Είστε εδώ

 1. Τηλεκπαίδευση

Μάθημα Ηλεκτρονική Φυσική : %2

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (Θ+Ε), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θ+Ε), ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (Θ)

Για τα παραπάνω μαθήματα οι εξετάσεις θα γίνουν με φυσική παρουσία, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Π.Σ.

Επί μέρους ανακοινώσεις για τα μαθήματα αυτά, αν χρειαστεί, θα εκδοθούν μέσω του e-class.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Η εξέταση στο μάθημα Σχεδίαση και Κατασκευή Ηλ. Κυκλωμάτων (Ε)  για το τρέχον εξάμηνο θα γίνει τη Δευτέρα 24/1/2022.

Ενημερωθείτε από σχετικές ανακοινώσεις στο eclass.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΗΛ. ΚΥ. ( Θεωρία και Εργαστήριο) δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 10-1-2022, σε αναμονη απόφασης αρμοδίου οργάνου για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων, σε σχέση και με την πορεία της πανδημίας.

Για κάθε νεώτερο θα ενημερωθείτε σχετικά

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (Θεωρ. + Εργ.)

Τα μαθήματα έχουν αρχίσει σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Στο Εργαστήριο θα λειτουργήσει μόνο μια Ομάδα (Δε 12:00-14:00). Όσοι έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο (και έχουν εξεταστεί τουλάχιστον μια φορά) δεν το ξαναπαρακολουθούν). Όσοι δεν το έχουν παρακολουθήσει πρέπει να το παρακολουθήσουν ώστε να μην έχουν πρόβλημα με τη συμμετοχή τους στην τελική εξέταση.

Όσοι παρακολουθούν τα μαθήματα (Θεωρία ή Εργαστήριο) θα πρέπει να είναι γραμμένοι στο αντίστοιχο eclass. Οι τυχόν ανακοινώσεις θα αναρτώνται μόνο στον αντίστοιχο πίνακα του eclass.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (Θ), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θ), ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (Θ)

Οι εξετάσεις στα παραπάνω μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως, με χρήση του e-class  και του Ms-Teams σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές, επομένως, είναι η πρόσβαση στα e-class (uth) των μαθημάτων αυτών, καθώς και η πρόσβαση στις αντίστοιχες ομάδες του Ms-Teams.

Στα e-class των αντιστοίχων μαθημάτων, (ενότητα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) θα βρείτε λεπτομερείς ανακοινώσεις σχετικά με τις εξετάσεις.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ" (Θ,Ε), "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ" (Θ,Ε), "ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ"(Θ)

Οι εξετάσεις στα παραπάνω μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως, με χρήση του e-class  και του Ms-Teams σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές, επομένως, είναι η πρόσβαση στα e-class (uth) των μαθημάτων αυτών, καθώς και η πρόσβαση στις αντίστοιχες ομάδες του Ms-Teams. Οι κωδικοί πρόσβασης στις ομάδες Ms-Teams των μαθημάτων αναγράφονται δίπλα τον τίτλο κάθε μαθήματος στην "Ηλεκτρονική Γραμματεία".

Στα e-class των αντιστοίχων μαθημάτων, (ενότητα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) θα βρείτε λεπτομερείς ανακοινώσεις σχετικά με τις εξετάσεις.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν εξ αποστάσεως, με χρήση του e-class  και του Ms-Teams τις ημέρες Δευτέρα 18/1/21 και Τρίτη 19/1/21 και σε ώρες αντίστοιχες με τις ώρες διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων για κάθε Ομάδα.

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ και θέλουν να εξεταστούν, θα πρέπει να στείλουν σχετικό αίτημα στον διδάσκοντα (tsitsipis@uth.gr) και ως απάντηση θα λάβουν την ημέρα και ώρα εξέτασης. Αν δεν είναι γραμμένοι ήδη στο e-class του μαθήματος μπορούν να το κάνουν και τώρα, μέχρι και 16/1/21 ώρα 22:00.

Στο eclass του μαθήματος (ενότητα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) θα βρείτε λεπομερή ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (Θ)", "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θ)", "ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ {Θ)"

 Όπως ενημερωθήκατε από το Πρόγραμμα Εξετάσεων, η εξέταση των παραπάνω μαθημάτων θα είναι γραπτή και μέσω του eclass. Ταυτόχρονα θα γίνεται ταυτοποίηση των φοιτητών μεσω του Ms-Teams. Είναι αυτονόητο ότι όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις αυτές θα πρέπει:

1) Να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μαθήματα του eclass

2) Να διαθέτουν τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης του MsTeams.

Ως προς την πρώτη προϋπόθεση, τα παραπάνω μαθήματα έχουν ανοίξει για την εγγραφή φοιτητών που δεν έτυχε να εγγραφούν μέχρι τώρα.

Όμως ΠΡΟΣΟΧΗ: α) Η πλατφόρμα του eclass  θα είναι κλειστή μέχρι 31/8/2020 για συντήρηση, οπότε η παραπάνω δυνατότητα θα είναι υλοποιήσιμη από 1/9/2020 και μετά.

β) Τα παραπάνω μαθήματα θα κλείσουν 48 ώρες πριν την εξέταση του καθενός για λόγους οργάνωσης της εξεταστικής διαδικασίας.

Ως προς τη δεύτερη προϋπόθεση, ο κωδικός πρόσβασης ακολουθεί τους τίτλους των μαθημάτων στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

Φοιτητές που έχουν περάσει κάποιο από τα παραπάνω μαθήματα θα μπορούν να απεγγραφούν.

Μετά την 1/9/2020 θα υπάρξουν ανακοινώσεις στα eclass των μαθημάτων αυτών σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες των εξετάσεων.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ "Ηλεκτρονική Φυσική" (Θ+Ε), "Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων" (Θ+Ε), "Σχεδίαση και Κατασκευή" (Θ) - ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ

Φοιτητές που έδωσαν εξετάσεις στα παραπάνω μαθήματα και επιθυμούν να συμβουλευτούν το γραπτό τους, μπορούν την Τετάρτη  29/7/20 και ώρα 11 πμ, ή εναλλακτικά την Τετάρτη  2/9/2020 και ώρα 11 πμ, στο γραφείο του διδάσκοντα.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

E-CLASS: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αφορά τα μαθήματα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΉ (ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ), ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

??? ?????? ????????? ??? ????????? ??? ???????? ??? ????????? ???? ???????? ??????, ?? ????????? ? ??????? ??? ????????????? 48 ???? ???? ??? ?????? ??? ???????? ??? ??????????? ?????????.

Aj1 Ko High Ajko, aj1 Ko High OG Shadow, air Jordan 1 Retro High Aj1 Lightning Shattered Backboard 332550-400-800-024 http://jordanshoescheap4sale.com

???????? ?????? ?????????? ?? ??????????? ???? ????????? ??? ????????? ????? ?? ?????? ?? ???? ???????? ??? ?????????? e-class ????? ??? ?????????? ??? ????????? ???? ??????

?????? ?????????
??????????? ?????? (??????????) 20/6/2020  10:00??
??????????? ?????? (??????) 4/7/2020  10:00??
??????????? ??????? ?????????? (??????????) 27/6/2020  10:00??
??????????? ??????? ?????????? (??????) 7/7/2020  02:00??
???????? ??? ????????? (??????) 11/7/2020  10:00??

?????????? ?????????

?????????

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) -ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ -ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ e-class

???? ?????????, ? ??????? ??? ????????? ?? ????? ?? ?????????? ??? ???? ?????? ??? ??? ?? ?????? ??? ???????????? ??????? (?????? ??? ???????????' ?????? ??? ????? ???????? ???????? (???????? ??????????).

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG http://jordanshoescheap4sale.com

??? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ????????, ????? ??? ?? ?????? ??? ????????? ??? ?????????? ??? ???????????? ???????, ?? ??????:

1) ?? ???? ?????????? (e-mail) ??? ???????????? ????????? (https://it.uth.gr/services/account)

2) ?? ???? ???????? ??? e-class ??? ????????? (???????????? ?????????) (https://eclass.uth.gr/)

3) ?? ???? ???????????? ???? ?????????? ??? ?? ????????? TEAMS (Microsoft) ??? ?????????? ?????? ??? ?? ???????????? ??? ?? ???? ???? ???????????? ???????? ?????????.(??? ?? ???????? ???????? ??? ????? ???? ????? ?? ???????).

???????

??? e-class ??? ???????????? ??????? ????? ????? ??????? ??????? ??? ??????? ??? ??????????? ???? ?????????. ????????????:

1) ?? ?????????? ??? ????????? ???????? ????? ????????? ??????. ???????? ?????? ?????????? ?? ????????? ?? ?????? ?? ???????? ?? ????.

2) ?? ????? ?????? ??????????? ???????????? ??? ??????. ???????? ?????? ????? ????????????? ???? ????????? ?????????????, ???? ?? ??????? ??? ???? ???????? ?? ?????? ?? ???????? ????.

3) ?? ??????? ????????????? ???? ??????? ?? ??????, ???? ?????? ?? ?????????? ??????????? ?? ???????? ????? ????????.

??????? ?? ???????????? ?? ??????? ?????????? ??? ??? ?????? ????? ??? ?? ????? ? ???????.

 ??? ??? ????? ??????????? ????????????? ???? ??? ?? e-mail ??? ????????? tsitsipis@uth.gr.

?????????? ?????????

?????????

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Η εξέταση του Εργαστηρίου του μαθήματος Ηλεκτρονική Φυσική  θα γίνει τη Δευτέρα 13/1//20 στο εργαστήριο  Ε5  και σε ώρα ως εξής:

 • Φοιτητές με παρακολούθηση:  όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα.
 • Φοιτητές χωρίς παρακολόυθηση: Θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην εξέταση με e-mail στη διεύθυνση tsitsipis@uth.gr. μέχρι και την Παρασκευή 10/1/20. Ως απάντηση θα λάβουν την ακριβή ώρα εξέτασης

Η εξέταση θα γίνει πάνω στην ύλη του μαθήματος, θα είναι πάνω στα κυκλώματα και θα έχει διάρκεια 50 min.

Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων.

Η κατοχή υπολογιστή τσέπης (επιστημονικού) είναι απαραίτητη.

Η ίδια ημερομηνία (13/1/20) αποτελεί και την προθεσμία για την κατάθεση των εργασιών, για τους φοιτητές με παρακολούθηση.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ)

Στο eclass του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  ( https://eclass.uth.gr/modules/document/index.php?course=SE_ELN_U137 )

και μέσα στο φάκελλο "έγγραφα" θα βρείτε σημειώσεις για το μάθημα.

( Πιθανό να χρειαστεί εγγραφή για να έχετε πρόσβαση )

 

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Τη Δευτέρα 16/12/19 και ώρα 10-12πμ  θα γίνουν συμπληρωματικές ασκήσεις. Οι ασκήσεις αυτές είναι προαιρετικές για τους φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο εκτός από τους φοιτητές Β.Ε (ΑΜ 6597), Κ.Δ. (ΑΜ 6514) και Κ.Χ.(ΑΜ6560) οι οποίοι έχουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό απουσιών και δεν μπορούν να τις αναπληρώσουν.

Συνιστάται θερμά η συμμετοχή στο εργαστήριο αυτό ακόμα και από αυτούς που δεν είχαν καμμια απουσία, για λόγους εξάσκησης και προετοιμασίας για την εξέταση.

Την ίδια ημέρα μπορούν εξασκηθούν στο εργαστήριο και φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο στο παρελθόν, το έχουν δηλώσει "χωρίς παρακολούθηση" , όμως θέλουν να εξασκηθούν ή να λύσουν απορίες. Γι' αυτούς, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση συμμετοχής με email στον διδάσκοντα (tsitsipis@uth.gr) μεχρι την Παρασκευή 13/12/19. Ως απάντηση θα πάρουν την ώρα άσκησης.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ)

Το μάθημα της Τρίτης 26/11/19 12-14μμ δεν θα πραγματοποιιηθεί λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων του διδάσκοντα.

Η αναπλήρωσή του θα γίνει σε ώρα που θα καθοριστεί από κοινού με τους φοιτητές.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Όσοι έχουν ήδη εγγραφεί για παρακολούθηση στο εργαστήριο καλούνται να προσέλθουν για ενημέρωση τη Δευτέρα 30/9/19 10πμ  (1ο μάθημα).

Όσοι δεν έχουν εγγραφεί αλλά επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, θα πρέπει να εγγραφούν οπωσθήποτε τη Δευτέρα 30/9/19 10πμ. Αργότερα δεν θα έχουν αυτή την ευκαιρία. (Απαιτείται ταυτότητα).

Όσοι έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν το εργαστήριο και έχουν λάβει μέρος σε εξετάσεις, δεν έχουν δικαίωμα νέας παρακολούθησης. Αυτοί μπορούν απλά να προσέλθουν στις τελικές εξετάσεις (εφόσον βεβαίως έχουν δηλώσει το μάθημα στη γραμματεία).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει το μάθημα στο παρελθόν και δεν εγγραφούν τώρα, ενδεχομένως να μην έχουν στο μέλλον άλλη ευκαιρία παρακολούθησης.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Η Εγγραφή στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής θα γίνει την Τετάρτη 10-12 πμ στο χώρο του Εργ 5 (Ηλεκτρονικών).

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

Με σκοπό να καλυφθούν ώρες που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, θα γίνουν μαθήματα:

Τρίτη 15/1/19  10-12 πμ

Τετάρτη 16/1/19 12-2 μμ

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ "ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ"

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το εργαστήριο "χωρις παρακολούθηση" (που σημαίνει ότι έχουν ήδη εξεταστεί τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν) θα εξεταστούν την Τρίτη 22/1/2019 ή Τετάρτη 23/1/2019, αφού πρώτα δηλώσουν την επιθυμία τους να εξεταστούν στο email του διδάσκοντα (tsitsipis@teiste.gr). Σε απάντηση θα λάβουν την ακριβή ώρα εξέτασης.

 • Απαγορεύεται η κάθε είδους κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων.
 • Απαραίτητα είναι: γραφική ύλη και επιστημονικός υπολογιστής τσέπης (scientific calculator).

Ο Διδάσκων

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΟΜΑΔΑ Α - ΔΕΥΤΕΡΑΣ 10-12)

Τη Δευτέρα 7/1/2019 θα γίνει συμπληρωματική Εργαστηριακή 'Ασκηση. Η συμμετοχή  σε αυτή είναι προαιρετική, όμως συνιστάται θερμά σε όλους, επειδή μπορείτε να επαναλάβετε κρίσιμα θέματα, να λύσετε απορίες, να εξασκηθείτε, κλπ.

Η εξέταση στο εργαστήριο, θα γίνει τη Δευτέρα 14/1/2019 και σε ώρες όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα. Η διάρκεια εξέτασης θα είναι 50' και πάνω στην ύλη του εργαστηρίου.

 • Απαγορεύεται η κάθε είδους κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων.
 • Απαραίτητα είναι: γραφική ύλη και επιστημονικός υπολογιστής τσέπης (scientific calculator).

Ο Διδάσκων

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την κατανομή σε Ομάδες όσων δήλωσαν παρακολούθηση στο Εργαστήριο.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Την Τρίτη  2/10/2018 και ώρες 12-2 μμ θα γίνει ενημέρωση - καταμερισμός σε εργαστηριακές ομάδες.

Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον μια φορά το εργαστήριο δεν το ξαπαρακολουθούν, ούτε χρειάζεται τώρα να δηλώσουν κάτι.

Προς το παρόν δεν θα διεξαχθούν τα εργαστηριακά μαθήματα που δεν φέρουν όνομα διδάσκοντα στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

Γραπτά, Εξετάσεων Σεπτεμβρίου στα μαθήματα Ηλεκτρονική Φυσική - Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων

Όποιος φοιτητής θέλει να συμβουλευτεί το γραπτό του των τελευταίων εξετάσεων, Σεπτεμβρίου 2018, στα μαθήματα: "Ηλεκτρονική Φυσική" ή "Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων", μπορεί την προσεχή Τρίτη 25/9/2018 και ώρα 10-11 πμ στο γραφείο του Διδάσκοντα

Παναγιώτης Τσιτσιπής
Καθηγητής

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Όποιος φοιτητής από αυτούς που εξετάστηκαν στα μαθήματα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΦΥΣΙΚΉ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θεωρία ή και εργαστήριο) επιθυμεί να συμβουλευτεί το γραπτό του, μπορεί την Τρίτη 27/2/2018 και ώρες 12-2μμ. στο γραφείο του διδάσκοντα.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ "ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ"

Η εξέταση στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής για τους φοιτητές "χωρίς παρακολούθηση" θα γίνει την Τρίτη 16/1/2018. Δικαίωμα εξέτασης έχουν οι φοιττές που εξετάστηκαν τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν. Για να εξεταστούν πρέπει να το δηλώσουν (Ονοματεπώνυμο + Αριθμός Μητρώου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντα (tsitsipis@teiste.gr). Ως απάντηση θα λάβουν την ώρα εξέτασης.

Εξεταστέα ύλη θα είναι αυτή των Ασκήσεων 2,3,4,5,6,7,8,9 του φυλλαδίου του εργαστηρίου.

Στη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλου είδους ηλεκτρονικών βοηθημάτων, καθώς και κάθε είδους σημειώσεων, βιβλίων κλπ. Είναι απαραίτητη η χρήση επιστημονικών υπολογιστών τσέπης (scientific calculators) καθώς και γραφική ύλη. Δεν επιτρέπεται δανεισμός οιουδήποτε αντικειμένου μεταξύ των διαγωνιζομένων.

Ο Διδάσκων

Παναγιώτης Τσιτσιπής
Καθηγητής


 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (Α, Β, Γ)

Η εξέταση στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής για τις Ομάδες Α, Β, Γ θα γίνει τη Δευτέρα 15/1/2018 και στις ώρες που φαίνονται στο συνημμένο πίνακα.

Εξεταστέα ύλη θα είναι αυτή που διδάχθηκε στο εξάμηνο.

Στη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλου είδους ηλεκτρονικών βοηθημάτων, καθώς και κάθε είδους σημειώσεων, βιβλίων κλπ. Είναι απαραίτητη η χρήση επιστημονικών υπολογιστών τσέπης (scientific calculators) καθώς και γραφική ύλη. Δεν επιτρέπεται δανεισμός οιουδήποτε αντικειμένου μεταξύ των διαγωνιζομένων.

Η ίδια ημερομηνία (15/1/2018) αποτελεί και προθεσμία για την παράδοση υπολοίπων εργασιών.

Ο Διδάσκων
Παναγιώτης Τσιτσιπής
Καθηγητής
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τη Δευτέρα 8/1/2018 θα γίνει επαναληπτικό μάθημα για τις ομάδες της Δευτέρας (Α, Β, Γ). Η παρακολούθηση του μαθήματος αυτού είναι προαιρετική.

Το μάθημα μπορούν να το παρακολουθήσουν και φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα "χωρίς παρακολούθηση". Όμως θα ήταν καλό να το δηλώσουν στο διδάσκοντα (tsitsipis@teiste.gr) μαζί με την ώρα προτίμησης ( 10-12πμ, 12-2μμ, 2-4μμ) γιατί η δυνατότητα του εργαστηρίου είναι περιορισμένη.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Φοιτητές που έχουν δηλώσει το εργαστήριο "χωρίς παρακολούθηση", όμως θέλουν να το παρακολουθήσουν, μπορούν να απευθυνθούν στο Συνεργάτη του Τμήματος κ. Γιώργο Τσώνο την Τρίτη 21/11/2017 και ώρα 4-6 μμ στο εργαστήριο 5. Επειδή οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες, θα δοθεί η δυνατότητα επαναληπτικών ασκήσεων σε όσους το επιθυμούν,  τη Δευτέρα 8/1/2018 και ώρες 10πμ - 4μμ.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΟΜΑΔΕΣ Δ,Ε,ΣΤ

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και από το ωρολόγιο πρόγραμμα, θα ξεκινήσουν από Δευτέρα 13/11/2017 και τα μαθήματα που θα διδαχθούν από Συνεργάτες. Ειδικότερα, για το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής οι ομάδες γίνονται 5 (αντί 6 που είχε καθοριστεί αρχικά) με κατάργηση της ομάδας ΣΤ (της Πέμπτης). Επομένως, οι φοιτητές που είχαν δηλώσει την ομάδα αυτή ( βλέπετε την προηγούμενη ανακοίνωση) θα πρέπει να αλλάξουν επιλογή. Αυτό μπορεί να γίνει τη Δευτέρα 13/11/2017 και ώρες 10πμ-2μμ στο εργαστήριο 5.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΟΜΑΔΕΣ

Στο συνημμένο  κείμενο θα δείτε την κατανομή σε εργαστηριακές ομάδες των φοιτητών που πρόκειται να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά το εργαστήριο.

(Για τους φοιτητές που το παρακολούθησαν στο παρελθόν και θέλουν να το παρακολουθήσουν πάλι θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση μέσα στην ερχόμενη βδομάδα).

Οι ομάδεςτης Δευτέρας θα λειτουργήσουν κανονικά από Δευτέρα 9/10/17.

 

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ
 • Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος Ηλεκτρονική Φυσική (Α΄εξάμηνο) το χειμερινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2017-2018 υποχρεούνται να δηλώσουν την ομάδα προτίμησής τους,  στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (http://eclass.teiste.gr/). έως την Παρασκευή 6/10/2017 και ώρα 24:00 . Οι φοιτητές πρέπει να κάνουν εγγραφή στο μάθημα  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ  και στη συνέχεια να επιλέξουν την αντίστοιχη ομάδα (από τις Ομάδες Χρηστών).
 • Οι εγγραφές θα γίνουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσα από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Μετά το τέλος της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας δε θα γίνονται πλέον εγγραφές.
 • Στα τμήματα του εργαστηρίου εγγράφονται ΜΟΝΟ οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο για πρώτη φορά και οι φοιτητές προηγουμένων ετών ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.
 • Τη Δευτέρα 2/10/2017 στις ώρες του εργαστηρίου (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα) μπορούν να προσέρχονται οι φοιτητές για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση.

 

 Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά.

 

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - Ομάδες Δ,Ε,ΣΤ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Την Δευτέρα 06/02/2017 και Τρίτη 07/02/2017 θα πραγματοποιηθεί η Τελική Εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος Ηλεκτρονικής Φυσικής για τις ομάδες Δ, Ε και ΣΤ.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο 5. Οι φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο στη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 οφείλουν να προσέλθουν την αντίστοιχη ημέρα και ώρα του τμήματος παρακολούθησης, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο.

Η ύλη των εξετάσεων είναι οι εργαστηριακές ασκήσεις 1 - 10 από το φυλλάδιο  του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Φυσικής. Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους έγγραφα ταυτοπροσωπίας και επιστημονικό υπολογιστή τσέπης. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και σημειώσεων.

Οι επόμενοι φοιτητές ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις λόγω μεγάλου αριθμού απουσιών:

 • Αθανασιάδης Γρηγόρης (Α.Μ. 5920)
 • Αμέτ Νετζατήν (Α.Μ. 5964)
 • Αντωνίου Σπυρίδων (Α.Μ. 6320)
 • Ζορμπαλάς Ευάγγελος (Α.Μ. 6238)
 • Κωνσταντόπουλος Γεώργιος (Α.Μ. 5908)
 • Λειβαδίτη Ιωάννα (Α.Μ. 6328)
 • Μπλαντής Νικόλαος (Α.Μ. 5614)
 • Νομικός Εμμανουήλ
 • Οικονόμου Χριστόδουλος (Α.Μ. 6275)
 • Χατζηχρήστος Γεώργιος (Α.Μ. 6272)

 

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 31/1/2017 θα πραγματοποιηθεί το Συμπληρωματικό Εργαστήριο του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Φυσικής για τις Ομάδες Δ,Ε και ΣΤ. Οι ώρες παρακολούθησης για τους φοιτητές κάθε ομάδας είναι:

 • Ομάδα Δ (τμήμα Δευτέρας 16:00-18:00): 10:00-12:00
 • Ομάδα Ε (τμήμα Δευτέρας 18:00-20:00): 14:00-16:00
 • Ομάδα ΣΤ (τμήμα Τρίτης 12:00-14:00): 12:00-14:00

Υποχρεωτικά οφείλουν να παρακολουθήσουν το συμπληρωματικό εργαστήριο οι φοιτητές:

 • Βαστιάνος Μιχαήλ (Α.Μ. 6333)
 • Καραγιάννης Ευάγγελος (Α.Μ. 6258)
 • Καραγιαννίδης Σάββας (Α.Μ. 5689)
 • Καραμπούλας-Λυμπέρης Λάμπρος (Α.Μ. 6253)
 • Κατοστάρας Γεώργιος (Α.Μ. 6279)
 • Κέιβιν Μουχαμέτι (Α.Μ. 6229)
 • Κοτρώνας Κωνσταντίνος (Α.Μ. 5914)
 • Παγοροπούλου Ελένη (Α.Μ. 6267)
 • Παπαϊωάννου Ιωάννης (Α.Μ. 6242)
 • Σαμαράς Ευστράτιος (Α.Μ. 6314)
 • Σταμελάκος Δημήτριος (Α.Μ. 6221)
 • Τάτα Διογένης (Α.Μ. 5893)
 • Τσάνης Αλέξανδρος (Α.Μ. 5769)
 • Τσιτσέ Άννα (Α.Μ. 6283)
 • Φιλίππου Παναγιώτης (Α.Μ. 6224)
 • Χιωτέλης Γεώργιος (Α.Μ. 6202)

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διδάσκουσα Μ. Κουτσουρέλη στο email: mkoutsoureli@mail.teiste.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ "ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ"

Σε συνέχεια της από 16/1/2017 σχετικής ανακοίνωσης, μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο την ακριβή ώρα εξέτασης.

Υπενθυμίζουμε ότι η εξέταση θα γίνει την Τρίτη 24/1/2017, η διάρκεια εξέτασης θα είναι 50', απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων, ενώ είναι απαραίτητη η χρήση επιστημονικού υπολογιστή τσέπης (scientific calculator).

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής - Ομάδες Δ,Ε,ΣΤ: Αναβολή Συμπληρωματικών Ασκήσεων

Ενημερώνονται οι φοιτητές των Ομάδων Δ, Ε και ΣΤ του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Φυσικής ότι οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά τη Δευτέρα 23/1/17 και Τρίτη 24/1/17 (θα πραγματοποιηθεί η εργαστηριακή άσκηση 10).

Το Συμπληρωματικό εργαστήριο όλων των ομάδων (Δ,Ε και ΣΤ) αναβάλλεται για την Τρίτη 31/1/17, έπειτα απο απόφαση του ΤΕΙ για παράταση των εργαστηριακών μαθημάτων λόγω αναστολής των εκπαιδευτικών λειτουργιών την εβδομάδα 9/1/17-13/1/17. Συγκεκριμένα, η αναπλήρωση των ασκήσεων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31/1/17 στο Εργαστήριο 5 τις εξής ώρες:

 • Ομάδα Δ (τμήμα Δευτέρας 16:00-18:00): Τρίτη 31/1/17 τις ώρες 10:00-12:00
 • Ομάδα Ε (τμήμα Δευτέρας 18:00-20:00): Τρίτη 31/1/17 τις ώρες 14:00-16:00
 • Ομάδα ΣΤ (τμήμα Τρίτης 12:00-14:00): Τρίτη 31/1/17 τις ώρες 12:00-14:00

 

Η Διδάσκουσα,

Ματρώνη Κουτσουρέλη.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ "ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ"

Η εξέταση του εργαστηρίου για τους φοιτητές "χωρίς παρακολούθηση" θα γίνει την Τρίτη 24/1/2017 και ώρες 8-12πμ. Για τον ακριβή προσδιορισμό της ώρας καλούνται όσοι επιθυμούν να εξεταστούν, να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας email στο διδάσκοντα (tsitsipis@teiste.gr) μέχρι και την Παρασκευή 20/1/2017.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η  ανελλιπής παρακολούθηση του εργαστηρίου κατά το παρελθόν και η συμμετοχή σε παλαιότερες εξετάσεις.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ

Η εξέταση στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής για τις Ομάδες Α, Β, Γ θα γίνει τη Δευτέρα 23/1/2017 και στις ώρες που φαίνονται στο συνημμένο πίνακα.

Εξεταστέα ύλη θα είναι αυτή που διδάχθηκε στο εξάμηνο.

Στη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλου είδους ηλεκτρομικών βοηθημάτων, καθώς και κάθε είδους σημειώσεων, βιβλίων κλπ. Είναι απαραίτητη η χρήση επιστημονικών υπολογιστών τσέπης (scientific calculators) καθώς και γραφική ύλη. Δεν επιτρέπεται δανεισμός οιουδήποτε αντικειμένου μεταξύ των διαγωνιζομένων.

Η ίδια ημερομηνία (23/1/2017) αποτελεί και προθεσμία για την παράδοση υπολοίπων εργασιών.

Ο Διδάσκων

Παναγιώτης τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΜΑΔΕΣ Δ, Ε, ΣΤ

Διαβάστε τη συνημμένη ανακοίνωση (β' έκδοση) της διδάσκουσας κ. Κουτσουρέλη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΟΜΑΔΕΣ Δ, Ε, ΣΤ

Διαβάστε τη συνημμένη ανακοίνωση της διδάσκουσας κ. Κουτσουρέλη.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (Ομάδες Α, Β, Γ, "χωρίς παρακολούθηση"

Λόγω της αναστολής μαθημάτων τη Δευτέρα 9/1/2017 ( http://www.teiste.gr/?p=1974) Η συμπληρωματική άσκηση στο εργαστήριο αναβάλεται για τη Δευτέρα 16/1/2017 και στις ίδιες ώρες.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής - Φοιτητές "Χωρίς Παρακολούθηση"

Τη Δευτέρα 9/1/2017 θα γίνει Συμπληρωματική άσκηση για τους φοιτητές των Ομάδων Α,Β,Γ. Όποιος φοιτητής που έχει δηλώσει το εργασήριο "χωρίς παρακολούθηση" επιθυμεί,  μπορεί να επαναλάβει άσκηση ή ασκήσεις του εργαστηρίου για ένα δίωρο κατά τις ώρες 10πμ - 4μμ.  Προϋπόθεση γι' αυτό είναι να δηλώσει τη συμμετοχή του με email στο διδάσκοντα ( tsitsipis@teiste.gr), ως απάντηση του οποίου θα λάβει την ώρα εξέτασης.

Χρόνια πολλά, Υγεία και Καλή Πρόοδο.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΜΑΔΕΣ Α,Β,Γ

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολούθησαν το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής στις Ομάδες Α, Β, Γ, ( Δευτέρα ώρες 10-12πμ, 12-2μμ, 2-4μμ) σε Συμπληρωματική Άσκηση τη Δευτέρα 9/1/2017 και στις ώρες παρακολούθησης της αντίστοιχης Ομάδας.

Η Συμπληρωματική άσκηση είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές:

 • Μεζάνη Κων/νος
 • Νικολάου Δημήτριος
 • Γκούλτας Αλκιβιάδης
 • Κερπάτσι Πάολα
 • Πιτσιάκος Σπυρίδων
 • Σκουρλής Αναστάσιος

Οι φοιτητές:

 • Δεληβελιώτης Γεώργιος
 • Κύριος Ευάγγελος
 • Τζεβελέκος Αλέξανδρος

δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάξεις λόγω μεγάλου αριθμού απουσιών.

Για τους υπόλοιπους φοιτητές η συμετοχή στη Συμπληρωματική άσκηση είναι προαιρετική. Όμως, θα συνιστούσα θερμά σε όλους να λάβουν μέρος στην άσκηση για λόγους εξάσκησης και επανάληψης της εξεταστέας ύλης.

Χρόνια Πολλά, Υγεία και Καλή Πρόοδο σε όλους.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

Εργαστηριο Ηλεκτρονικης Φυσικης. Ομαδες. Δ, Ε, ΣΤ

Από αυτή τη βδομάδα ξεκινάει κανονικά η λειτουργία και αυτών των ομάδων με την πρώτη εργαστηριακή άσκηση

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την κατανομή αυτών που έχουν δηλώσει παρακολούθηση του Εργαστηρίου σε ομάδες. Στο εξής η προσέλευση θα γίνεται σύμφωνα με την ώρα της κάθε Ομάδας.

Τη Δευτέρα 10/10/16 θα λειτουργήσουν κανονικά οι Ομάδες Α, Β, Γ.  Για τις υπόλοιπες θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.

Υπενθυμίζω ότι το κάθε εργαστηριακό μάθημα είναι δίωρο και ξεκινάει την τυπική ώρα έναρξης της ομάδας "και τέταρτο"  και έχει διάρκεια 1h 45min χωρίς διάλειμμα.

Καθυστέρηση για οποιοδήποτε λόγο καθιστά απαγορευτική την είσοδο και παρακολούθηση.

Το εργαστηριακό μάθημα είναι υποχρεωτικό και σημειώνονται οι απουσίες.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Τη Δευτέρα 3/10/2016 ώρα 10πμ θα γίνει εγγραφή και δήλωση ομάδας (για όλες τις ομάδες) στο εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθιηγητής

 

Ηλεκτρονική Φυσική (Ε) - ΕΞΕΤΑΣΗ - Τμήματα Τρίτης 12-2 και 2-4μμ

Η εξέταση του Εργαστηρίου «Ηλεκτρονικής Φυσικής» για τα Τμήματα της Τρίτης 12-2 και 2-4μμ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23-2-2016. Παρακαλούνται οι Σπουδαστές να προσέλθουν στην εξέταση σύμφωνα με το πρόγραμμα που παρουσιάζεται στο συνημμένο αρχείο.

 

Ο Διδάσκων

Γεώργιος Τσώνος

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής - Εξέταση "χωρίς παρακολούθηση"

Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής "χωρίς παρακολούθηση" και δεν μπόρεσαν να εξεταστούν τη Δευτέρα 18/1/2016 για οποιοδήποτε λόγο, καλούνται σε εξέταση τη Δευτέρα 25/1/2016 και ώρα 11πμ στο εργαστήριο 5.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

Εξάταση στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ομάδες Δευτέρας)

Η εξέταση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Φυσικής για τις ομάδες της Δευτέρας, θα γίνει στο Εργαστήριο 5, τη Δευτέρα 18/1/2016 και ώρα σύμφωνα με τη συνημμένη αναλυτική κατάσταση.

Η ίδια ημερομηνία αποτελεί και την προθεσμία για την παράδοση των εργασιών.

Κατά την εξέταση δεν επιτρέπονται βιβλία ή σημειώσεις κάθε είδους ούτε κινητά τηλέφωνα. Είναι απαραίτητη γραφική ύλη και υπολογιστής τσέπης.

Η διάρκεια εξέτασης είναι 50 min.

Φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα "χωρίς παρακολούθηση" να επικοινωνήσουν με το διδάσκονται με e-mail για τον προσδιορισμό της ώρας εξέτασης.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

tsitsipis@teilam.gr

 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής

Στο συνημμένο αρχείο θα δείτε την κατανομή των φοιτητών που παρακολουθούν το Εργαστήριο σε ομάδες

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής

Η παρακολούθηση του Εργαστηρίου θα γίνει σύμφωνα με την ομάδα που δήλωσε ο καθένας.

Αυτοί που δήλωσαν κάποια ομάδα της Δευτέρας (Α=8-10, Β=10-12, Γ=12-2) καλούνται να προσέλθουν στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 5/10/2015, σύμφωνα με τη δήλωσή τους.

Γι' αυτούς που δήλωσαν ομάδα της Τρίτης θα βγεί σχετική ανακοίνωση.

Ο Διδάσκων

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

Ηλεκτρονική Φυσική (Θεωρία και Εργαστήριο)

Θεωρία

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα αρχίσουν την Τρίτη 29/9/2015 και θα γίνονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.

 

Εργαστήριο

Οι εγγραφές σε εργαστηριακές ομάδες θα γίνουν αποκλειστικά τη Δευτέρα 28/9/2015 και ώρα 12:00 - 13:00 στο εργαστήριο 5 (Ηλεκτρονικών) για όλες τις εργαστηριακές ομάδες της Δευτέρας και της Τρίτης. Για την εγγραφή απαιτείται η προσωπική παρουσία του φοιτητή που θα πιστοποιείται με ταυτότητα (αστυνομική ή φοιτητική).

 

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

 

Ηλεκτρονική Φυσική, Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων

Όποιος φοιτητής που έδωσε κατά την πρόσφατη εξεταστική περίοδο εξετάσεις στα μαθήματα αυτά και επιθυμεί να συμβουλευτεί το γραπτό του,  μπορεί την Τετάρτη 11/2/2015 και ώρα 12μ  στο γραφείο του διδάσκοντα.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛ/ΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Η εξέταση των τμήματων της Τρίτης

12 - 14

14 - 16

16 - 18

Θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13/1/15 στις ώρες του εργαστηρίου

 

Ο Διδάσκων

Τσακνάκης Γεώργιος

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ -- ΟΜΑΔΕΣ Α-Β-Γ (Δευτέρας)

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, τη Δευτέρα 12/1/2015 θα γίνει η εξέταση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Φυσικής για τις ομάδες της Δευτέρας.

Η ώρα εξέτασης φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.

Η διάρκεια εξέτασης θα είναι 1 ώρα περίπου.

Στην εξέταση απαγορεύονται βιβλία, σημειώσεις ή άλλα βοηθήματα καθώς και η χρήση κινητών τηλεφώνων.

Οι εξεταζόμενοι πρέπει να φέρουν μαζί τους γραφική ύλη και επιστημονικό υπολογιστή τσέπης.

Εξεταστέα ύλη θα είναι η ύλη των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) - Ομάδες Α-Β-Γ (Δευτέρας)

Τη Δευτέρα  5/1/2015 θα γίνουν Συμπληρωματικές Ασκήσεις. 

Το μάθημα αυτό είναι προαιρετικό για όσους έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο.

Ωστόσο όποιος επιθυμεί να επαναλάβει κάποια άσκηση ή να λύσει απορίες ή να εξασκηθεί στις ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν, μπορεί να το κάνει την ημέρα αυτή.

Η εξέταση στο εργαστήριο θα γίνει τη Δευτέρα 12/1/2015 και μέχρι τότε θα υπάρξει νεώτερη αναλυτική ανακοίνωση.

Χρόνια - Πολλά

 

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 25/11/15 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΙΛΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ηλεκτρονική Φυσική - Διδακτικές Σημειώσεις

Στις σελίδες του e-class θα βρείτε διδακτικές σημειώσεις του μαθήματος τόσο για τη θεωρία όσο και για το εργαστήριο.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

Ηλεκτρονική Φυσική (Θεωρία)

Την Τρίτη 21/10/2014 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα θεωρίας Ηλεκτρονικής Φυσικής (10-12 πμ) λόγω υπηρεσιακού κωλύματος του διδάσκοντα

 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής

Καλούνται οι φοιτητές που θα παρακουλουθήσουν το εργαστήριο να προσέρχονται  από τη Δευτέρα 6/10/14 στην ομάδα τους σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση κατανομής που έχει προκύψει από τις αντίστοιχες δηλώσεις προτίμησης. Αλλαγή ομάδας δεν επιτέπεται.

Οι ομάδες της Τρίτης  δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη 710/14 επειδή ακόμα δεν έχει προσληφθεί ο διδάσκων.  Παρακολουθήστε τις ανακοινώσεις του Τμήματος για να δείτε άμεσα κάθε εξέλιξη στο θέμα.

 

 

Ηλεκτρονική Φυσική (Εργαστήριο) - Δήλωση Ομάδας

Η Δήλωση Ομάδας για την παρακολούθηση των Εργαστηριακών Ασκήσεων του μαθήματος (Δευτέρας και Τρίτης) θα γίνει τη Δευτέρα 29/9/2014 και στις ώρες 8:00 - 13:00.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα - Ηλεκτροτεχνία (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος Ηλεκτρικά Κυκλώματα - Ηλεκτροτεχνία θα πραγματοποιηθεί για όλα τα τμήματα (εκτός του τμήματος της Παρασκευής, 10-12, κ. Χαρ. Τσούτσικας) ως εξής

1. Δευτέρα (16/6), 16:00-17:00, μΑμφ, σπουδαστές που το επώνυμό τους ξεκινά από Α έως και Μ
2. Δευτέρα (16/6), 18:00-19:00, μΑμφ, σπουδαστές που το επώνυμό τους ξεκινά από Ν έως και Ω

Οι παραπάνω δύο ισάξιες ομάδες εξέτασης δημιουργήθηκαν προς διευκόλυνση των σπουδαστών. Όσοι κωλύονται να προσέλθουν στην ομάδα 1, μπορούν να έρθουν στην 2, και αντιστρόφως.

Ως διδαχθείσα ύλη λαμβάνεται αυτή που περιλαμβάνεται στο εργαστηριακό φυλλάδιο και αφορά τις ασκήσεις 1 έως 7.
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτές σημειώσεις. Επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανής.
Η συμμετοχή στις εξετάσεις προυποθέτει τα κατάλληλα στοιχεία ταυτοπροσωπίας (πχ. αστυνομική ταυτότητα ή φοιτητικό πάσο)


Καλή επιτυχία

Εκ του εργαστηρίου
Ιων. Αντωνόπουλος
Νικ. Πετρόπουλος (αντικαταστάτης Χρ. Παπαδημητρόπουλος)

Ηλεκτρικά Κυκλώματα - Ηλεκτροτεχνία (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Όσοι εκ των σπουδαστών δεν έχουν λάβει το φυλλάδιο των εργαστηριακών ασκήσεων για το μάθημα "Ηλεκτρικά Κυκλώματα - Ηλεκτροτεχνία (Ε)" (κυρίως το Τμήμα της Δευτέρας, 10-12), να προσέλθουν την Πέμπτη (5/6, 10-18, Εργ. 5, κ. Χρ. Παπαδημητρόπουλος) ή την Παρασκευή (6/6, 10-12, Εργ. 3, κ. Χαρ. Τσούτσικας) για να το παραλάβουν.

 

Εκ του εργαστηρίου

Ηλεκτρικά Κυκλώματα - Ηλεκτροτεχνία (Εργαστήριο)

Όπως είναι ήδη γνωστό, λόγω της αναρρωτικής άδειας του κ. Πετρόπουλου Νίκου, τα μαθήματα του εργαστηρίου "Ηλεκτρικά Κυκλώματα - Ηλεκτροτεχνία" (εκτός του Τμήματος της Παρασκευής) θα πραγματοποιούνται εφεξής από τον κ. Παπαδημητρόπουλο Χρήστο, σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα:

Τμήμα Δευτέρας 10-12 (ως έχει)
Τμήμα Δευτέρας 12-14 (ως έχει)
Τμήμα Δευτέρας 14-16 (ως έχει)
Τμήμα Τρίτης 14-16 σε Δευτέρα 16-18

Παρακαλώ, να τηρήσετε τόσο τους χρόνους άφιξής σας στο μάθημα όσο και την απαραίτητη προετοιμασία της επόμενης εργαστηριακής άσκησης, όπως είναι η γέφυρα Wheatstone για τη Δευτέρα 26/5.


Εκ του εργαστηρίου

Χρ. Παπαδημητρόπουλος


ΥΓ. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μου (cpapadimitropoulos@teilam.gr)

 

Ηλεκτρονική Φυσική (Ε) - Τμήμα Τρίτης 16-18

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος Ηλεκτρονική Φυσική (Τμήμα Τρίτης 16-18).

Καλή επιτυχία


Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ομάδες Δευτέρας)

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολούθησαν το Εργαστήριο (Ομάδες Δευτέρας) σε πρακτική εξέταση τη Δευτέρα 13/1/2014 και σε ώρες σύμφωνα με το λεπτομερές πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Η εξεταστέα ύλη είναι το σύνολο των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται αυστηρά.

Απαραίτητα είναι: Γραφική ύλη και  scientific calculator,

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

 

Ηλεκτρονική Φυσική - Εργαστηριακές Ομάδες Δευτέρας

Τη Δευτέρα 16/12/2013 θα γίνει Συμπληρωματική Άσκηση.

Όποιοι φοιτητές έχουν χάσει εργαστηριακές ασκήσεις θα κάνουν τις ασκήσεις που έχασαν. Επίσης μπορούν (προαιρετικά) να προσέλθουν φοιτητές που δεν είχαν καμμία απουσία αλλά θέλουν να επαναλάβουν κάποια άσκηση ή να εξασκηθούν σε ασκήσεις που έχουν πραγματοποιήσει. Η προσέλευση θα γίνει σύμφωνα με την εργαστηριακή ομάδα καθενός.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

Εργαστηριακές Ομάδες στο μάθημα "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ"

Όσοι σπουδαστές έχουν δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν το Εργαστήριο του μαθήματος "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ" μπορούν να επιβεβαιώσουν την εργαστηρική ομάδα τους που φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.

Την ερχόμενη Δευτέρα 7/10/2013 η προσέλευση στο Εργαστήριο θα  γίνει με βάση αυτή την κατανομή.

Οι ομάδες 8-10, 10-12, 12-2 θα λειτουργήσουν κανονικά ενώ για τις υπόλοιπες υπάρχει η επιφύλαξη ως προς την πρόσληψη Εργαστηριακού Συνεργάτη.

 

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής (Τμήματα Δευτέρας 2-4μμ και 4-6μμ) - Β΄ Εξέταση

Παρακαλούνται οι Σπουδαστές που υπάρχουν στους πίνακες του συνημμένου αρχείου να προσέλθουν την ερχόμενη Δευτέρα 21-01-2013 στις αντίστοιχες ώρες για την Β΄ Εξέταση στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής. Οι Σπουδαστές που δεν αναφέρονται στους πίνακες έχουν περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις και μπορούν να πληροφορηθούν το βαθμό τους από τον υπεύθυνο διδάσκοντα.

 

       Γεώργιος Τσώνος

Εργαστηριακός Συνεργάτης

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ομάδες 8-10, 10-12, 12-14) Β' εξέταση

Καλούνται οι  σπουδαστές που φαίνονται στους πίνακες του συνημμένου αρχείου  να προσέλθουν σε  Β' τελική εξέταση τη Δευτέρα 21/1/2013 και σε ώρες σύμφωνα με τον πίνακα του συνημμένου αρχείου. Θα πρέπει να φέρουν μαζί τους γραφική ύλη και υπολογιστή τσέπης. Κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται. Διάρκεια εξέτασης περίπου 50 min.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

Ηλεκτρονικη Φυσική - Α' εξέταση Εργαστηρίου (Ομάδες Δευτέρας 8-10, 10-12, 12-14)

Καλούνται οι  σπουδαστές που παρακολούθησαν το Εργαστήριο να προσέλθουν σε  Α' τελική εξέταση τη Δευτέρα 14/1/2013 και σε ώρες σύμφωνα με τον πίνακα του συνημμένου αρχείου. Θα πρέπει να φέρουν μαζί τους γραφική ύλη και υπολογιστή τσέπης. Κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται. Διάρκεια εξέτασης περίπου 50 min.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

Ηλεκτρονική Φυσική - Εργαστήριο (Ομάδες Τετάρτης 16-18, 18-20 ) ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9-1-2013 ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΛΟΓΩ ΚΛΗΣΗΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΩΣ ΕΝΟΡΚΟΣ


Η Α' και Β' εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει τις 16/1/2013 και 23/1/2013 αντίστοιχα.


Στην Α' εξέταση, θα προσέλθουν οι σπουδαστές σύμφωνα με τα τμήματα (16-18 και 18-20 ) που είχαν δηλώσει και παρακολουθήσει.


Οι σπουδαστές που θα προσέλθουν πρέπει να έχουν μαζί τους


α) στοιχείο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ή φοιτητική ταυτότητα )


β)επιστημονικό υπολογιστή πράξεων( calculator )


Ο διδάσκων


Αθανάσιος Τσιρώνης

Ηλεκτρονική Φυσική-Εργαστήριο (Τμήματα Δευτέρας 2-4 και 4-6μμ)-Εξέταση

Η Α΄ και Β΄ Εξέταση, στο Εργαστηριακό Μάθημα «Ηλεκτρονική Φυσική», για τα Τμήματα της Δευτέρας 2-4 και 4-6μμ, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14-01-2013 και τη Δευτέρα 21-01-2013 αντίστοιχα. Το κάθε Τμήμα, θα εξεταστεί στο δίωρο, που γινόταν το Εργαστήριο στο Χειμερινό Εξάμηνο.

Τη Δευτέρα 07-01-2013 θα γίνει Συμπληρωματικό-Επαναληπτικό Εργαστήριο.

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΩΝΟΣ

Ηλεκτρονική Φυσική - Εργαστήριο (Ομάδες Τετάρτης 16-18, 18-20 )

Η  Α' και Β' εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει τις 9/1/2013 και 16/1/2013  αντίστοιχα.

Στην Α' εξέταση, θα προσέλθουν οι σπουδαστές σύμφωνα με τα τμήματα (16-18 και 18-20 ) που είχαν δηλώσει και παρακολουθήσει.

Οι σπουδαστές που θα προσέλθουν πρέπει να έχουν μαζί τους

α) στοιχείο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ή φοιτητική ταυτότητα )

β)επιστημονικό υπολογιστή πράξεων( calculator )

 

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Τσιρώνης

Ηλεκτρονική Φυσική - Εργαστήριο (Ομάδες Δευτέρας 8-10,10-12,12-2)

Τη Δευτέρα 7/1/2013 και στις ώρες 10-14 θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικές ασκήσεις. Σε αυτές μπορούν να λάβουν μέρους όσοι σπουδαστές των εν λόγω ομάδων που έχουν απουσιάσει για οποιοδήποτε λόγο από κάποια άσκηση ή σπουδαστές που θα ήθελαν να θυμηθούν ή να επαναλάβουν κάποια / κάποιες ασκήσεις.

Η  Α' και Β' εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει τις 14/1/2013 και 21/1/2013  αντίστοιχα και σε  ώρες σύμφωνα με πίνακα που θα ανακοινωθεί επίσης από την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Χρόνια πολλά και με επιτυχίες το 2013.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

 

Περιγραφή - Ηλεκτρονική φυσική

Περιγραφή

 

Βασικές εισαγωγικές έννοιες από τη φυσική των ημιαγωγών. Στερεά και ενεργειακές ζώνες, ημιαγωγοί, μηχανισμοί αγωγιμότητας. Μελέτη της φυσικής συμπεριφοράς και βασικών κυκλωμάτων διόδων επαφής, διπολικών τρανζίστορ, JFET, MOSFET, οπτοηλεκτρονικών στοιχείων και θυρίστορ.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος είναι με βάση τις γνώσεις των φοιτητών πάνω στη φυσική, να οικοδομηθεί γνώση πάνω στη συμπεριφορά των ημιαγωγών ως φυσικά συστήματα, να γίνει κατανοητή η συμπεριφορά των διακριτών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από ημιαγωγούς και οι βασικές τους ιδιότητες, και να εφαρμοστούν οι παραπάνω γνώσεις σε ανάλυση απλών κυκλωμάτων με διακριτά ημιαγωγικά στοιχεία.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

 

 1. Μικροηλεκτρονική, τόμος Α΄, Millman Jacob,Grabel Arvin Λεπτομέρειες
 2. Μικροηλεκτρονική, τόμος Α΄, Jaeger Richard C. Λεπτομέρειες

 

 

Βιβλιογραφία

 

 1. “Μικροηλεκτρονική ”, Jacob Millman /Arvin Grabel, Τομος Α΄, Εκδόσεις Τζιόλα.

 2. “Μικροηλεκτρονική ”, Richard C. Jaeger, Τομος Α΄, Εκδόσεις Τζιόλα.

 3. “Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα”, Sedra/Smith, Τόμος Α’, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

 4. “Integrated Circuits and Semiconductor Devices”, Deboo-Burrous, Mc Graw-Hill.

 5. “Electronic Engineering”, Alley-Atwood, Wiley.

 6. “Singh-Jasprit, Semiconductor Optoelectronics: Physics and Technology”.

 7. “Singh-Jasprit, Semiconductor Devices: An Introduction”.

 8. “Neamen-Donald-A, Semiconductor Physics and Devices: Basic Principles”.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Την Τρίτη 2/10/2018 12-2 μμ θα γίνει ενημέρωση - κατανομή σε ομάδες των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο.

Όσοι έχουν ήδη παρακολουθήσει το εργαστήριο θα πρέπει να το δηλώσουν (ως "χωρίς παρακολούθηση" και δεν θα το παρακολουθήσουν.

Οι ομάδες που δεν φέρουν όνομα διδάσκοντα δεν θα λειτουργήσουν προς το παρόν.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Την Τρίτη 12-2 μμ στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών (5) θα γίνει ενημέρωση - εγγραφή σε Εργαστηριακές Ομάδες.

Δεν θα λειτουργήσουν προς το παρόν οι Ομάδες που δεν φέρουν όνομα Διδάσκοντα.

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής