Ηλεκτρονικές Διατάξεις Φασματοσκοπίας - Εργαστήριο

Υποβλήθηκε από gtsigaridas στις .

Το εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων Φασματοσκοπίας θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή 10.00-18.00 (4-Τμήματα) στο Εργαστήριο 3. Στα έγγραφα θα βρείτε χρήσιμο υλικό σχετικά με το μάθημα.

 

Ο διδάκων

 

Γιώργος Τσιγαρίδας

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: