Β' εξέταση στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Χαμηλών Συχνοτήτων