Είστε εδώ

  1. Φοιτητικά

Πρακτική άσκηση

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale

 


Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ, η πρακτική άσκηση των φοιτητών στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί τμήμα των σπουδών στα ΤΕΙ που περιλαμβάνεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Η οργανική αυτή ένταξη της πρακτικής ασκήσεως μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και τη σημασία που έχει ο θεσμός αυτός για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Για θέματα που σχετίζονται με την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., ενημερωθείτε από τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης που επισυνάπτεται παρακάτω.

 


 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 

Γραμματεία

Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Θεοδώρα Κομπιλάκου

Πρόεδρος Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης

Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

 

Διεύθυνση:

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

3ο Χλμ ΠΕΟ Λαμίας- Αθήνας

35100 Λαμία

τηλ: 22310-60139, 22310-60122

 

Διεύθυνση:

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

3ο Χλμ ΠΕΟ Λαμίας- Αθήνας

35100 Λαμία

email: dkompilakou@uth.gr

τηλ: 22310-60122

 

 

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία: