Είστε εδώ

 1. Τηλεκπαίδευση

Μάθημα Τηλεπικοινωνίες : %2

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΙΑ)_ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 05_10_2023

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει υποχρεωτικά την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023 στις 18:00 ΑΚΡΙΒΩΣ να εισέλθουν στην προγραμματισμένη συνεδρία "Προφορική εξέταση Σεπτεμβρίου 2023" που έχει δημιουργηθεί στο κανάλι «Προθάλαμος Αναμονής Εξέτασης 05102023» μέσα στο μάθημα " 2023_ ΠΠΣ63.Ζ101Θ_ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Θ" με τον κωδικό MS-Teams του μαθήματος (h3w23gh). Θα γίνει καταγραφή των παρόντων και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι ομάδες και η ώρα εξέτασης της κάθε ομάδας. Κατόπιν το κανάλι «Προθάλαμος Αναμονής Εξέτασης 05102023» θα διαγραφεί. Στη συνέχεια θα κληθείτε από τον διδάσκοντα να συνδεθείτε την προγραμματισμένη ώρα στο ιδιωτικό κανάλι εξέτασης της ομάδας σας που θα δημιουργηθεί λίγο πριν την εξέτασή σας.

Επισημαίνεται ότι μετά την αρχική καταγραφή των παρουσιών καμία άλλη καθυστερημένη προσέλευση δεν θα γίνεται δεκτή στην εξέταση.

Προκειμένου να συμμετέχουν ΟΛΟΙ οι φοιτητές στις εξετάσεις, θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ:

 1. Να έχουν συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων. Χωρίς δήλωση δεν κατοχυρώνεται βαθμός και η εξέταση θα πρέπει να επαναληφθεί σε επόμενη εξεταστική
 2. Να έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τη συμμετοχή στις εξ΄ αποστάσεως εξετάσεις.
 3. Να έχουν εξασφαλίσει για την ημέρα εξέτασης, πρόσβαση στο MS Teams από συσκευή με λειτουργικό μικρόφωνο και κάμερα καθώς και δυνατότητα σκαναρίσματος ή φωτογραφίας χειρόγραφου κειμένου σε περίπτωση που ζητηθεί από τον διδάσκοντα.

Επίσης,

Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να έχουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα για να την επιδείξουν στους εξεταστές. Μη ταυτοποίηση σημαίνει αποβολή από την ομάδα εξέτασης.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να έχουν μαζί τους τετράδιο, στυλό και επιστημονικό υπολογιστή τσέπης ή πρόσβαση σε αντίστοιχη εφαρμογή σε υπολογιστή.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα έχουν ανοικτή την κάμερα και το μικρόφωνο. Θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους σε χώρο όπου θα είναι μόνοι τους.

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει και δεν επιτρέπεται η καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας από οιονδήποτε συμμετέχει σε αυτή και με κανένα απολύτως τεχνικό τρόπο. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων καταγράφονται μόνο τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις όπως η διασύνδεση στο δίκτυο, το ιδρυματικό όνομα χρήστη, η IP διεύθυνση του υπολογιστή, η ημερομηνία και η ώρα της σύνδεσης. Εκτός από την με οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας, απαγορεύεται η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της εξ αποστάσεως εξέτασης, καθώς τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2019 και τον νόμο 4624/2019 και συνεπάγονται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε με το διδάσκοντα μέσω email.

Ο εξεταστής,

 

Δρ. Γ. Βελντές

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ)_ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 02_10_2023

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει υποχρεωτικά τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 στις 17:00 ΑΚΡΙΒΩΣ να εισέλθουν στην προγραμματισμένη συνεδρία "Προφορική εξέταση Σεπτεμβρίου 2023" που έχει δημιουργηθεί στο κανάλι «Προθάλαμος Αναμονής Εξέτασης 02102023» μέσα στο μάθημα " 2023_ ΠΠΣ63.Ε101Θ_ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-Θ" με τον κωδικό MS-Teams του μαθήματος (u5jk4vm). Θα γίνει καταγραφή των παρόντων και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι ομάδες και η ώρα εξέτασης της κάθε ομάδας. Κατόπιν το κανάλι «Προθάλαμος Αναμονής Εξέτασης 02102023» θα διαγραφεί. Στη συνέχεια θα κληθείτε από τον διδάσκοντα να συνδεθείτε την προγραμματισμένη ώρα στο ιδιωτικό κανάλι εξέτασης της ομάδας σας που θα δημιουργηθεί λίγο πριν την εξέτασή σας.

Επισημαίνεται ότι μετά την αρχική καταγραφή των παρουσιών καμία άλλη καθυστερημένη προσέλευση δεν θα γίνεται δεκτή στην εξέταση.

Προκειμένου να συμμετέχουν ΟΛΟΙ οι φοιτητές στις εξετάσεις, θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ:

 1. Να έχουν συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων. Χωρίς δήλωση δεν κατοχυρώνεται βαθμός και η εξέταση θα πρέπει να επαναληφθεί σε επόμενη εξεταστική
 2. Να έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τη συμμετοχή στις εξ΄ αποστάσεως εξετάσεις.
 3. Να έχουν εξασφαλίσει για την ημέρα εξέτασης, πρόσβαση στο MS Teams από συσκευή με λειτουργικό μικρόφωνο και κάμερα καθώς και δυνατότητα σκαναρίσματος ή φωτογραφίας χειρόγραφου κειμένου σε περίπτωση που ζητηθεί από τον διδάσκοντα.

Επίσης,

Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να έχουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα για να την επιδείξουν στους εξεταστές. Μη ταυτοποίηση σημαίνει αποβολή από την ομάδα εξέτασης.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να έχουν μαζί τους τετράδιο, στυλό και επιστημονικό υπολογιστή τσέπης ή πρόσβαση σε αντίστοιχη εφαρμογή σε υπολογιστή.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα έχουν ανοικτή την κάμερα και το μικρόφωνο. Θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους σε χώρο όπου θα είναι μόνοι τους.

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει και δεν επιτρέπεται η καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας από οιονδήποτε συμμετέχει σε αυτή και με κανένα απολύτως τεχνικό τρόπο. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων καταγράφονται μόνο τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις όπως η διασύνδεση στο δίκτυο, το ιδρυματικό όνομα χρήστη, η IP διεύθυνση του υπολογιστή, η ημερομηνία και η ώρα της σύνδεσης. Εκτός από την με οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας, απαγορεύεται η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της εξ αποστάσεως εξέτασης, καθώς τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2019 και τον νόμο 4624/2019 και συνεπάγονται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε με το διδάσκοντα μέσω email.

Ο διδάσκων,

 

Δρ. Γ. Βελντές

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ)

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Tην Πέμπτη 3/2/2022θα πραγματοποιηθούν οι (εξ' αναβολής) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών .

Πληροφορίες σχετικά με την εξέταση και την εξεταστέα ύλη του εργαστηριακού μαθήματος θα βρείτε στο eclass στο μάθημα

Τηλεπικοινωνίες (Ε)  (SE_ELN_U133). 

Ο διδάσκων,

Γ. Βελντές

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ)

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί  φοιτητές,

Η εγγραφή στο εργαστήριο Tηλεπικοινωνίες (Ε) θα γίνει ηλεκτρονικά μέχρι και 14/10/2021.

Για την εγγραφή σας αρκεί να κάνετε εγγραφή  στο eclas  (του Παν. Θεσσαλίας-https://eclass.uth.gr/ )στο μάθημα Tηλεπικοινωνίες (Ε).

Το εργαστήριο αυτό θα διεξαχθεί για τελευταία φορά, οπότε, όσοι δεν έχετε εξετασθεί στο εργαστήριο θα πρέπει να το παρακολουθήσετε

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αυτό το εξάμηνο.

Οι διαλέξεις της θεωρίας,Tηλεπικοινωνίες (Θ), και το εργαστήριο Tηλεπικοινωνίες (Ε) θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα,

σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι για το τρέχον εξάμηνο θα πρέπει να επανεγγραφείτε στο μάθημα Tηλεπικοινωνίες (Θ) του eclass

γιατί όλοι οι παλαιότεροι χρήστες έχουν διαγραφεί.

 

Σας εύχομαι μια καλή ακαδημαϊκή χρονιά με υγεία.

 

Ο διδάσκων

Δρ. Γ.Βελντές

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τηλεπικοινωνίες (Θ) και Εφ. Ηλεκτρ/σμός-Μικροκύματα (Θ & Ε)

Αγαπητοί φοιτητές & αγαπητές φοιτήτριες

Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις των μαθημάτων:

 • Τηλεπικοινωνίες(θεωρία Ε΄εξάμηνο),
 • Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός - Μικροκύματα(θεωρία και εργαστήριο, Δ΄εξάμηνο),

θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου, προφορικά με τη χρήση της εγκεκριμένης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πλατφόρμας MS-Teams .

Για την καλύτερη οργάνωση των εξετάσεων των παραπάνω μαθημάτων, πρέπει οι φοιτητές/φοιτήτριες το αργότερο μέχρι 28 Ιανουαρίου 2021 να έχουν εγγραφεί, για κάθε μάθημα που επιθυμούν να εξεταστούν, στο eclass.uth,gr και στην πλατφόρμα MS Teams (όπως αυτό διδάσκεται στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών και όχι σε αντιστοιχίες μαθημάτων από παλαιότερα προγράμματα σπουδών).

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του e-class κάθε μαθήματος.

Ο διδάσκων,

Γ. Βελντές

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Αγαπητοί φοιτητές & αγαπητές φοιτήτριες

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου «Τηλεπικοινωνίες» του ΠΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών θα γίνει διαδικτυακά μέσω MS-Teams, την Τρίτη 19.01.2021 και ώρα 8-4 μμ (την ώρα διεξαγωγής των συνεδριών του εργαστηρίου).

Για την συμμετοχή σας στην εξέταση θα πρέπει να έχετε δηλώσει το εργαστήριο στην Γραμματεία του Τμήματος. Για την καλύτερη οργάνωση της εξέτασης πρέπει οι φοιτητές/φοιτήτριες το αργότερο μέχρι την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 να έχουν εγγραφεί,  στο eclass.uth,gr (https://eclass.uth.gr/courses/SE_ELN_U133) και στην πλατφόρμα MS Teams.

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης του εργαστηρίου  έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του e-class του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες,

Δρ. Γ. Βελντές

Δρ. Μ. Αναγνώστου

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)_ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Η θεωρία του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες  θα διδάσκεται, μέχρι νεωτέρας, από απόσταση μέσω MSΤeams [xu9k89v] σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Ο συγκεκριμένος ηλεκτρονικός κωδικός ισχύει επίσης για όλες τις αντιστοιχίες του μαθήματος από τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών.

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις καλούνται να εγγραφούν στην σελίδα του μαθήματος στο eclass όπου θα αναρτάται το  υποστηρικτικό υλικό του μαθήματος. 

Οι διαλέξεις της θεωρίας θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 4/10/2020, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το εργαστήριο του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες θα διδάσκεται, μέχρι νεωτέρας, από απόσταση μέσω MSΤeams [4m5nfcs] σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Ο συγκεκριμένος ηλεκτρονικός κωδικός ισχύει επίσης για όλες τις αντιστοιχίες του μαθήματος από τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών.

i) Οι φοιτητές/τριες που δηλώνουν για πρώτη φορά το εργαστήριο ή δεν έχουν προσέλθει ποτέ στις εξετάσεις του εργαστηρίου και  επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο  καλούνται να εγγραφούν στα αντίστοιχα Τμήματα στο eclass, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα . Οι εγγραφές θα γίνουν ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης σελίδας του εργαστηρίου στο eclass KAI MONO. Οι εγγραφές  θα ξεκινήσουν  την Τρίτη 5/10/2020 και θα ολοκληρωθούν την  Κυριακή  11/10/2020 ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.

ii) Οι φοιτητές που έχουν αποτύχει στις εξετάσεις του εργαστηρίου στο παρελθόν και έχουν βαθμολογηθεί τουλάχιστον μια φορά, μπορούν να εγγραφούν εφόσον το επιθυμούν στο αντίστοιχο ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ στο eclass.   

Τα εργαστηριακά μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 13/10/2020, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Ο διδάσκων,

Γ. Βελντές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΕΦ.ΗΜ-ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ"-ΤΜ. ΤΡΙΤΗΣ 15:00-17:00

Το μάθημα στο Εργαστηριακό  Τμήμα της Τρίτης, 15:00-17:00 (διδάσκων Γ. Βελντές) για το μάθημα "Εφαρμοσμένος Η/Μ-Μικροκύματα θα γίνει κανονικά την ερχόμενη Τρίτη 25/2/2020 στο ΥΚ2.

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗΣ

Tην Τετάρτη 8/1/2020  θα πραγματοποιηθεί η τελική εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Ε εξάμηνο) στο εργαστήριο 4 (Ε4), για τους φοιτητές του Τμήματος της Τρίτης και τους φοιτητές παλαιοτέρων ετών (Τμήμα Χωρίς Παρακολούθηση)

 • Οι φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο στη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του Ακ. έτους 2019-2020 (ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗΣ), οφείλουν να προσέλθουν  στις 18:30.

 • Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών   (ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ), οφείλουν να προσέλθουν σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Οι φοιτητές που το επώνυμο τους αρχίζει από Α έως ΚΩ στις 16:00

2. Οι φοιτητές που το επώνυμο τους αρχίζει από Λ έως Π στις 17:00

3. Οι φοιτητές που το επώνυμο τους αρχίζει από Ρ έως Ω στις 18:00

 

 • Η ύλη των εξετάσεων είναι οι εργαστηριακές ασκήσεις 1,2 & 6 από το φυλλάδιο  του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών.

 • Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους 

  • Έγγραφο ταυτοπροσωπίας 

  • Επιστημονικό υπολογιστή τσέπης (scientific calculator)

  • Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.

 

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ)_ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗΣ

Tην Τρίτη 17/12/2019  θα πραγματοποιηθεί το Συμπληρωματικό Εργαστήριο.(ΜΟΝΟ ΓΙ Α ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗΣ)

Οι φοιτητές που έχουν ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΑΠΟΥΣΙΑ οφείλουν να παρακολουθήσουν το συμπληρωματικό εργαστήριο.

Όποιος δεν προσέλθει στο συμπληρωματικό εργαστήριο δε θα έχει δικαίωμα προσέλευσης στην τελική εξέταση του εργαστηρίου. 

 

Oι φοιτητές παλαιοτέρων ετών, μπορούν να προσέλθουν στο εργαστήριο στις ώρες του εργαστηρίου (16:00-20:00) προκειμένου να επαναλάβουν τις εργαστηριακές ασκήσεις. 

 

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΜ ΚΥΜΑΤΩΝ

Λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντα δεν θα πραγματοποιηθούν την  Τετάρτη 20/11/2019 οι θεωρίες των μαθημάτων:

1. Τηλεπικοινωνίες (Ε' εξάμηνο)
2. Ασύρματες ζεύξεις-Διάδοση ΗΜ κυμάτων (Ζ' εξάμηνο)
 
Η αναπλήρωσή τους θα οριστεί από τον διδάσκοντα.
 
Ο διδάσκων
 
Γ. Βελντές
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Οι εγγραφές στο εργαστήριο του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Ε' εξάμηνο) θα πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο 4 (Ε4).

1. Τη Δευτέρα 30/9/2019 και ώρα 14:00 - 16:00

2. Την Τρίτη 1/10/2019 και ώρα 16:00 - 18:00

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ΜΟΝΟ τις παραπάνω ημέρες και ώρες. 

Η φυσική παρουσία των φοιτητών είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. Εγγραφές από συμφοιτητές ή άλλα άτομα ΔΕ θα γίνουν δεκτές.

Οι φοιτητές πρέπει να προσέλθουν έχοντας μαζί τους ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ  τη φοιτητική ταυτότητά τους.

Οι φοιτητές που έχουν ΔΩΣΕΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για το εργαστήριο και δεν έχουν πάρει προβιβάσιμο βαθμό (ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ), δηλώνουν το εργαστήριο ΜΟΝΟ στη Γραμματεία.  

 

Ο διδάσκων 

Γ. Βελντές

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ)

Tην Τρίτη 15/1/2019 θα πραγματοποιηθεί η τελική εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Ε εξάμηνο) στο εργαστήριο 4 (Ε4).

 • Οι φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο στη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του Ακ. έτους 2018-2019 οφείλουν να προσέλθουν την αντίστοιχη ημέρα και ώρα έναρξης του τμήματος παρακολούθησης.

 • Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών  που επιθυμούν να εξεταστούν (ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) , οφείλουν να προσέλθουν σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Οι φοιτητές που το επώνυμο τους αρχίζεια από Α έως Ζ στις 13:00

2. Οι φοιτητές που το επώνυμο τους αρχίζεια από ΚΑ έως ΚΩ στις 15:00

3. Οι φοιτητές που το επώνυμο τους αρχίζεια από Λ έως Π στις 17:00

4. Οι φοιτητές που το επώνυμο τους αρχίζεια από Ρ έως Ω στις 19:00

 

 • Η ύλη των εξετάσεων είνα οι εργαστηριακές ασκήσεις 1,2 & 6 από το φυλλάδιο  του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών.

 • Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους 

  • Έγγραφο ταυτοπροσωπίας 

  • Επιστημονικό υπολογιστή τσέπης (scientific calculator)

  • Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.

 

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ)

Την Τρίτη 18/12/2018 θα πραγματοποιηθεί το Συμπληρωματικό Εργαστήριο.

Οι φοιτητές που έχουν ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΑΠΟΥΣΙΑ οφείλουν να παρακολουθήσουν το συμπληρωματικό εργαστήριο.

Όποιος δεν προσέλθει στο συμπληρωματικό εργαστήριο δε θα έχει δικαίωμα προσέλευσης στην τελική εξέταση του εργαστηρίου. 

 

Την Τρίτη 8/1/2019 οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών, μπορούν να προσέλθουν στο εργαστήριο στις ώρες του εργαστηρίου (12:00-20:00) προκειμένου να επαναλάβουν τις εργαστηριακές ασκήσεις. 

 

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τηλεπικοινωνίες & Ασύρματες Ζεύξεις-Διάδοση ΗΜ κυμάτων

Λόγω ασθένειας του διδάσκοντος δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα Τηλεπικοινωνίες (θεωρία & Εργαστήριο) καθώς και Ασύρματες Ζεύξεις-Διάδοση ΗΜ Κυμάτων, από Δευτέρα 8-10-2018 έως Τετάρτη 10-10-2018. Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων θα γίνουν σε ημέρα και ώρα κατόπιν συννενόήσεως του διδάσκοντα με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Ε΄εξάμηνο) το χειμερινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2018-2019 υποχρεούνται να δηλώσουν το τμήμα προτίμησής τους,  στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (http://eclass.teiste.gr/έως την Κυριακή  7/10/2018 και ώρα 23:59 . Οι φοιτητές πρέπει να κάνουν εγγραφή στο μάθημα  Τηλεπικοινωνίες  (ELN108)  και στη συνέχεια να επιλέξουν το αντίστοιχο τμήμα (από τις Ομάδες Χρηστών).
 • Οι εγγραφές θα γίνουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσα από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Μετά το τέλος της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας δε θα γίνονται πλέον εγγραφές.
 • Στα τμήματα του εργαστηρίου εγγράφονται ΜΟΝΟ οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο για πρώτη φορά και οι φοιτητές προηγουμένων ετών ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.
 • Την Τρίτη 2/10/2018 στις ώρες του εργαστηρίου (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα) μπορούν να προσέρχονται οι φοιτητές  στο εργαστήριο 4 (Ε4),για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση.

 

Σας εύχομαι Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά.

 

Ο διδάσκων

 

Γ. Βελντές

 
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΦ. ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ-ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους, στα μαθήματα Εφ. Ηλεκτρομαγνητισμός-Μικροκύματα (Δ' Εξάμηνο) και Τηλεπικοινωνίες (Ε' Εξάμηνο) και Ασύρματες Ζεύξεις-Διάδοση ΗΜ Κυμάτων (Ζ΄Εξάμηνο),  μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του διδάσκοντα (Γρ. 114-Παλαιό Διοικητήριο) την Τρίτη 2/10/2018 και ώρα 10:00.

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ & ΕΦ.ΗΜ-ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Οι φοιτητές που έδωσαν εξετάσεις το χειμερινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2017-2018 και επιθυμουν να δουν το γραπτό τους στα μαθήματα "Τηλεπικοινωνίες", "Ασύρματες Ζεύξεις" και "Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός-Μικροκύματα", μπορούν να προσέλθουν την Τρίτη 6-3-2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο του διδάσκοντα (Γρ.114-Παλαιό Διοικητήριο).

Ο διδάσκων,

Γ. Βελντές

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οι σημειώσεις του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών βρίσκονται αναρτημένες στο e-class (Έγγραφα).

Οι φοιτητές που παρακολούθησαν φέτος το εργαστήριο και επιθυμούν την έντυπη μορφή μπορούν να  παραλάβουν τις σημειώσεις

την Τρίτη 9/1/2018 από 12:00- 18:00.

 

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

Tην Δευτέρα 15/1/2018 και Τρίτη 16/1/2018 θα πραγματοποιηθεί η τελική εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Ε εξάμηνο) στο εργαστήριο 4 (Ε4).

 • Οι φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο στη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του Ακ. έτους 2017-2018 οφείλουν να προσέλθουν την αντίστοιχη ημέρα και ώρα έναρξης του τμήματος παρακολούθησης.

 • Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών  που επιθυμούν να εξεταστούν (ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ)  υποχρεούνται να δηλώσουν το τμήμα εξέτασής τους,  στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (http://eclass.teiste.gr/). έως την Παρασκευή 12/1/2018 και ώρα 23:59 .Οι φοιτητές πρέπει να κάνουν εγγραφή στο μάθημα  Τηλεπικοινωνίες (ELN108) και στη συνέχεια να επιλέξουν το  τμήμα εξέτασης (από τις Ομάδες Χρηστών).

 • Η ύλη των εξετάσεων είνα οι εργαστηριακές ασκήσεις 1,2 & 6 από το φυλλάδιο  του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών.

 • Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους 

  • Έγγραφο ταυτοπροσωπίας 

  • Επιστημονικό υπολογιστή τσέπης (scientific calculator)

  • Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.

 

Την Δευτέρα 8/1/2018 και Τρίτη 9/1/2018   θα πραγματοποιηθεί το συμπληρωματικό εργαστήριο.

 • Για τους  φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο στη διάρκεια του χειμ. εξαμήνου του  Ακ. Έτους 2017-2018 έχει αναρτηθεί το παρουσιολόγιο στα έγγραφα της ομάδας που ανήκουν στο e-class.(ELN108)

 • Για τους φοιτητές παλαιοτέρων ετών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο, στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η διαθεσιμότητα θέσεων ανά εργαστηριακό τμήμα.  

 

Ημέρα

Ώρα

Διαθέσιμες θέσεις

ΔΕΥΤΕΡΑ

16:00-18:00

6

ΔΕΥΤΕΡΑ

18:00-20:00

3

ΤΡΙΤΗ

12:00-14:00

0

ΤΡΙΤΗ

14:00-16:00

6

ΤΡΙΤΗ

16:00-18:00

1

 

Ο διδάσκων

 

Γ. Βελντές

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 16:00-18:00)

Δε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23/10/2017  το εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών για το τμήμα 16:00-18:00.

Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο είτε στο τμήμα 18:00-20:00 της Δευτέρας  23/10/2017 είτε σε κάποιο απο τα τμήματα της Τρίτης 24/10/2017 (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα).

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 • Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Ε΄εξάμηνο) το χειμερινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2017-2018 υποχρεούνται να δηλώσουν το τμήμα προτίμησής τους,  στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (http://eclass.teiste.gr/). έως την Παρασκευή 6/10/2017 και ώρα 23:59 . Οι φοιτητές πρέπει να κάνουν εγγραφή στο μάθημα  Τηλεπικοινωνίες  (ELN108)  και στη συνέχεια να επιλέξουν το αντίστοιχο τμήμα (από τις Ομάδες Χρηστών).
 • Οι εγγραφές θα γίνουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσα από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Μετά το τέλος της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας δε θα γίνονται πλέον εγγραφές.
 • Στα τμήματα του εργαστηρίου εγγράφονται ΜΟΝΟ οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο για πρώτη φορά και οι φοιτητές προηγουμένων ετών ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.
 • Τη Δευτέρα 2/10/2017 και Τρίτη 3/10/2017 στις ώρες του εργαστηρίου (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα) μπορούν να προσέρχονται οι φοιτητές για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση.

 

Σας εύχομαι Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά.

 

Ο διδάσκων

 

Γ. Βελντές

 

 

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΕΦ. Η/Μ-ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Oι φοιτητές που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους, από την εξέταση των μαθημάτων "Τηλεπικοινωνίες" & "Εφ. Ηλεκτρομαγνητισμός-Μικροκύματα",

μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο μου (ΠΔ 114) την Τρίτη 28/2/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ο διδάσκων

 Γ. Βελντές

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Tην Δευτέρα 23/1/2017και Τρίτη 24/1/2017 θα πραγματοποιηθεί η τελική εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Ε εξάμηνο) στο εργαστήριο 4 (Ε4).

 • Οι φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο στη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του Ακ. έτους 2016-2017 οφείλουν να προσέλθουν την αντίστοιχη ημέρα και ώρα του τμήματος παρακολούθησης.

 • Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών  που επιθυμούν να εξεταστούν (ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ)  υποχρεούνται να δηλώσουν το τμήμα εξέτασής τους,  στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (http://eclass.teiste.gr/). έως την Κυριακή 22/1/2017 και ώρα 23:59 .Οι φοιτητές πρέπει να κάνουν εγγραφή στο μάθημα  Τηλεπικοινωνίες (ELN108) και στη συνέχεια να επιλέξουν το αντίστοιχο τμήμα εξέτασης(από τις Ομάδες Χρηστών). Την Δευτέρα 16/1/2017και Τρίτη 17/1/2017   θα πραγματοποιηθεί το συμπληρωματικό εργαστήριο και μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι  φοιτητές παλαιοτέρων ετών επιθυμούν.

 • Η ύλη των εξετάσεων είνα οι εργαστηριακές ασκήσεις 1,2 & 6 από το φυλλάδιο  του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών.

 • Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους 

  • Έγγραφο ταυτοπροσωπίας 

  • Επιστημονικό υπολογιστή τσέπης (scientific calculator)

  • Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.

 

Ο διδάσκων

 

Γ. Βελντές

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Αναβάλλεται ιτο συμπληρωματικό εργαστήριο της Τρίτης 10/1/2017 και κατά συνέπεια  οι εξετάσεις του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών ( Δευτέρα 16/1/2017 & Τρίτη 17/1/2017) , λόγω  αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (http://www.teiste.gr/?p=1976).

Με νεότερη ανακοίνωση θα ορισθούν οι ημερομηνίες πραγματοποίησης του συμπληρωματικού εργαστηρίου και των εξετάσεων.

 

Ο διδάσκων,

Δρ. Γ. Βελντές

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΤΜ. ΔΕΥΤΕΡΑΣ)

Οι φοιτητές που παρακολουθούσαν το εργαστήριο του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες στα Τμήματα της Δευτέρας  και ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να παρακολουθήσουν το συμπληρωματικό εργαστήριο θα πρέπει  να προσέλθουν την Τρίτη 10/1/2017 (σε οποιοδήποτε τμήμα επιθυμούν),  λόγω της αναστολής μαθημάτων στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας τη Δευτέρα 9/1/2017 (http://www.teiste.gr/?p=1974).

Ο διδάσκων

Δρ. Γ. Βελντές

 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Την Δευτέρα 16/1/2017και Τρίτη 17/1/2017 θα πραγματοποιηθεί η τελική εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Ε εξάμηνο) στο εργαστήριο 4 (Ε4).

 • Οι φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο στη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του Ακ. έτους 2016-2017 οφείλουν να προσέλθουν την αντίστοιχη ημέρα και ώρα του τμήματος παρακολούθησης.

 • Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών  που επιθυμούν να εξεταστούν (ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ)  υποχρεούνται να δηλώσουν το τμήμα εξέτασής τους,  στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (http://eclass.teiste.gr/). έως την Κυριακή 15/1/2017 και ώρα 23:59 .Οι φοιτητές πρέπει να κάνουν εγγραφή στο μάθημα  Τηλεπικοινωνίες (ELN108) και στη συνέχεια να επιλέξουν το αντίστοιχο τμήμα εξέτασης(από τις Ομάδες Χρηστών). Την Δευτέρα 9/1/2017και Τρίτη 10/1/2017   θα πραγματοποιηθεί το συμπληρωματικό εργαστήριο και μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι  φοιτητές παλαιοτέρων ετών επιθυμούν.

 • Η ύλη των εξετάσεων είνα οι εργαστηριακές ασκήσεις 1,2 & 6 από το φυλλάδιο  του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών.

 • Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους 

  • Έγγραφο ταυτοπροσωπίας 

  • Επιστημονικό υπολογιστή τσέπης (scientific calculator)

  • Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.

 

Καλή Χρονιά με υγεία,

 

Ο διδάσκων

 

Γ. Βελντές

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (θεωρία)

Η θεωρία του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Ε' εξάμηνο) δε θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19/10/2016, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, λόγω προσωπικού κωλύματος του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει κατόπιν συννενοήσεως με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)

Οι φοιτητές προηγουμένων ετών που χρωστούν το εργαστήριο του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Ε' εξάμηνο) (το έχουν δώσει τουλάχιστον μια φορά)

και επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, καλούνται να έρθουν τη Δευτέρα 17/10/2016 και ώρα 16:00 στο εργαστήριο 4 (Ε4).

 

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ)

Οι διαλέξεις της θεωρίας του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Ε' εξάμηνο) θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 3/10/2016 σύμφωνα με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα για το Ακ. Έτος 2016-2017, όπως αυτό έχει ανακοινωθεί.

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές

 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Ε' Εξάμηνο)
 • Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Ε΄εξάμηνο) το χειμερινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2016-2017 υποχρεούνται να δηλώσουν το τμήμα προτίμησής τους,  στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (http://eclass.teiste.gr/). έως την Τρίτη 4/10/2016 και ώρα 14:00 . Οι φοιτητές πρέπει να κάνουν εγγραφή στο μάθημα  Τηλεπικοινωνίες  (ELN108)  και στη συνέχεια να επιλέξουν το αντίστοιχο τμήμα (από τις Ομάδες Χρηστών).
 • Οι εγγραφές θα γίνουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσα από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Μετά το τέλος της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας δε θα γίνονται πλέον εγγραφές.
 • Στα τμήματα του εργαστηρίου εγγράφονται ΜΟΝΟ οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο για πρώτη φορά και οι φοιτητές προηγουμένων ετών ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

 

Την Τρίτη 4/10/2016  και ώρα 14:00  ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ανεξαρτήτως τμήματος παρακολούθησης) οφείλουν να προσέλθουν στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της Σ.Τ.ΕΦ.  (ΜΑΜΦ) όπου θα γίνει η ενημέρωση για θέματα του εργαστηριακού μαθήματος ( όπως κανόνες εργαστηρίου, τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης, υποχρεώσεις φοιτητών κ.α.). Θα τηρηθεί παρουσιολόγιο.  

 

 

Ο διδάσκων

 

 Γ. Βελντές

Εξέταση Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Ε)-Τμήματα Παρασκευής

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε οδηγίες σχετικά με την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Ενδέχεται στην παρατιθέμενη λίστα να υπάρχουν σφάλματα για την ώρα προσέλευσης. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ας επικοινωνήσουν μαζί μου (cpapadimitropoulos@teilam.gr) ώστε να διορθωθούν.

Καλή επιτυχία,

Χρ. Παπαδημητρόπουλος

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ)

Oι φοιτητές που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους, από την εξέταση του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Θ)  την 1/3/2016,

μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο μου την Τρίτη 15/3/2016 και ώρα 13:00.

 

Ο διδάσκων

Γ.Βελντές

 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ)-ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ

Oι φοιτητές που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους, από την εξέταση του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Θ)  την 1/3/2016,

μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο μου την Τρίτη 15/3/2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Γ. Βελντές

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ)

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της εξέτασης του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών (Ε΄εξάμηνο) στο e-class (ELN108).

Οι φοιτητές που δεν έχουν κάνει εγγραφή, πρέπει να εγγραφούν και στη συνέχεια να επιλέξουν το Τμήμα εξέτασή τους.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο μου (Γρ. 114-Παλαιό Διοικητήριο)

την Τρίτη 1/3/2016 και ώρα 10 π.μ.

 

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ)
 

Την Δευτέρα 18/1/2016 και Τρίτη 19/1/2016 θα πραγματοποιηθεί η τελική εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Ε εξάμηνο) στο εργαστήριο 4 (Ε4).

 • Οι φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο στη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του Ακ. έτους 2015-2016 οφείλουν να προσέλθουν την αντίστοιχη ημέρα και ώρα του τμήματος παρακολούθησης.

 • Οι φοιτητές παρελθόντων ετών (τμήμα χωρίς παρακολούθηση) οφείλουν να προσέλθουν στο αντίστοιχο τμήμα εξέτασης, σύμφωνα με την εγγραφή τους  μέσω της πλατφόρμας e-class ( Τηλεπικοινωνίες (ELN108).

 

Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους 

 • Έγγραφο ταυτοπροσωπίας 

 • Επιστημονικό υπολογιστή τσέπης (scientific calculator)

 • Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.

 

Καλή  Επιτυχία.

 

Ο διδάσκων

Γ.Βελντές

 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ)

 

 • Οι φοιτητές προηγουμένων ετών  (τμήμα χωρίς παρακολούθηση) υποχρεούνται να δηλώσουν το τμήμα προτίμησής τους έως την Τετάρτη 13/1/2016, για την εξέταση τους στο εργαστήριο του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Ε΄Εξάμηνο), στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (http://eclass.teiste.gr/). Οι φοιτητές πρέπει να κάνουν εγγραφή στο μάθημα  Τηλεπικοινωνίες (ELN108)  και να επιλέξουν στη συνέχεια το αντίστοιχο τμήμα εξέτασης (από τις Ομάδες Χρηστών).
 • Μέγιστος αριθμός φοιτητών σε κάθε τμήμα:5
 • Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18/1/2016 και την Τρίτη 19/1/2016 στο εργαστήριο 4 (Ε4).

   

Ο διδάσκων

Γ.Βελντές

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)

 

 • Την Δευτέρα 11/1/2016 και Τρίτη 12/1/2016 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία πρόοδος και στη συνέχεια τα συμπληρωματικά εργαστήρια για κάθε τμήμα, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα.
 • Την Δευτέρα 18/1/2016 και Τρίτη 19/1/2016 θα πραγματοποιηθεί η τελική εξέταση του εργαστηρίου, για κάθε τμήμα σύμφωνα με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι φοιτητές οφείλουν να προσέλθουν την ίδια ημέρα και ώρα  σύμφωνα με τα  τμήματα παρακολούθησης, στη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου. Για να σταλεί βαθμός στη Γραμματεία οι φοιτητές ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στις προόδους. Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν στην τελική εξέταση θα  επαναλάβουν τις εργαστηριακές ασκήσεις την επόμενη χρονιά.
 • Οι φοιτητές προηγούμενων ετών (τμήμα χωρίς παρακολούθηση) μπορούν να προσέρχονται την Δευτέρα 11/1/2016 και Τρίτη 12/1/2016 ,στις αντίστοιχες ώρες του εργαστηρίου, για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τις εξετάσεις. Η ημέρα και ώρα προσέλευσής τους στις εξετάσεις του εργαστηρίου θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

 

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές

 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Η θεωρία και τα εργαστήρια (εξέταση πρόοδου) του μαθήματος "Τηλεπικοινωνίες"

δε θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα 21/12/2015-23/12/2015, λόγω ασθένειας

του διδάσκοντα.

Η αναπλήρωσή τους θα γίνει την εβδομάδα 11/1/2016-13/1/2016.

 

Ο διδάσκων

Γ.Βελντές

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ)

Η θεωρία του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Ε΄εξάμηνο)

της Τετάρτης 18/11/2015 (ώρα 8:00 - 10:00 π.μ.)

θα πραγματοποιηθεί για αυτή την εβδομάδα και ΜΟΝΟ

τη Δευτέρα 16/11/2015  και ώρα 12:00-14:00 στην αίθουσα 6 (Α6).

 

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ)

Λόγω προσωπικού προβλήματος του διδάσκοντα

το εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών δεν θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα 9/11/2015.

Η αναπλήρωση του εργαστηρίου θα γίνει την Τετάρτη 11/11/2015.

Για αυτή την Τετάρτη και ΜΟΝΟ θα δημιουργηθούν τα ακόλουθα τμήματα:

Τμήμα Α; Τετάρτη 11/11/2015 και ώρα 12:00-14:00

Τμήμα Β: Τετάρτη 11/11/2015 και ώρα 14:00-16:00

Τμήμα Γ: Τετάρτη 11/11/2015 και ώρα 16:00-18:00

Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν ποιο τμήμα θα παρακολουθήσουν 

στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (http://eclass.teiste.gr/)

Οι φοιτητές πρέπει να κάνουν εγγραφή στο μάθημα  Τηλεπικοινωνίες (ELN108)  και να επιλέξουν

στη συνέχεια το αντίστοιχο εργαστήριο (από τις Ομάδες Χρηστών).

Μέγιστος αριθμός φοιτητών σε κάθε τμήμα:12

 

Ο διδάσκων

Γ.Βελντές

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (θΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Οι διαλέξεις της θεωρίας του μαθήματος  "Τηλεπικοινωνίες" (Ε' εξάμηνο),

θα ξεκινήσουν την Τρίτη 29/9/2015  σύμφωνα με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, όπως αυτό έχει ανακοινωθεί.

Για τις εγγραφές του εργαστηρίου  του μαθήματος  "Τηλεπικοινωνίες", παρακαλώ ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο.

 

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές

 

Τμήματα Εξέτασης Εργαστηρίου Ηλεκτρομαγνιτισμός

Τα τμήματα των ατόμων χωρίς παρακολούθηση είναι γι αυτούς που δεν μου έχουν δηλώσει κάποια απο τις ημέρες εξέτασης και δεν βρίσκουν το όνομά τους στις παρακάτω λίστες.

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ) - Ύλη εξέτασης

Η εξέταση του μαθήματος Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου του Τμήματος (Δευτέρα, 22/6, 12-14).

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα παρακάτω:

-Φασματική ανάλυση σήματος
-Τεχνικές διαμόρφωσης
-Στοιχεία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
-Χωρητικότητα καναλιού
-Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (δειγματοληψία, κβάντιση, κωδικοποίηση)
-Θόρυβος (λευκός, ενεργός θερμοκρασία θορύβου, εικόνα θορύβου)
- Διαμόρφωση πλάτους παλμών (PAM)
-Μετάδοση δεδομένων βασικής ζώνης (ISI, παλμοί δύναμης συνημιτόνου, πιθανότητα σφάλματος, βέλτιστα φίλτρα εκπομπής και λήψης)
-Μ-αδικά συστήματα σηματοδοσίας σημάτων βασικής ζώνης
-Παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM, DPCM, DM)
-Διαγράμματα οφθαλμού, εξισωτές, συγχρονισμός, scrambler/unscrambler,  συνακρόαση
-Κωδικοποίηση γραμμής
-Τεχνικές δυαδικών ψηφιακών διαμορφώσεων (BASK, BPSK, BFSK, MSF)
-Άριστος δέκτης (δέκτης προσαρμοσμένου φίλτρου, δέκτης συσχετισμού)
-Σύγκριση δυαδικών συστημάτων ψηφιακής διαμόρφωσης
-Συστήματα Μ-αδικής σηματοδοσίας (MASK, MPSK, MFSK, QAM), I/Q αναπαράσταση
-Παράγοντες που επηρεάζουν το εύρος ζώνης, βαθμός απόδοσης, αποτελεσματικότητα ισχύος
-Πολυπλεξία

Οι σημειώσεις (ενημερωμένες) βρίσκονται στο φάκελο Έγγραφα (Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, ELN165) στο e-class.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις. Επιτρέπεται μόνο η χρήση υπολογιστικής μηχανής και όχι κινητών τηλεφώνων.
Όλοι οι σπουδαστές θα πρέπει να φέρουν τα κατάλληλα στοιχεία ταυτοπροσωπίας (φοιτητικό πάσο, ταυτότητα) διαφορετικά θα αποκλειστούν από τις εξετάσεις.


Καλή επιτυχία
Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Τηλεπικοινωνίες (Θ) - Ύλη εξέτασης για τους "επί πτυχίω" φοιτητές

Η εξέταση του μαθήματος «Τηλεπικοινωνίες (Θ)» θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις και σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου του Τμήματος. Επιτρέπεται μόνο η χρήση υπολογιστικής μηχανής.

Όλοι οι σπουδαστές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τα κατάλληλα στοιχεία ταυτοπροσωπίας (πχ. φοιτητικό πάσο ή αστυνομική ταυτότητα).

 

Η εξεταστέα ύλη είναι η ακόλουθη

. Εισαγωγή.
. Συστήματα επικοινωνίας.
. Μετάδοση αναλογικών σημάτων με διαμόρφωση πλάτους, συχνότητας, φάσης.
. Σύγχρονη φώραση.
. Μετάδοση ψηφιακού σήματος σε βασική ζώνη (PAM)
. Κυκλώματα αναλογικών και ψηφιακών διαμορφώσεων.
. Απόδοση αναλογικών και ψηφιακών διαμορφώσεων.
. Τηλεπικοινωνιακός θόρυβος.
. Πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας, χρόνου και κωδίκων.Οι διαλέξεις του μαθήματος είναι αναρτημένες στο e-class (ELN160) στο φάκελο Έγγραφα.

Καλή επιτυχία,

Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμός Τετάρτη 13/5 - Αλλαγή ώρας

Αύριο Τετάρτη 13/5 θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο Η/Μ στις 11:00 στο ΥΚ1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Το τμήμα της Τετάρτης θα πρέπει να επιλέξει την επόμενη εβδομάδα και να έρθει για μάθημα 2 μέρες για την υλοποιηση της ασκησης 6 και 7.

οι επιλογές σας είναι μεταξυ της Τρίτης 5/5 12:00-14:00 στο ΕΜ και της Πεμπτη 7/5 12:00-14:00 στο ΥΚ1 (και τις δυο μέρες θα γινει η ασκηση 7, επιλέγετε μια απο τις 2 μέρες)

την Τετάρτη 6/5 το εργαστήριο θα γίνει κανονικά (θα γινει η ασκηση 6).

επίσης όσοι σπουδαστές έχουν χάσει τις παραπάνω ασκήσεις μπορουν να κάνουν αναπλήρωση αυτών στα παραπάνω τμήματα.

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ) - Έκτακτο μάθημα

Την Παρασκευή, 24/4/2015, θα πραγματοποιηθεί έκτακτο μάθημα στην Αίθουσα 3 (16-18).


Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ) - Αναπλήρωση της 13/3/2014

Η αναπλήρωση του μαθήματος Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ) της Παρασκευής 13/3/2015, που απωλέσθηκε λόγω ασθένειας του διδάσκοντος, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 31/3/2015, στην Αίθ. 3 στις 12.00.


Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ) - Αναπλήρωση της 12/3/2015

Η αναπλήρωση του μαθήματος Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ) της Πέμπτης 12/3/2015, που απωλέσθηκε λόγω ασθένειας του διδάσκοντος, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18/3/2015, στην Αίθ. 3 στις 12.00.


Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ)

Οι παραδόσεις του μαθήματος Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ) για την προσεχή Πέμπτη & Παρασκευή, 12 & 13/3, δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθένειας του διδάσκοντος. Η αναπλήρωση των ωρών διδασκαλίας θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο που θα προκύψει κατόπιν συννενοήσεως με τους σπουδαστές. Για το λόγο αυτό θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση.Χρ. Παπαδημητρόπουλος

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο

Οι εγγραφές του εργαστηρίου θα γίνουν την Παρασκευή 20/2 στις 12:00 στο ΕΜ

 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12:00-18:00 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-14:00

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ - ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Όλα τα άτομα που επιθυμουν να παρακολουθήσουν το τελευταίο εργαστήριο των τηλεπικοινωνιών (FM) μπορούν να έρθουν την Παρασκευή 09/01/2015 στα παρακάτω τμήματα:

8-10,10-12,12-2

όλα τα άλλα τμήματα δεν θα πραγματοποιηθούν.

Απουσίες θα μπούν κανονικά.

Στα τμήματα αυτά μπορουν να έρθουν και οι χωρίς παρακολούθηση σπουδαστές για να δηλώσουν μέρα και ώρα που επιθυμούν να εξεταστούν. 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ) - Ύλη εξέτασης

Η εξέταση του μαθήματος «Τηλεπικοινωνίες (Θ)» θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις και σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου του Τμήματος (Πέμπτη, 5/2/2015, 14-16). Επιτρέπεται μόνο η χρήση υπολογιστικής μηχανής.

Όλοι οι σπουδαστές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τα κατάλληλα στοιχεία ταυτοπροσωπίας (πχ. φοιτητικό πάσο ή αστυνομική ταυτότητα).

 

Η εξεταστέα ύλη είναι η ακόλουθη

. Εισαγωγή.
. Συστήματα επικοινωνίας.
. Μετάδοση αναλογικών σημάτων με διαμόρφωση πλάτους, συχνότητας, φάσης.
. Σύγχρονη φώραση.
. Μετάδοση ψηφιακού σήματος σε βασική ζώνη (PAM)
. Κυκλώματα αναλογικών και ψηφιακών διαμορφώσεων.
. Απόδοση αναλογικών και ψηφιακών διαμορφώσεων.
. Τηλεπικοινωνιακός θόρυβος.
. Πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας, χρόνου και κωδίκων.Οι διαλέξεις του μαθήματος είναι αναρτημένες στο e-class (ELN160) στο φάκελο Έγγραφα.Καλή επιτυχία

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/11

ΌΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (28/11) ΩΡΑ 4-6 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

(27/11 ΠΕΜΠΤΗ 10-12 Ή 12-2 Ή 4-6 Ή 28/11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-10)

Η ΑΛΛΑΓΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/11 ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΗ 

Τηλεπικοινωνίες (Θ)

Η αναπλήρωση των ωρών διδασκαλίας 10 & 11 Νοεμβρίου του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Θ) θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Τετάρτη 26/11, 16-18, Αιθ. 6
Παρασκευή, 28/11, 10-12, Αιθ. 3

Να σημειωθεί ότι το μάθημα της Παρασκευής (28/11) θα ξεκινήσει στις 10:30πμ.


Ο διδάσκων
Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Τηλεπικοινωνίες (Θ)

Την ερχόμενη εβδομάδα (10 & 11 Νοεμβρίου) δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα "Τηλεπικοινωνίες (Θ)" λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα στο εξωτερικό. 
Η αναπλήρωση των μαθημάτων (ημέρα/ώρα) θα καθοριστεί με νέα ανακοίνωση.


Ο διδάσκων
Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Εγγραφές στο εργαστήριο Τηλεπικοινωνίες

Οι εγγραφές του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 15/10 απο τις 9:00 έως τις 11:00 στο εργαστήριο Ε3

Τηλεπικοινωνίες (Θ)

Το μάθημα Τηλεπικοινωνίες (Θ) θα πραγματοποιείται στην Αίθουσα 3 (αντί της 6), τις ημέρες και ώρες όπως αναγράφονται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Τμήματος, δηλαδή

Δευτέρα (14-16) - Αιθ. 3

Τρίτη (16-18) - Αιθ. 3

 

Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Τηλεπικοινωνίες Εργ. - Αλλαγή ώρας εξέτασης

Ενημερωθείτε εδώ για την ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών  (Ε΄Εξάμηνο) καθώς και για την ύλη του μαθήματος (θεωρίας & εργαστηρίου).

Γ. Βελντές

Τηλεπικοινωνίες Εργ. - Εξέταση

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις εξετάσεις του εργαστηριακού μαθήματος "Τηλεπικοινωνίες" πατήστε εδώ.

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων: "Τηλεπικοινωνίες" & "Εφ. ηλεκτρ/σμός - μικροκύματα"

Για να ενημερωθείτε για την εξεταστέα ύλη των  μαθημάτων "Τηλεπικοινωνίες" (Ε' εξάμηνο)  & "Εφαρμοσμένος Ηλεκτρ/σμός-Μικροκύματα" (Δ' εξάμηνο) πατήστε εδώ.

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές

Τηλεπικοινωνίες εργαστήριο (Ε Εξάμηνο) - Εξετάσεις

Καλή Χρονιά με υγεία σε όλους,

Παρακαλώ όπως ενημερωθείτε από το αρχείο που επισυνάπτεται σχετικά με το εργαστήριο της Τρίτης 7/1/2014 και  τις εξετάσεις του εργαστηριακού μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Ε' εξάμηνο).

Ο διδάσκων

Βελντές Γ.

 

Τηλεπικοινωνίες - Συμπληρωματικά εργαστήρια (Ε εξάμηνο)

Τα συμπληρωματικά εργαστήρια του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (Ε' εξάμηνο) θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 16/12/2013 και την Τρίτη 17/12/2013 .

Οι φοιτητές προηγουμένων ετών που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα εξέτασης χωρίς παρακολούθηση (Τμήμα χωρίς παρακολούθηση) μπορούν να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα τμήματα.

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές

 

Συνάντηση για πτυχιακές Γ Βελντέ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία στα θέματα που έχω εισηγηθεί, όπως αυτά παρουσιάζονται στη σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας, θα πρέπει να έρθουν σε συνάντηση την Τετάρτη 13/11/2013 και ώρα 11:00 στο γραφείο μου (Γρ. 114-Παλαιό Διοικητήριο).

Γ.  Βελντές

Εισαγωγη στα συστήματα επικοινωνιών - Ύλη εξέτασης (Σπουδαστές Επι πτυχίω)

Στο συνημμένο αρχείο αναφέρεται η ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ στο μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) για τους Σπουδαστές ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ.

Τηλεπικοινωνίες ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (θεωρία & Εργαστήριο)

ΟΙ "επί πτυχιω" φοιτητές παρακαλούνται να ενημερωθούν από το συνημμένο αρχείο σχετικά με την εξεταστέα  ύλη του μαθήματος Τηλεπικοινωνίες (θεωρία και εργαστήριο) του Ε' εξαμήνου 

Τηλεπικοινωνίες: Επίδειξη Γραπτού Εξετάσεων

Οι φοιτητές που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους στο μάθημα των "Τηλεπικοινωνιών"  (θεωρία και εργαστήριο) του Ε' εξαμήνου  θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο του διδάσκοντα (Γρ.114-Παλαιό Διοικητήριο)  την  Πέμπτη 21/02/2013 και ώρα 14:00 - 15:00.

 

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές

Καθ. Εφαρμογών 

Τηλεπικοινωνίες ("επί πτυχίω φοιτητές") : Εξεταστέα ύλη

Παρακαλώ όπως ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο σχετικά με την εξεταστέα ύλη του μαθήματος "Τηλεπικοινωνίες" (θεωρία & Εργαστήριο) του Ε' εξαμήνου.

 

Ο διδάσκων

Βελντές Γ.

Καθ. Εφαρμογών  

Τηλεπικοινωνίες - επαναληπτική γραπτή εξέταση εργαστηρίου

Η επαναληπτική γραπτή εξέταση του εργαστηρίου «Τηλεπικοινωνίες» για το Χειμερινό εξάμηνο του σπουδαστικού έτους 2012-2013, θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013, στο χώρο του  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4, όπου πραγματοποιείτο το συγκεκριμένο εργαστήριο σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν μέρος ΜΟΝΟ οι κάτωθι φοιτητές:

Τσάτσος Γ., Κοσσάρας Λ., Σούλης Π., Περδίκης Ι., Αγριδιώτης Π., Παπαδούλης Π., Χυτήρης Θ., Φλεμοτόμος Γ., Ανδρέου Σ., Κύρκος Κ., Τρουπής Ι., Αδαμίδης Κ., Βασιλείου Χ., Όλντε-Όλτχοφ Ορέστης.

Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα διαρκέσει 2 ώρες.

Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος  στην εξέταση θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους τα σχετικά στοιχεία ταυτοποίησης, υπολογιστή πράξεων (calculator), μολύβι, γόμα,  και χάρακα. 

Υπενθυμίζεται ότι όσοι φοιτητές έχουν πάρει απαλλαγή παρουσίας, επειδή προέρχονται από παλαιότερα εξάμηνα, ,δεν δύνανται να συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη εξέταση, ακόμη και αν έχουν παρακολουθήσει το μάθημα του διδάσκοντα σε προηγούμενα εξάμηνα.

Οι αντίστοιχες επαναληπτικές εξετάσεις για αυτούς, θα πραγματοποιηθούν την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013.

                                    Λαμία, 16-ΙΑΝ-2013

Ο διδάσκων

ΠΕΝΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

Εργαστήριο Συστήματα Τηλεπικοινωνιών - Εξέταση Εργαστηρίου

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


Η γραπτή εξέταση του εργαστηρίου «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» για το Χειμερινό εξάμηνο του σπουδαστικού έτους 2012-2013, θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013, στο χώρο του  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, όπου πραγματοποιείτο το συγκεκριμένο εργαστήριο σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.


Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα διαρκέσει 2 ώρες.


Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος  στην εξέταση θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα σχετικά στοιχεία ταυτοποίησης.  


Λαμία 13 Ιανουαρίου 2013 


Ο διδάσκων


ΠΕΝΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τηλεπικοινωνίες - εξέταση εργαστηρίου (Τμήματα Τρίτης & Παρασκευής)
 
1. Η γραπτή εξέταση του εργαστηρίου «Τηλεπικοινωνίες» για το Χειμερινό εξάμηνο του σπουδαστικού έτους 2012-2013, θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013, στο χώρο τουΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4, όπου πραγματοποιείτο το συγκεκριμένο εργαστήριο σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.
 
Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα διαρκέσει 2 ώρες.
Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στην εξέταση θα πρέπει  απαραιτήτως να έχουν μαζί τους τα σχετικά στοιχεία ταυτοποίησης, υπολογιστή πράξεων (calculator), μολύβι, γόμα, και χάρακα.
 
2. Όσοι φοιτητές έχουν πάρει απαλλαγή παρουσίας και εφόσον έχουν παρακολουθήσει το μάθημα του διδάσκοντα σε προηγούμενα εξάμηνα, εάν το επιθυμούν, μπορούν  να συμμετάσχουν στις εξετάσεις  του εργαστηρίου  "Τηλεπικοινωνιες" ΜΟΝΟ την Τετάρτη 16/01/2013 & Τετάρτη 23/01/2013 και ώρα 17:30 στην Αίθουσα 6.
 
 Ο διδάσκων
 Πεντόβουλος Σπ.
Τηλεπικοινωνίες - Εξέταση εργαστηρίου

1. Οι εξετάσεις του εργαστηρίου "Τηλεπικοινωνίες" για τα τμήματα της Τετάρτης & της Πέμπτης καθώς και για τους φοιτητές προηγουμένων εξαμήνων (τμήμα χωρίς παρακολούθηση) θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.

2.  Οι εξετάσεις του εργαστηρίου "Τηλεπικοινων'ίες" για τα τμήματα της Τρίτης  &  της Παρασκευής θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 14/1/2013-18/1/2013 και οι επαναληπτικές εξετάσεις την εβδομάδα 21/1/2013-25/1/2013 . Ο  τόπος και η ακριβή ημερομηνία εξέτασης θα οριστούν από το διδάσκοντα (κ. Πεντόβουλο) κατόπιν συννενοήσεως με τους φοιτητές.

3. Την εβδομάδα 7/1/2013-11/1/2013 θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικές ασκήσεις για όλα τα τμήματα.

Οι διδάσκοντες

Βελντές Γ., Καθ. Εφαρμογών

Πεντόβουλος Σπ., Εργ. Συνεργάτης

 

Τηλεπικοινωνίες - Εργαστήριο

Τα εργαστήρια του μαθήματος  Τηλεπικοινωνίες την ερχόμενη εβδομάδα  17/12/2012 - 21/12/2012 θα είναι συμπληρωματικά  για :

1. Τους φοιτητές παλαιοτέρων εξαμήνων, οι οποίοι  προκειμένου να ενημερωθούν για την εξεταστέα ύλη και τον τρόπο εξέτασης θα πρέπει να προσέλθουν σε ένα από τα παρακάτω τμήματα:

 • Την Τετάρτη 19/12/2012  και ώρα 14:00-16:00 στο Εργαστήριο 4 (Ε4).
 • Την Πέμπτη  20/12/2012 και ώρα 12:00-14:00 στο Εργαστήριο 4 (Ε4).

2. Τους φοιτητές  του τρέχοντος εξαμήνου προκειμένου να αναπληρώσουν ή να λύσουν τυχόν απορίες τους.

 

Οι διδάσκοντες

Βελντές Γ., Καθ. Εφαρμογών

Πεντόβουλος Σπ., Εργ. Συνεργάτης

 

 

 

Έγγραφα - Τηλεπικοινωνίες

Σημειώσεις Θεωρίας

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Σημειώσεις Εργαστηρίου

-Κανένα Αρχείο-

Περιγραφή - Τηλεπικοινωνίες

Περιγραφή

Εισαγωγή. Συστήματα επικοινωνίας. Μετάδοση δεδομένων (αναλογικών, ψηφιακών) σε βασική ζώνη. Μετάδοση αναλογικών σημάτων με διαμόρφωση πλάτους, συχνότητας, φάσης. Σύγχρονη φώραση. Μετάδοση ψηφιακού σήματος με διαμόρφωση ASK, PSK, FSK, QPSK. Κυκλώματα αναλογικών και ψηφιακών διαμορφώσεων. Απόδοση αναλογικών και ψηφιακών διαμορφώσεων. Τηλεπικοινωνιακός θόρυβος και επίδραση θορύβου στα συστήματα διαμόρφωσης. Διαλείψεις. Διαφορική λήψη. Πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας, χρόνου και κωδίκων.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση της ικανότητας διάκρισης των αναλογικών και ψηφιακών τρόπων μετάδοσης των σημάτων, της επιλογής κατάλληλου συστήματος διαμόρφωσης και της γνώσης της κυκλωματικής υλοποίησής τους σε πρακτικά συστήματα.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών των αναλογικών και ψηφιακών μεθόδων μετάδοσης σημάτων και των αντιστοίχων τρόπων υλοποίησής τους.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

 

 1. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λεπτομέρειες
 2. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, Κωνσταντίνου Φ.,Καψάλης Χ.,Κωττής Π. Λεπτομέρειες
   

Βιβλιογραφία

 1. Συστήματα Επικοινωνιών”, J. Proakis, M. Salehi, Mετάφραση: Κ.Καρούμπαλος, Ε. Ζέρβας, Σ. Καραμπογιάς, Ε. Σαγκριώτης, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών, 2002.

 2. Συστήματα Επικοινωνιών”, S. Haykin, , Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

 3. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες”, Φ. Κωνσταντίνου, Χ. Καψάλης, Π. Κωττής, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

 4. Διαμόρφωση και Μετάδοση Σημάτων”, Π. Κωττής, Εκδόσεις Τζιόλα, 2003.

 5. Digital Communications,, 3rd Edition, J. Proakis, McGraw-Hill, 1995.

 6. Τηλεπικοινωνίες’’, Α. Νασιόπουλος, Εκδόσεις Αρακυνθος, 2007.

 7. Αναλογικές & Ψηφιακές Επικοινωνίες”, Η.P.HSU (Μεταφρασμένο), Εκδόσεις Τζιόλα.

8. “Τηλεπικοινωνίες”, Π. Βαρζάκας, Τμ. Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Λαμίας, www.eln.teilam.gr, τηλεκπαίδευση, 2007.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλώ όπως ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για τις εγγραφές του εργαστηρίου "Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων".

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλώ όπως ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο σχετικά με τις εγγραφές του εργαστηρίου "Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση δεδομένων".