Λογική Σχεδίαση - Ομάδες Εργαστηρίου Πέμπτη 17/ 10