόνια αργότερα, ο τηλέγραφος ήταν διαθέσιμος στο κοινό και στις 17 Μαΐου 1865 ιδρύθηκε στο Παρίσι ο Παγκόσμια Τηλεγραφική Ένωση (Intrnational Telecommunication Union, ITU) από 20 κράτη στην οποία συμμετείχε και η Ελλάδα.
Από τον τηλέγραφο, το τηλέφωνο, τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, τις δορυφορικές, τις ασύρματες, τις κινητές, τις οπτικές  επικοινωνίες, και σήμερα το Διαδίκτυο, η ITU βοήθησε σημαντικά να τιθασευτεί η δύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας με στόχο την ικανοποίηση της βασικής ανθρώπινης ανάγκης για επικοινωνία που παραμένει πάντοτε και είναι: ο οποιοσδήποτε να μπορεί να βρεί τον οποιονδήποτε, οπουδήποτε και αν ευρίσκεται, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και να του μεταδώσει οποιαδήποτε πληροφορία ήχου, εικόνας και δεδομένων. Σήμερα η ανάγκη αυτή της επικοινωνίας επεκτείνεται και στις μηχανές δημιουργώντας το Διαδύκτιο των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT)
 
Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών
Η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Μαΐου από το 1969,  και σηματοδοτεί την ίδρυση της ITU και την υπογραφή της πρώτης Διεθνούς Σύμβασης Tηλεγραφίας το 1865.
 
Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνία της Πληροφορίας
Τον Νοέμβριο του 2005, η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας κάλεσε την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να κηρύξει την 17η Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα της Κοινωνίας της Πληροφορίας για να εστιάσει στη σημασία των Τεχνολογίων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και το ευρύ φάσμα των ζητημάτων που σχετίζονται με την Κοινωνία της Πληροφορίας. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ψήφισμα (A/RES/60/252) τον Μάρτιο του 2006 που ορίζει ότι Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνίας της Πληροφορίας πρέπει να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Μαΐου.
 
Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας
Τον Νοέμβριο του 2006, η ITU στην Διάσκεψη Πληρεξουσίων που έγινε στην Αττάλεια της Τουρκίας, αποφάσισε να εορτάζονται δύο εκδηλώσεις στις 17 Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών καθώς και Ημέρα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Όλα τα κράτη μέλη καλούνται κάθε χρόνο να εορτάζουν την ημέρα αυτή με ανάλογες εκδηλώσεις οι οποίες να αναφέρονται και σε διαφορετικό σχετικό θέμα που καθορίζεται κεντρικά από την ΙΤU.

 

Ο εορτασμός για το 2017 είναι αφιερωμένος στα ΠΟΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ για ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (BIG DATA for BIG IMPACT)
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σύνδεσμο της ITU  (International Telecommunications  Union)

http://www.itu.int/en/wtisd/2017/Pages/default.aspx 

  

Αθανάσιος Κοντογεώργος

Καθηγητής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Κατανομή ασκήσεων)

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε την κατανομή των ασκήσεων (εργασιών) που θα γίνουν μέχρι το τέλος των μαθημάτων.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (φροντιστήριο)

Στα πλαίσια των  2 ωρών συνεργασίας με φοιτητές, κάθε Πέμπτη και ώρα 14-16 στην αίθουσα 3 της ΣΤΕΦ, θα γίνεται φροντιστηριακό μάθημα  κατά τη διάρκεια του οποίου θα απαντώνται ερωτήσεις  και θα επιλύονται αναλυτικά ασκήσεις σχετικές με το μάθημα. Στην αναλυτική επίλυση των ασκήσεων περιλαμβάνονται μαθηματικές και αριθμητικές πράξεις.

Όσοι προσέρχονται να έχουν μαζί τους αριθμομηχανή επιστημονικής μορφής και αν είναι δυνατόν το εγχειρίδιο λειτουργίας της. Αν δεν το έχουν να κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο μήπως το εντοπίσουν και το κατεβάσουν.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

Καθηγητής

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (θεωρία και εργαστήριο)

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00-16:00 θα γίνει το πρώτο μάθημα του θεωρητικού μέρους του μαθήματος ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 το εργαστηριο του μαθήματος ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ θα γίνει σε τμήματα 8-10, 10-12, 12-2, 2-4 και 4-6 σ'υμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Μπορείτε να έρθετε σε οποιοδήποτε τμήμα ή στις 8, ή στις 10, ή στις 12, ή στις 2, ή στις 4  για να δηλώσετε το εργαστήριο και να παρακολουθήσετε το πρώτο μάθημα.

Δήλωση πρέπει να κάνουν και όσοι σκοπεύουν να το έχουν χωρίς παρακολούθηση επειδή  θα προστεθούν νέες ασκήσεις τις οποίες θα πρέπει να παρακολουθήσουν.

Από το επόμενο εργαστήριο που θα είναι στις 3 Μαρτίου 2017 θα πρέπει να έρχεστε κανονικά στο τμήμα που θα δηλώσετε. 

Μέσω της ιστοσελίδας   http://eclass.teiste.gr/  να ζητήσετε εγγραφή στο μάθημα ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ  προκειμένου να μπορείτε να  έχετε πρόσβαση σε  διάφορες πληροφορίες για το θεωρητικό και πρακτικό μέρος του μαθήματος.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

Καθηγητής

 

ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΚΕΡΑΙΕΣ θα γίνουν την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 και ώρες 08:00-18:00.

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων που θα γίνουν την Πέμπτη 2  Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00- 14:00, καθώς και χρήσιμες οδηγίες.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Οι εξετάσεις του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΚΕΡΑΙΕΣ θα γίνουν την Παρασκευή 03/02/2017 και ώρες 08:00 έως 20:00 για όλους τους φοιτητές (Τμήματα  Παρασκευής και Τμήματα Τρίτης, φοιτητές που το παρακολουθούν για πρώτη φορά και φοιτητές που το παρακολούθησαν στο παρελθόν και έδωσαν εξετάσεις και δεν το πέρασαν και τώρα το έχουν με παρακολούθηση ή χωρίς παρακολούθηση). Απαραίτητη προϋπόθεση για να  συμμετάσχει ένας φοιτητής στις εξετάσεις είναι να έχει κάνει τη σχετική δήλωση μαθήματος και εάν το έχει δηλώσει με παρακολούθηση να έχει συγκεντρώσει τις αναγκαίες παρουσίες. Δεν θα γίνεται κανένας φοιτητής δεκτός αν δεν έχει κάνει δήλωση μαθήματος.

Η εξέταση περιλαμβάνει πρακτικό και θεωρητικό μέρος και θα γίνει την ίδια ημέρα.

Η εξέταση του θεωρητικού μέρους θα είναι κοινή (όλοι οι φοιτητές θα εξετασθούν  ταυτόχρονα σε κοινά θέματα) και θα γίνει 12:00-14:00

Η εξέταση του πρακτικού μέρους θα είναι ατομική σε κάποιο ερώτημα κάποιας από τις ασκήσεις,  θα γίνεται  ταυτόχρονα για 6 σπουδαστές και θα έχει διάρκεια 15 min για κάθε φοιτητή και θα γίνει τις ώρες 08:00-12:00 και 14:00-20:00. Στην αρχή θα εξετασθούν οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο στα τμήματα της Παρασκευής, μετά στα Τμήματα της Τρίτης και στο τέλος όσοι φοιτητές το έχουν χωρίς παρακολούθηση. Την ερχόμενη Δευτέρα θα υπάρξει ανακοίνωση για την ακριβή ώρα εξέτασης του πρακτικού μέρους.

Την Τρίτη 25/01/2015 (16:00-20:00) και την Παρασκευή 27/01/2017 (08:00-16:00) θα γίνουν επαναληπτικές ασκήσεις για όσους το έχουν ανάγκη ή θέλουν να επαναλάβουν κάποια από τις ασκήσεις.

Οι διδάσκοντες

Αθανάσιος  Κοντογεώργος  και  Έκτορας Νισταζάκης

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί οι εξετάσεις για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ θα γίνουν την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου και ώρα 10-14.

Για να λάβετε μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει να κάνετε σχετική δήλωση (βλέπε ανακοίνωση της Γραμματείας στον σύνδεσμο  http://www.eln.teiste.gr/el/node/1829).

Διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνει κανένας δεκτός χωρίς να έχει κάνει τη σχετική δήλωση.

Η εξέταση περιλαμβάνει πρακτικό και θεωρητικό μέρος όπως έγινε και στο προηγούμενο εξάμηνο (εαρ 2015-16).

Όποιος φοιτητής ενδιαφέρεται να επαναλάβει κάποια από τις εργαστηριακές ασκήσεις μπορεί να προσέλθει την Τρίτη 31/01/2017 και ώρα 4-6 στο Εργαστήριο 5.

Ο Διδάσκων

Αθ. Κοντογεώργος

 

ΚΕΡΑΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑ Αναβολή Μαθήματος

Λόγω έκτακτης υπηρεσιακής υποχρέωσης στα Ψαχνά το μάθημα ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ) της Πέμπτης 22/12/2016 και ώρα 14:00-16:00 αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/01/2017 και ώρα 18:00-20:00.

Ο Διδάσκων

Αθ. Κοντογεώργος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ Κατανομή Ασκήσεων

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος των κεραιών στο e-class του teiste στη θέση Έγγραφα/Εργαστήριο/Εργαστηριακές Ασκήσεις υπάρχει το αρχείο ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ.PDF καθώς και υλικό για τις ασκήσεις (συμπλήρωμα 1, 2 και 3) τα οποία πρέπει να τα αντιγράψετε.

Για την καλύτερη αξάσκησή σας και κατανόηση των ασκήσεων και επομένως μεγαλύτερες πιθανότητες να περάσετε το μάθημα στο τέλος (αφού ο καθένας θα εξετασθεί μόνος του σε κάποια από τις ασκήσεις) θα πρέπει να είστε σε ομάδα με όσο το δυνατόν λιγότερα άτομα. Προσπαθήστε  λοιπόν να κάνετε αλλαγές ώστε να υπάρξει ισοκατανομή στις ομάδες και να μην υπάρχουν ομάδες με πολλά άτομα και ομάδες με λίγα.

Οι διδάσκοντες

Αθ. Κοντογεώργος

Εκ. Νισταζάκης 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΙΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Με σκοπό να γίνει πιο αποδοτικός ο χρόνος που διατίθεται για συνεργασία με φοιτητές, κάθε Πέμπτη την προγραμματισμένη ώρα 12-14  στην αίθουσα 3 θα γίνεται φροντιστήριο για το μάθημα ΚΕΡΑΙΕΣ.

Θα λύνονται πολύ αναλυτικά ασκήσεις  και θα δίνονται απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχουν σχέση με το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

Όποιος έρχεται για να το παρακολουθήσει να έχει μαζί του επιστημονική αριθμομηχανή ή αντίστοιχη εφαρμογή σε έξυπνο κινητό, χαρτί και μολύβι.

Ο Διδάσκων

Αθ. Κοντογεώργος

 

ΚΕΡΑΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (εγγραφή στο eclass και εργασία)

Στην ιστοσελίδα http://eclass.teiste.gr/ έχει δημιουργηθεί το μάθημα ΚΕΡΑΙΕΣ στο οποίο υπάρχει ύλη για τη θεωρία και το εργαστήριο.

Για να πάρετε την ύλη αυτή απαιτείται εγγραφή πρώτα στο http://eclass.teiste.gr/ (αν δεν έχετε εγγραφεί μέχρι τώρα) και μετά εγγραφή στο μάθημα.

Για να γίνει η εγγραφή στο μάθημα κάνετε αίτημα το οποίο λαμβάνω μέσω του eclass, κάνω την εγγραφή στο μάθημα και λαμβάνετε ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του eclass ότι έγινε η εγγραφή. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί να δηλώσετε ομάδα να δηλώσετε την ομάδα 2016-17.

Στα ΕΓΓΡΑΦΑ του μαθήματος υπάρχει ο φάκελος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ μέσα στο οποίο υπάρχει υποφάκελος ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Από εκεί να κατεβάσετε την ΕΡΓΑΣΙΑ 1 την οποία πρέπει να κάνετε και να παραδώσετε όλοι όσοι δηλώσατε το εργαστήριο του μαθήματος αναξάρτητα αν το έχετε με παρακολούθηση ή χωρίς παρακολούθηση. Η εργασία είναι χρήσιμη και για όσους έχουν δηλώσει μόνο τη θεωρία.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΕΣ, ΓΡΑΠΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Όσοι φοιτητές θέλουν να μάθουν από τα λάθη τους

(αφού δεν φρόντισαν τον Ιούνιο να καθίσουν μετά τις εξετάσεις και να λύσουμε τα θέματα)

μπορούν να έρθουν για να δούν το γραπτό τους στα μαθήματα Γραμμές Μετάδοσης και Κεραίες

την Δευτέρα (26-09-2016) ώρα 09:00-12:00,

Τρίτη (27-09-2016) και Τετάρτη (28-09-2016) ώρα 10:00-14:00

ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ,  ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ  ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ . 

Ο διδάσκων

Αθ. Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-06-2016 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (ΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ 08:00-16:00 ΚΑΙ 18:00-18:30)

2.  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 16:00-18:00) 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι εξετάσεις για τους επί πτυχίω φοιτητές θα γίνουν την Πέμπτη 23-06-2012 και θα περιλαμβάνουν πρακτικό μέρος (08:00-10:00) (ο κάθε φοιτητής μόνος του σε διαφορετική ώρα και διαφορετικά θέματα) και θεωρητικό μέρος (10:00-12:00) (την ίδια ώρα σε κοινά θέματα ).
Στην ύλη περιλαμβάνονται οι ασκησεις που διδάχθηκαν κατά το χειμ. εξ 2015-16.
Στο επόμενο αρχείο υπάρχει το αναλυτικό πρόγραμμα

ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Την Παρασκευή 17-06-2016 και ώρες 8-10, 10-12, 14-16 και 16-18 θα γίνει επαναληπτικό εργαστήριο

για όσους επι πτυχίω έχουν δηλώσει το μάθημα για εξέταση.

Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει την Πέμπτη στις 23-06-2016 και θα περιλαμβάνει

1. εξέταση στο πρακτικό μέρος και εκτέλεση των ασκήσεων (καθ΄ ένας μόνος του).

2.  εξέταση  στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος των ασκήσεων  (όλοι μαζί την ίδια ώρα)

Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εγκαίρως

Ο Διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Την Παρασκευή 17-06-2016 και ώρες 8-10, 10-12, 14-16 και 16-18 θα γίνει επαναληπτικό εργαστήριο

Οι φοιτητές του Τμήματος 12-14 μπορούν να έρθουν τις άλλες ώρες.

Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει την Παρασευή στις 24-06-2016 και θα περιλαμβάνει

1. εξέταση στο πρακτικό μέρος και εκτέλεση των ασκήσεων (καθ΄ ένας μόνος του).

2.  εξέταση  στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος των ασκήσεων  (όλοι μαζί την ίδια ώρα)

Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εγκαίρως

Ο Διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

.

 

 

17 ΜΑΪΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής εορτάζεται κάθε έτος στις 17 Μαϊου όπως αναγράφεται και σε άλλη ανακοίνωση.

Ο εορτασμός για το 2016 είναι αφιερωμένος στον κοινωνικό αντίκτυπο της επιχειρηματικότητας των τεχνολογιων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

( ICT entrepreneurship for social impact )

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σύνδεσμο της ITU  (International Telecommunications  Union)

http://www.itu.int/en/wtisd/2016/Pages/default.aspx

και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

  http://www.eea.gr/gr/el/articles/17-maioy-pagkosmia-imera-tilepikoinonion  

  

Αθανάσιος Κοντογεώργος

Καθηγητής

 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΗΣ

Στο μάθημα ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ του e-class στο teiste αναρτήθηκε ύλη για το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος του μαθήματος που διδάσκεται.

Όσοι είστε εγγεγραμμένοι στο μάθημα μπορείτε να την κατεβάσετε.

Όσοι δεν είστε εγγεγραμμένοι στο μάθημα θα πρέπει να εγγραφείτε. Για να εγγραφείτε στο μάθημα θα πρέπει πρώτα να είστε εγγεγραμμένοι στο e-class.

Καλό διάβασμα

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ) - Ύλη (επί πτυχίω)

Οι διδακτικές σημειώσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμες εδώ.

Η ύλη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

1. Όλο (DigitalTelecom-1)
2. Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (DigitalTelecom-2) (Εκτός: Ενεργός θερμοκρασία θορύβου, εικόνα θορύβου  όρυβος (σελ. 31-36)
3. Όλο (DigitalTelecom-3)
4. Όλο (DigitalTelecom-4)
5. Όλο (DigitalTelecom-5)
6. Διαγράμματα οφθαλμού, Συστήματα ψηφιακής διαμόρφωσης φέροντος (DigitalTelecom-6) (Εκτός:  Συνακρόαση (σελ. 8-10)
7. Όλο (DigitalTelecom-7)
8. Όλο (DigitalTelecom-8)
9. Όλο (DigitalTelecom-9)
10. Όλο (DigitalTelecom-10)
11. Όλο (DigitalTelecom-11)

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα του Τμήματος.
Όλοι οι σπουδαστές υποχρεούνται στην προσκόμιση στοιχείων ταυτοπροσωπίας (πχ. φοιτητικό πάσο, ταυτότητα) κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Την Παρασκευή (26/2) θα βρίσκομαι στην Αίθουσα 6 για ερωτήσεις/απορίες.

Καλή επιτυχία
Χρ. Παπαδημητρόπουλος (cpapadimitropoulos@teilam.gr)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ -Ε) ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-02-2015 ΚΑΙ 19-02-2015 ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ  ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΕΞΗΣ:

08:15-10:00 ΚΑΙ 10:15-12:00  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5

12:15-14:00 ΘΕΩΡΙΑ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ) ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ 

ΑΘ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ

;

ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΩΡΑ 11-12 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΑΘ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ

ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ)

Οι εξετάσεις εργαστηρίου,  για τους επί πτυχίω σπουδαστές, του μαθήματος ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ θα γίνουν την Παρασεκυή 26/02/2016 και από ώρα 08:00 σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γραμματείας.

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν πρακτικό μέρος (καθένας μόνος του σε μία εργαστηριακή άσκηση) και θεωρητικό μέρος (κοινό για όλους με ερωτήσεις σε όλες τις ασκήσεις).

Την Παρασκευή 05/02/2016 και 12/02/2016 και 19/02/2016 και τις ώρες 08:00-14:00 θα γίνονται επαναληπτικές ασκήσεις στο Εργαστήριο 5, για τους σπουδαστές που πρόκειται να εξετασθούν.

Ο υπέυθυνος για την εξέταση

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΚΕΡΑΙΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Οι εξετάσεις στο Εργαστήριο Κεραιών θα γίνουν την

Παρασκευή 29-01-2015 ( ώρα 08:00-16:00) και θα περιλαμβάνει πρακτικό μέρος για κάθε εξεταζόμενο χωριστά (σε ένα μέρος κάποιας εργαστηριακής άσκησης) και κοινό θεωρητικό μέρος (μία ερώτηση για κάθε εργαστηριακή άσκηση) .

Την Παρασκευή 08-01, 15-01 και 22-01 το εργαστήριο θα γίνεται κανονικά τις προγραμματισμένες ώρες με σκοπό να γίνουν όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις καθώς και οι αναπληρώσεις για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει ή θέλουν να επαναλάβουν κάποια άσκηση.

Ο διδάσκων

Αθ. Κοντογεώργος

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ) ΤΗΝ 09-12-2015

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ) ΤΗΝ 09-12-2015

Λόγω της συμμετοχής μου στη Συνέλευση του ΤΕΙ την Τετάρτη 09-12-2015 η οποία θα γίνει  στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στα Ψαχνά δεν θα διεξαχθούν τα προγραμματισμένα μαθήματα της ημέρας αυτής.

Το ένα δίωρο της ημέρας αυτής θα αναπληρωθεί την επόμενη Τετάρτη 16-12-2015 και ώρα 18-20 στην αίθουσα 9 του κτιρίου της ΣΤΕΦ.

Το άλλο δίωρο μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

Τα δύο μαθήματα προηγούμενης εβδομάδας που δεν πραγματοποιήθηκαν,

θα αναπληρωθούν την Τετάρτη 02/12/2015 και 09/12/2015, μετά το κανονικό μάθημα,

και ώρα 18:15 -20:00, στην αίθουσα 9 του κτιρίου της ΣΤΕΦ.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κοντογεώργος

Κώδικες (Ε) - Τμήματα Παρασκευής - Αναπλήρωση της 27/11/2015

Η αναπλήρωση των εργαστηριακών ωρών του μαθήματος "Κώδικες (Ε)" της προηγούμενη εβδομὰδας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3/12/2015 σύμφωνα με την παρακάτω κατάσταση (ισχύει μόνο για τα τμήματα της Παρασκευής)

(Παρ.) Τμ. 12-2        =>       (Πέμπτη  3/12/2015)  2-4
(Παρ.) Τμ. 2-4          =>       (Πέμπτη  3/12/2015)  4-6
(Παρ.) Τμ. 6-8          =>       (Πέμπτη  3/12/2015)  6-8


Επίσης, θα πραγματοποιηθούν και οι επόμενες αλλαγές για την Παρασκευή 4/12/2015, εκτάκτως και μόνο για αυτή την εβδομάδα,

(Παρ.) Τμ. 12-2        =>       (Παρασκευή   4/12/2015)  10-12
(Παρ.) Τμ. 2-4          =>       (Παρασκευή   4/12/2015)  12-2
(Παρ.) Τμ. 6-8          =>       (Παρασκευή   4/12/2015)  2-4


Για να ελαχιστοποιηθεί η παραπάνω αναστάτωση, θα επιτραπεί στους σπουδαστές η παρακολούθηση εργαστηριακού τμήματος διαφορετικού από αυτό που έχουν επιλέξει κατά τη διάρκεια των εγγραφών.


Εκ του εργαστηρίου
Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Κώδικες (Ε) - Τμήματα Παρασκευής

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Το προγραμματισμένο εργαστηριακό μάθημα "Θεωρία Πληροφορίας - Κώδικες" των τμημάτων της Παρασκευής 27/11 (12-2, 2-4 & 6-8) δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση προς το τέλος της εβδομάδας για την ημέρα/ώρα της αναπλήρωσης των μαθημάτων.


Εκ του εργαστηρίου

ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΡΑΙΕΣ

Στο σύστημα τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας αναρτήθηκε νέο εκπαιδευτικό υλικό για το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΚΕΡΑΙΕΣ.

Μπορείτε να το κατεβάσετε αφού προηγουμένως κάνετε εγγραφή στο μάθημα με τους κωδικούς που έχετε ώς φοιτητές του ΤΕΙ Στερεάς.

Γραμμές Μετάδοσης (Ε) - Ομάδες εξέτασης - (αναθεωρημένο)

Ύστερα από την αποκατάσταση του προβλήματος των δηλώσεων για το μάθημα Γραμμές Μετάδοσης, στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την ενημερωμένη λίστα με τις ομάδες εξέτασης (ημέρα/ώρα). Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε εκ νέου μαζί μου.

Εκ του εργαστηρίου
Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Γραμμές Μετάδοσης (Ε) - Ομάδες εξέτασης

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις ομάδες εξέτασης για το εργαστηριακό μάθημα Γραμμές Μετάδοσης.


Εκ του εργαστηρίου

Γραμμές Μετάδοσης (Θ) - Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη για το μάθημα Γραμμές Μετάδοσης είναι η παρακάτω

1. Χαρακτηριστικά και κατηγορίες γραμμών μετάδοσης. Ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα. Επιδερμικό φαινόμενο.
2. Διάδοση παλμών και αρμονικών σημάτων σε γραμμή μετάδοσης. Η εμπέδηση εισόδου γραμμής. Διερεύνηση συνθηκών τερματισμού.
3. Συντελεστής ανάκλασης τάσης και λόγος στάσιμου κύματος τάσης.
4. Χάρτης Smith. Υπολογισμός χαρακτηριστικών μεγεθών και τεχνικές προσδιορισμού φορτίου εισόδου/τερματισμού.
5. Προσαρμογή αντιστάσεων με γραμμές μετάδοσης (μετασχηματιστής λ/4, βραχυκυκλωμένο στέλεχος)
6. Προσαρμογή αντιστάσεων με παθητικά στοιχεία (κυκλώματα τύπου L, Π, Τ)

Οι σημειώσεις του μαθήματος είναι αναρτημένες στο e-class (Γραμμές Μετάδοσης, ELN166) στο φάκελο Έγγραφα.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης του Τμήματος.
Συνιστάται η χρήση διαβήτη, χάρακα και αριθμομηχανής κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Όλοι οι σπουδαστές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τα κατάλληλα στοιχεία ταυτοπροσωπίας, πχ. φοιτητικό πάσο, ταυτότητα, διαφορετικά δεν θα μπορούν να εξεταστούν.


Χρ. Παπαδημητρόπουλος
 

Γραμμές Μετάδοσης (Ε) - Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη για το εργαστηριακό μάθημα Γραμμές Μετάδοσης είναι η κάτωθι

1. Προσομοιώσεις (1.2.2.1 (Α), 1.4.1.1)
2. Ασκ. 6
3. Ασκ. 7 (μόνο ο Α τρόπος)
4. Ασκ. 8

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις τις ημέρες Πέμπτη (4/6) & Παρασκευή (5/6).

Οι ομάδες εξέτασης θα ανακοινωθούν σε νεότερη ανάρτηση.


Εκ του εργαστηρίου

Γραμμές Μετάδοσης (Ε) - Αναπλήρωση της 13/3/2015

Η αναπλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης της Παρασκευής 13/3/2015, όπως αυτή απωλέσθηκε λόγω ασθένειας του διδάσκοντος, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 31/3/2015, στο Εργ. 5 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τμήμα 8-10 (Παρασκευή, 13/3/2015) ⇒  στις 14-16 (Τρίτη, 31/3/2015)
Τμήμα 10-12 (Παρασκευή, 13/3/2015) ⇒  στις 18-20 (Τρίτη, 31/3/2015)

Εκτάκτως θα επιτραπεί η μετακίνηση των σπουδαστών σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω τμήματα προς διευκόλυνσή τους. Όσοι σπουδαστές παρουσιάσουν κώλυμα, να επικοινωνήσουν γραπτώς με τον διδάσκοντα (cpapadimitropoulos@teilam.gr).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναπλήρωση του μαθήματος αφορά μόνο τα τμήματα της Παρασκευής (13/3/2015).


Εκ του εργαστηρίου
Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Γραμμές Μετάδοσης (Ε) - Αναπλήρωση της 12/3/2015

Η αναπλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης της Πέμπτης 12/3/2015, όπως αυτή απωλέσθηκε λόγω ασθένειας του διδάσκοντος, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18/3/2015, στο Εργ. 5 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τμήμα 12-14 (Πέμπτη, 12/3/2015) ⇒  στις 10-12 (Τετάρτη, 18/3/2015)
Τμήμα 14-16 (Πέμπτη, 12/3/2015) ⇒  στις 18-20 (Τετάρτη, 18/3/2015)

Η ώρα έναρξης του εργ. τμήματος 10-12 της Τετάρτης θα είναι περίπου 10:30.

Εκτάκτως θα επιτραπεί η μετακίνηση των σπουδαστών σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω τμήματα προς διευκόλυνσή τους. Όσοι σπουδαστές παρουσίασουν κώλυμα, να επικοινωνήσουν γραπτώς με τον διδάσκοντα (cpapadimitropoulos@teilam.gr).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναπλήρωση του μαθήματος αφορά μόνο τα τμήματα της Πέμπτης (12/3/2015). Για την αναπλήρωση των τμημάτων της Παρασκευής (13/3/2015) θα προκύψει νέα ανακοίνωση εντός ολίγων ημερών.


Εκ του εργαστηρίου
Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Γραμμές Μετάδοσης (Θ) - Αναπλήρωση της 12/3/2015

Η αναπλήρωση του μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης (Θ) της Πέμπτης 12/3/2015, όπως αυτή απωλέσθηκε λόγω ασθένειας του διδάσκοντος, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18/3/2015, στην Αιθ. 9 στις 14.00.


Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Γραμμές Μετάδοσης (Θ) & (Ε)

Τα μαθήματα Γραμμές Μετάδοσης (Θ) και Γραμμές Μετάδοσης (Ε) δεν θα πραγματοποιηθούν την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή, 12 & 13/3, λόγω ασθένειας του διδάσκοντος. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο που θα προκύψει κατόπιν συνεννοήσεως με τους σπουδαστές. Για το λόγο αυτό θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση.

 

Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Γραμμές Μετάδοσης (Ε)

Οι εγγραφές στο εργαστηριακό μάθημα Γραμμές Μετάδοσης θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Εργαστηρίου 5 τις ημέρες Πέμπτη (19/2) & Παρασκευή (20/2) σύμφωνα με το αναρτημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Τμήματος.


Εκ του εργαστηρίου

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ) - Ύλη εξέτασης

Η εξέταση του μαθήματος «Γραμμές Μετάδοσης (Θ)» θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις και σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου του Τμήματος (Πέμπτη, 5/2/2015, 12-14). Επιτρέπεται μόνο η χρήση υπολογιστικής μηχανής, διαβήτη και χάρακα.

Όλοι οι σπουδαστές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τα κατάλληλα στοιχεία ταυτοπροσωπίας (πχ. φοιτητικό πάσο ή αστυνομική ταυτότητα).

 

Η εξεταστέα ύλη είναι η ακόλουθη

 1. Διάδοση παλμών και αρμονικών σημάτων σε γραμμή μετάδοσης

 2. Χαρακτηριστικά γραμμών μετάδοσης. Ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (R,L,G,C). Επιδερμικό φαινόμενο.

 3. Αντίσταση εισόδου γραμμής (ανοικτή/βραχυκυκλωμένη). Συντελεστές ανάκλασης (ρ) και λόγου στασίμου κύματος (S),  μέγιστα τάσης/ρεύματος κτλ.

 4. Χάρτης Smith. Υπολογισμός χαρακτηριστικών μεγεθών (Zin,ρ,S,dmin,dmax)

 5. Προσαρμογή αντιστάσεων (μετασχηματιστής λ/4, βραχυκυκλωμένο στέλεχος κτλ.)
  Καλή επιτυχία


   

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Ε) - Ύλη εξέτασης

Η εξεταστέα ύλη του εργαστηριακού μαθήματος "Γραμμές Μετάδοσης" λαμβάνεται αυτή που εμπεριέχεται στο εργαστηριακό φυλλάδιο "Γραμμές Μετάδοσης, Εργαστήριο", Κοντογεώργος Αθ., Λαμία 2004-5 και περιλαμβάνει τις ασκήσεις


1. Μέτρηση της αντίστασης εισόδου μιας κεραίας (Ασκ. 6)
2. Μέτρηση της χαρακτηριστικής αντίστασης γραμμής μετάδοσης (Ασκ. 7)
3. Μέτρηση του μήκους κύματος και της ταχύτητας διάδοσης σε μια γραμμή (Ασκ. 8)
4. Εισαγωγή στη μικροταινιακή τεχνολογία (Ασκ. 11)

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτούνται στοιχεία ταυτοπροσωπίας (πχ. αστυνομική ταυτότητα ή φοιτητικό πάσο).
Συνίσταται η χρήση αριθμομηχανής, χάρακα και διαβήτη. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις.


Εκ του εργαστηρίου

Γραμμές Μετάδοσης (Ε)

Η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο δίωρα (Α, Β) ως εξής:

Α. Πέμπτη (12/6) - 14-16, μΑμφ, σπουδαστές που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Μ
Β. Πέμπτη (12/6) - 18-20, μΑμφ, σπουδαστές που το επώνυμό τους αρχίζει από Ν έως και Ω

Σύμφωνα με τις λίστες της Γραμματείας, υπάρχουν περί των 160 σπουδαστών που προτίθενται να προσέλθουν στις εξετάσεις. Επειδή ο αριθμός αυτός είναι απαγορευτικός για εξέταση στο εργαστήριο αλλά και για να διευκολύνουμε τους σπουδαστές, επιλέχθηκε η δημιουργία δύο ισοδύναμων εξετάσεων την ίδια μέρα αλλά σε διαφορετικές ώρες ώστε αν κάποιος σπουδαστής έχει σε ένα από τα προαναφερθέντα δίωρα (έστω το Α) άλλη υποχρέωση, να μπορεί να παραβρεθεί στο άλλο (το Β) και να μην χάσει με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα εξέτασής του.

Ως διδαχθείσα ύλη λαμβάνεται αυτή που εμπεριέχεται στο εργαστηριακό φυλλάδιο "Γραμμές Μετάδοσης, Εργαστήριο", Κοντογεώργος Αθ., Λαμία 2004-5 και περιλαμβάνει τις ασκήσεις
1. Μέτρηση της αντίστασης εισόδου μιας κεραίας (Ασκ. 6)
2. Μέτρηση της χαρακτηριστικής αντίστασης γραμμής μετάδοσης (Ασκ. 7)
3. Μέτρηση του μήκους κύματος και της ταχύτητας διάδοσης σε μια γραμμή (Ασκ. 8)
4. Εισαγωγή στη μικροταινιακή τεχνολογία (Ασκ. 11)

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτούνται στοιχεία ταυτοπροσωπίας (πχ. αστυνομική ταυτότητα ή φοιτητικό πάσο).
Συνίσταται η χρήση αριθμομηχανής, χάρακα και διαβήτη. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις.Καλή επιτυχία


Εκ του εργαστηρίου
       Σπ. Πεντόβουλος
       Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Γραμμές Μετάδοσης (Ε) - Τμήματα Πέμπτης

Το εργαστήριο "Γραμμές Μετάδοσης" των Τμημάτων Πέμπτης (10-12, 12-14, 14-16 & 16-18) θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως την 10/7/2014 στην Αίθουσα 11.
Παρακαλούνται οι φοιτητές να φέρουν μαζί τους χάρακα, διαβήτη και υπολογιστική μηχανή.

Εκ του εργαστηρίου

Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Γραμμές Μετάδοσης (Ε) -Τμήματα Πέμπτης

Την Πέμπτη, 20/3/2014, θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές για το εργαστηριακό μάθημα Γραμμές Μετάδοσης (Τμήματα Πέμπτης) από τις 11πμ έως και τις 6μμ στο Εργαστήριο 5.

 

Εκ του εργαστηρίου

Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Γραμμές Μετάδοσης (Εργαστήριο) - Ύλη

Η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης (εαρινού εξαμήνου) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου του Τμήματος (Τρίτη, 4/2/2014, 12-14). Εξαιτίας του υψηλού αριθμού πιθανής προσέλευσης σπουδαστών, η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 3.

Όλοι οι σπουδαστές υποχρεούνται να φέρουν τα κατάλληλα στοιχεία ταυτοπροσωπίας (πχ. φοιτητικό πάσο ή αστυνομική ταυτότητα). Διαφορετικά, δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος.

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τις εργαστηριακές ασκήσεις (Γραμμές Μετάδοσης-Εργαστήριο, Κοντογεώργος Αθ., Λαμία 2004-2005):
1) Μέτρηση της αντίστασης εισόδου κεραίας (Ασκ. 6)
2) Μέτρηση της χαρακτηριστικής αντίστασης γραμμής μετάδοσης (Ασκ. 7)
3) Μέτρηση του μήκους κύματος και της ταχύτητας διάδοσης σε μια γραμμή (Ασκ. 8)
4) Μέτρηση απωλειών εισαγωγής: χαρακτηριστική απώλειας εισαγωγής ενός χαμηλοπερατού φίλτρου (Ασκ. 11.2.1)

καθώς και τις ασκήσεις σχετικά με την προσομοίωση των γραμμών μετάδοσης στο Microsim Schematics (Ασκ. 1.2.1.1, 1.2.2.1, 1.2.4.1,1.4.1.1)

 

Επιτρέπεται μόνο η χρήση υπολογιστικής μηχανής, διαβήτη και χάρακα.

 

Καλή επιτυχία

Χρ. Παπαδημητρόπουλος
(cpapadimitropoulos@teilam.gr)

 

Γραμμές Μετάδοσης (Θεωρία) - Ύλη

Η εξέταση του εαρινού μαθήματος «Γραμμές Μετάδοσης (Θ)» θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις και σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου του Τμήματος (Τρίτη, 4/2/2014, 18-20). Επιτρέπεται μόνο η χρήση υπολογιστικής μηχανής, διαβήτη και χάρακα.

Όλοι οι σπουδαστές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τα κατάλληλα στοιχεία ταυτοπροσωπίας (πχ. φοιτητικό πάσο ή αστυνομική ταυτότητα).

 

Η εξεταστέα ύλη είναι η ακόλουθη

 1. Διάδοση παλμών και αρμονικών σημάτων σε γραμμή μετάδοσης

 2. Χαρακτηριστικά γραμμών μετάδοσης. Ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (R,L,G,C). Επιδερμικό φαινόμενο.

 3. Αντίσταση εισόδου γραμμής (ανοικτή/βραχυκυκλωμένη). Συντελεστές ανάκλασης (ρ) και λόγου στασίμου κύματος (S),  μέγιστα τάσης/ρεύματος κτλ.

 4. Χάρτης Smith. Υπολογισμός χαρακτηριστικών μεγεθών (Zin,ρ,S,dmin,dmax)

 5. Προσαρμογή αντιστάσεων (μετασχηματιστής λ/4, βραχυκυκλωμένο στέλεχος κτλ.)


Οι σημειώσεις του μαθήματος είναι αναρτημένες στο e-class (Γραμμές Μετάδοσης, ELN119) στο φάκελο Έγγραφα.


 

Καλή επιτυχία
 

Δρ. Χρ. Παπαδημητρόπουλος

(cpapadimitropoulos@teilam.gr)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ_2

Αποσυμπιέστε το αρχείο για να παρακολουθήσετε προσομοιώσεις για διάφορες  διατάξεις  γραμμών μεταφοράς.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ_1

Αποσυμπιέστε το αρχείο για να παρακολουθήσετε προσομοιώσεις για διάφορες διατάξεις γραμμών μεταφοράς.

Γραμμές Μετάδοσης (Ε) - Αποτελέσματα 2ης Εξέτασης (18/6/2013)

Συνημμένα θα βρείτε τα αποτελέσματα της 2ης εξέτασης του εργαστηριακού μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης (18/6/2013).

 

Εκ του εργαστηρίου

Γραμμές Μετάδοσης (Θ) - Ύλη

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος "Γραμμές Μετάδοσης (Θ)" είναι η ακόλουθη

1) Διάδοση αρμονικών σημάτων σε γραμμή μετάδοσης - στάσιμα κύματα
2) Τύποι γραμμών - Ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα - χαρακτηριστική εμπέδηση γραμμής (Zo) - επιδερμικό φαινόμενο
3) Εμπέδηση αρχής (Zs) - προσδιορισμός της Zs σε διάφορες συνθήκες τερματισμού
4) Συντελεστής ανάκλασης (ρ) και λόγος στασίμου κύματος (S)
5) Χάρτης Smith
6) Προσαρμοστές (λ/4, stub, τύπου-L)

Η παραδόσεις του μαθήματος είναι αναρτημένες στο e-class ("Γραμμές Μετάδοσης"-Έγγραφα, ELN111)

 • Όλοι οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να φέρουν τα κατάλληλα στοιχεία ταυτοπροσωπίας (πχ. Φοιτητική/Αστυνομική ταυτότητα)
 • Συνιστάται η χρήση αριθμομηχανής, διαβήτη και χάρακα.Εύχομαι καλή επιτυχία στις επικείμενες εξετάσεις σας.

Χρ. Παπαδημητρόπουλος

2η Εξέταση Γραμμές Μετάδοσης (Τρίτη, 18/6, 14-18μμ)

Η 2η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 18/6, στο Αμφιθέατρο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα

1) Ώρα 14-16, Οι σπουδαστές με μονό Α.Μ.
2) Ώρα 16-18, Οι σπουδαστές με ζυγό Α.Μ.

 

 • Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 2 ώρες.
 • Όλοι οι σπουδαστές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους στοιχεία ταυτοπροσωπίας (πχ. Φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα)
 • Συνιστάται η χρήση αριθμομηχανής, διαβήτη και χάρακα.

 

 

Εκ του εργαστηρίου

Α. Κοντογεώργος

Σ. Πεντόβουλος

Χ. Τσούτσικας

Χ. Παπαδημητρόπουλος

Γραμμές Μετάδοσης (Ε) - Αποτελέσματα 1ης Εξέτασης (11/6/2013)

Στο συνημμένο αρχείο βρίσκονται τα αποτελέσματα της 1ης εξέτασης (11/6/2013) του εργαστηριακού μαθήματος "Γραμμές Μετάδοσης".
Η 2η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (18/6/2013) 14-18μμ σε χώρο που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

 

Εκ του εργαστηρίου

Γραμμές Μετάδοσης (Ε)

Βρείτε συνημμένα πληροφορίες σχετικά με την 1η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης για το εαρινό εξάμηνο 2012-13.

 

Εκ του εργαστηρίου

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μετά την αποσυμπίεσή του θα βρείτε ένα χρήσιμο πρόγραμμα για μελέτη γραμμών μετάδοσης στο εναλλασσόμενο.

Γραμμές Μετάδοσης (Ε) - Εγγραφές (Τμήματα Τρίτης 14-16, 16-18 & 18-20)

Οι εγγραφές του εργαστηριακού μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης (Ε) για τα τμήματα της Τρίτης (14-16, 16-18 & 18-20) θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 26/2, στις 14:00 στο Εργαστήριο 5.

 

Εκ του εργαστηρίου

Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός - Μικροκύματα ("επί πτυχίω φοιτητές"): Εξεταστέα ύλη

Παρακαλώ όπως ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο σχετικά με την εξεταστέα ύλη του μαθήματος "Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός - Μικροκύματα " (θεωρία & Εργαστήριο) του Δ' εξαμήνου. 

 

Ο διδάσκων

Βελντές Γ.

Καθ. Εφαρμογών

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης (για τους <<επί πτυχίω σπουδαστές>>)

Στο επισυναπτόμενο αρχείο βρίσκεται η ύλη του μαθήματος.

Γραμμές μετάδοσης (επί πτυχίω φοιτητές): Εξεταστέα ύλη

Παρακαλώ όπως ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο σχετικά με την εξεταστέα ύλη του εργαστηρίου "Γραμμές Μετάδοσης" του ΣΤ' εξαμήνου. 

 

Ο διδάσκων

Βελντές Γ.

Καθ. Εφαρμογών

Γραμμές Μετάδοσης (Θ) - Σχετικά με τις επικείμενες εξετάσεις

Οι εξετάσεις του μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης (Θ) θα πραγματοποιηθούν με κλειστές σημειώσεις, την ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του Τμήματος.

Επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανής ενώ συνιστάται αυτή του χάρακα και του μοιρογνωμονίου ή διαβήτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαραίτητη για την εξέταση οποιουδήποτε σπουδαστή είναι η κατοχή στοιχείων ταυτοπροσωπίας (πχ. σπουδαστική ταυτότητα)

 

Καλή επιτυχία


Δρ. Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Γραμμές Μετάδοσης (Θ) - Τρίτη, 15/1, 12-13:30, Αιθ.3

Την Τρίτη, 15/1/2013, θα βρίσκομαι στην Αίθ. 3 (12-13:30) για τυχόν απορίες αναφορικά με το μάθημα Γραμμές Μετάδοσης.

Όσοι από τους σπουδαστές ενδιαφέρονται, μπορούν να προσέλθουν.

 

 

Δρ. Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Γραμμές μετάδοσης - Εξέταση Εργαστηρίου

1. Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις του εργαστηρίου "Γραμμές Μετάδοσης"   μπορούν να ενημερωθούν από το συνημμένο αρχείο για την ώρα και τον τόπο εξέτασης. 

2 .Την Πέμπτη 10/01/2013 θα γίνουν επαναληπτικές ασκήσεις .

Ο διδάσκων

Βελντές Γεώργιος

 

Γραμμές μετάδοσης - Εργαστήριο

Τα εργαστήρια του μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης  την ερχόμενη εβδομάδα 17/12/2012 - 21/12/2012 θα είναι συμπληρωματικά για :

1. Τους φοιτητές παλαιοτέρων εξαμήνων.

2. Τους φοιτητές του τρέχοντος εξαμήνου προκειμένου να αναπληρώσουν ή να λύσουν τυχόν απορίες τους.

 Ο διδάσκων

Βελντές Γ.

Καθ. Εφαρμογών

 


 

Περιγραφή -Γραμμές μετάδοσης

Περιγραφή

Εισαγωγή-Διάδοση παλμών και αρμονικών σημάτων σε γραμμή διάδοσης-Χάρτης Smith -Είδη γραμμών διάδοσης-Διατάξεις με γραμμές διάδοσης (προσαρμοστές-φίλτρα κλπ.) - Μετρήσεις-Προγράμματα εξομοίωσης

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μάθουν να αναλύουν και να συνθέτουν διατάξεις γραμμών μετάδοσης.

Στόχος του μαθήματος είναι oι φοιτητές να μάθουν να αναλύουν διατάξεις γραμμών μετάδοσης ως προς την διάδοση παλμών και αρμονικών σημάτων, να αναλύουν και να σχεδιάζουν διαφόρων τύπων γραμμές μετάδοσης ως προς τα ηλεκτρικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους, να αναλύουν και να σχεδιάζουν προσαρμοστές, φίλτρα, κατανεμητές κ.λ.π. με γραμμές μετάδοσης, να κάνουν μετρήσεις και να εξάγουν συμπεράσματα σε γραμμές μετάδοσης, να χρησιμοποιούν προγράμματα εξομοίωσης στην ανάλυση και σύνθεση διατάξεων γραμμών μετάδοσης.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"
 

 1. Γραμμές Μεταφοράς Υψηλών Συχνοτήτων, Μαργκάς Γιώργος Κ., Πακτίτης Σπύρος Α. Λεπτομέρειες
 2. Μικροκύματα τόμος Ι, ΓΙΟΥΛΤΣΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΚΡΙΕΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λεπτομέρειες
   

 

 

Βιβλιογραφία

 

 1. “Γραμμές μεταφοράς υψηλών συχνοτήτων”, Μαργκάς Κ. Γιώργος, Πακτίτης Σπύρος Α. Εκδόσεις Ίων, 2006

 2. “Τυπολόγιο Γραμμών Μεταφοράς”, Μαργκάς Κ. Γιώργος, Πακτίτης Σπύρος Α. Εκδόσεις Ίων, 960-405-402-3, 1993

 3. “The ARRL Antenna Book”, American Radio Relay League Inc, 2001

 4. “Transmission Lines for Communications and Digital Systems”, C. W. Davidson, Wiley, John & Sons, Incorporated, 1999

 5. “Digital Signal Transmission”, B. L. Hart, Chapman and Hall, 1994

 6. “Practical Microstrip Design and Applications”, Gunter Kompa, Artech House, 2005