Συμπληρωματική Εξεταστική εργαστηρίου "Εφαρμ. Ηλεκτρ.-Μικροκύματα"