Είστε εδώ

  1. Τηλεκπαίδευση

Μάθημα Μαθηματικά II : %2

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Μαθηματικά ΙΙ: Τελικές Οδηγίες για τις Εξετάσεις

Τελική Ανακοίνωση

Η  παραπάνω ένδειξη  “Τελική Ανακοίνωση” σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες – διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις Ιανουαρίου 2020 έχουν πλέον οριστικοποιηθεί και παρακαλείστε να την διαβάσετε πολύ προσεκτικά ακολουθώντας όλα τα links.

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν τις προσεχείς τελικές εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 έχουν πλέον αναρτηθεί στο site του μαθήματος στο eclass του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας:

http://eclass.teiste.gr/courses/ELN166/

Επομένως είναι πολύ σημαντικό να κάνετε εγγραφή στο eclass.teiste.gr το συντομότερο, αν δεν έχετε κάνει ήδη.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι οι προσεχείς εξετάσεις Ιανουαρίου 2020 θα διεξαχθούν με ανοιχτά βιβλία, σημειώσεις ή/και όποιο άλλο έγγραφο εκπαιδευτικό υλικό χρειάζεστε. Στο πεδίο “Έγγραφα” στο eclass υπάρχουν αναλυτικές σχετικές οδηγίες καθώς και η εξεταστέα ύλη. Ακολουθώντας τα σχετικά links θα μπορείτε να βρείτε και  θέματα παλαιότερων εξεταστικών περιόδων.  Επίσης, στο πεδίο "Σύνδεσμοι" υπάρχει link στις σημειώσεις του μαθήματος καθώς και σε παλιά θέματα και άλλες πληροφορίες. Στο πεδίο "Έγγραφα" έχουν πλέον αναρτηθεί και τα θέματα των εξετάσεων Φεβρουαρίου 2019, τα οποία έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Το site του μαθήματος στο eclass.teiste.gr είναι πλέον  ελεύθερα προσβάσιμo, δηλαδή "χωρίς εγγραφή" στο eclass. Έχει δοθεί ελεύθερη πρόσβαση γιατί έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στο eclass του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και ενδεχομένως για κάποιους να μην είναι δυνατόν να "κάνουν login" και άρα να μην μπορούν να βρουν το σχετικό  εκπαιδευτικό υλικό. 

Παρακαλείστε όμως  όλοι όσοι σκοπεύετε να πάρετε μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος που θα γίνουν την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 14:00 - 16:00, για καλύτερο προγραμματισμό,  να κάνετε εγγραφή  και  να δηλώσετε συμμετοχή στην Ομάδα "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020" που βρίσκεται στο πεδίο "Ομάδες Χρηστών".

 

Νικόλαος Πετρόπουλος

 

 

Μαθηματικά ΙΙ (Θ): Τελικές Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2019

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το μάθημα, που αφορούν τις τελικές εξετάσεις Φεβρουαρίου 2019, θα αναρτώνται αποκλειστικά στο site του μαθήματος στο eclass: http://eclass.teiste.gr/courses/ELN166/ .  Παρακαλείστε να κάνετε εγγραφή το συντομότερο, έτσι ώστε να μπορείτε να ενημερώνεστε συστηματικά για τις εξετάσεις. Η παραπάνω ιστοσελίδα περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη και τον τρόπο εξέτασης και θα ενημερώνεται συνεχώς μέχρι την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα των εξετάσεων.

Θα βρείτε επίσης χρήσιμο να συμβουλεύεστε παλαιότερο site του μαθήματος στο eclass: http://eclass.teiste.gr/courses/ELN130/, όπου στο εκεί πεδίο "Έγγραφα" περιέχεται αρκετό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και παλαιά θέματα εξετάσεων. Αρκετό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο συμπεριλαμβάνει και τις σημειώσεις του μαθήματος  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (σε .pdf format), υπάρχει και στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. http://www.eln.teiste.gr/el/node/208 . Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος θα περιέχεται εξ ολοκλήρου στις παραπάνω σημειώσεις.

Κατά την  διάρκεια της τελικής εξέτασης θα μπορείτε να έχετε μαζί σας και να συμβουλεύεστε τις παραπάνω σημειώσεις. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξέτασης και την εξεταστέα ύλη υπάρχουν και στο συνημμένο αρχείο.

Νικόλαος Πετρόπουλος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-Επίδειξη γραπτών στους φοιτητές

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-Επίδειξη γραπτών στους φοιτητές

Όσοι φοιτητές επιθυμούν  να δουν το γραπτό τους στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι-ΙΙ-ΙΙΙ, μπορούν να προσέλθουν την Τρίτη 10-10-2017 και ώρα 2-4 μμ, στο γραφείο του διδάσκοντα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 & 3 (Εξετάσεις 15-9-2015, επίδειξη γραπτών)

Οσοι σπουδαστές επιθυμούν να δουν το γραπτό τους στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΙΙ & ΙΙΙ των εξετάσεων της 15-9-2015, μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του διδάσκοντα την επόμενη Τετάρτη, 30-9-2015 και ώρα 2-3 μμ. (Συστήνεται πρώτα να μελετήσουν τις Λύσεις των Θεμάτων που έχουν αναρτηθεί στο eclass-έγγραφα του αντίστοιχου μαθήματος).

Ο Διδάσκων

Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ-Καθηγητής

Μαθηματικά Ι-ΙΙ-ΙΙΙ, Πιθανότητες και Ασαφής Λογική (Εξεταστέα ύλη)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-Ι-ΙΙ-ΙΙΙ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ και Ασαφής Λογική (Εξεταστέα Υλη)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΙΙ

Διδακτικές Σημειώσεις

 

 Μ-ΙΙ, Μέρος Α (Θεοδώρου Ι.)

 
Περιγραφή - Μαθηματικά ΙΙ

Περιγραφή

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός συναρτήσεων πολλών ανεξάρτητων μεταβλητών (μερικές παράγωγοι-ολικά διαφορικά, ακρότατα πολυμεταβλητών συναρτήσεων, πολλαπλά ολοκληρώματα, εφαρμογές),

Βασικές Διαφορικές Εξισώσεις 1ης τάξης, Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις 2ης και ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές,

Στοιχεία Διανυσματικής Ανάλυσης (διανυσματική συνάρτηση, κατευθυνόμενη παράγωγος, διανυσματικοί τελεστές-κλίση-απόκλιση-περιστροφή, επικαμπύλια-επιφανειακά ολοκληρώματα),

Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής (στοιχεία συνδυαστικής, θεμελιώδεις πιθανοθεωρητικές έννοιες, βασικά χαρακτηριστικά τυχαίων μεταβλητών, στοιχεία περιγραφικής και πιθανοθεωρητικής στατιστικής).

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος (ως άμεση συνέχεια των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-Ι) είναι η βασική υποδομή και η κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών των Ανώτερων Μαθηματικών, από τους πρωτοετείς φοιτητές. Στόχοι είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές και μεθοδολογίες των Ανώτερων Μαθηματικών, η ευχερής εφαρμογή αυτών στα τεχνολογικά μαθήματα καθώς και στις απαραίτητες υπολογιστικές διαδικασίες των περαιτέρω αναγκών των θετικών επιστημών-τεχνολογίας που θα συναντήσει ο φοιτητής. Στόχος επίσης του μαθήματος είναι να προσφέρει τις βασικές έννοιες από τη Θεωρία Πιθανοτήτων-Στατιστικής, ένας τομέας απαραίτητος σήμερα σχεδόν σε κάθε φοιτητή της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

  1. Ανώτερα μαθηματικά ΙΙ, Αθανασιάδης Ανδρέας Γ. Λεπτομέρειες
  2. Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, Μυλωνάς Νίκος Λεπτομέρειες
     

Βιβλιογραφία

1.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ, Τόμοι Α΄ και Β΄ (Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών & Διαφορικές Εξισώσεις), Δ. Αναστασάτος, Ι. Θεοδώρου, Φ. Κομισόπουλος και άλλοι, Εκδόσεις ΔΗΡΟΣ, Αθήνα 2001.

2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ, McGraw-Hill, New York, Σειρά SCHAUMS (ΕΣΠΙ, Μετάφραση Σωτήριος Περσίδης), Αθήνα.

3. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, Π. Κικίλιας, Δ. Παλαμούρδας και άλλοι, Εκδόσεις ΔΗΡΟΣ, Αθήνα 2001.

4.ADVANCED MODERN ENGINEERING MATHEMATICS, Glyn James et al., Addison-Wesley, 1994.

5.ADVANCED MATHEMATICS FOR ENGINEERS, Wilfred Kaplan (University of Michigan), Addison-Wesley, 1990.

6. ENGINEERING MATHEMATICS, Mary Attenborough, McGraw-Hill, (UK) 1998.

7. ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS, Erwin Kreyszig, John Wiley & Sons, New York 1998.

8. Θεωρία Πιθανοτήτων και στατιστικής, Συγγρ. Τάκης Παπαϊωάννου, Εκδ. Σταμούλη, 1997.

9. Probability and Statistics, Michael Evans, Jeffrey Rosenthall, Εκδ. W. H. Freeman & Co Ltd, 2003.