Είστε εδώ

  1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό
  2. » Βαρζάκας Παναγιώτης

Διεθνής Αναγνώριση

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

A. Ετερο-αναφορές (Cross References) σε Δημοσιευμένες Ερευνητικές Εργασίες

 

(Σύνολο Ετερο-αναφορών: εκατόν είκοσι μία (121))-(Μέσω της Βιβλιογραφικής Βάσης Δεδομένων Scopus: ενενήντα τέσσερεις (94)

 

Π24. P.Varzakas and G.S.Tombras, “Comparative Estimate of User Capacity for FDMA and Direct-Sequence CDMA in Mobile Radio”, International Journal of Electronics, 83, (1997), pp.133-144

1) E.Biglieri, J.G.Proakis and S.Shamai (Shitz), "Fading Channels:Information-Theoretic and Communications Aspects", IEEE Transactions on Information Theory, vol.44, no. 6, pp. 2619-2692, Oct. 1998 (COMMEMORATIVE ISSUE, 1948-1998).

2) B.Chen and P.Willett, "The Theoretical Bandwidth Advantage of CDMA over FDMA in a Gaussian MAC", IEEE Transactions on Information Theory, vol. 45, no. 6, pp.2046-2054,  Sept. 1999.

3) Zhang Ruicai soldier, "FDMA, DS-CDMA and FH-CDMA system frequency spectrum efficiency comparison", Journal of Tongua Teachers College, vol.26, no.6, pp. 46-48, 2005.

4) Levendovszky János, "Intelligent communication algorithms",Thesis/dr. acad./Scientific 2004.

Π23.  P.Varzakas and G.S.Tombras, “Spectral efficiency for a hybrid DS/FH CDMA system in cellular mobile radio”, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 50, (2001), pp.1321-1327.

5) L.A.Osadciw and R.S.Silveira, "Reducing Acquisition Times for Hybrid DS/FH Spread Spectrum Signals", Proceedings of the Conference on Information Systems and Sciences (CISS 2002), Princeton, NJ, March 2002.

6) M.Ebrahimi and M.Nasiri-Kenari, "Performance Analysis of Multicarrier Frequency-Hopping (MC-FH) Code Division Multiple-Aceess Systems: Uncoded and Coded Schemes", IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 53, no.4, pp. 968-981, July 2004.

7) H.Hu and J.Zhu, "Performance analysis of distributed-antenna communication systems using beam-Hopping under strong directional interference", Wireless Personal Communications, 32 (2), pp.82-105, Jan 2005.

8) Zhang Ruicai soldier, "FDMA, DS-CDMA and FH-CDMA system frequncy spectrum efficiency comparison", Journal of Tongua Teachers College, vol.26, no.6, pp. 46-48, 2005.

9) Liu Chuanqing and Jiang Xiaohang, "Spectral efficiency of FHMA communication systems", Journal of Nanyang Normal University, vol.5, no.3, pp.25-28, 2006.

10) K.A.Hamdi and I.Henning, "On the Performance of FH/BPSK Multiple Access Communications Systems with Overlapped Hopping Channels", pp.576-580,Proceedings of the IEEE Global Telecommunications Conference 2003 (GLOBECOM 2003), pp. 576-580, San Francisco, USA, 1-5 Dec. 2003.

 11) Ν.C.Sagias, "Capacity of dual-branch selection diversity receivers in correlative Weibull fading", European Transactions on Telecommunications, vol.17, no.1, pp.37-43, Jan/Feb., 2006.

 12) Ν.C.Sagias, "Closed-form analysis of equal-gain diversity in wireless radio networks", IEEETransactions on Vehicular Technology, vol. 56, no.1, pp. 173-182, Jan 2007.

13) G.Li, Z.Zhang, “Average Channel Capacity for WCDMA Systems withCombined Transmit and Receive Antenna Diversity in Multipath Fading Channels”, IEEE International Conference on Communications, Circuits and Systems, ICCCAS, vol. 2, 25-28 June 2006, Guilin, pp. 772-776.

14) Ng, Jason W. P. (Jason Wee Peng),"Space-Time Array Communications: Vector Channel   Estimation and Reception", pp. 154, Imperial College Press, 2007.

15) P.Sedtheetorn, “Theoretical analysis for the downlink spectral efficiency of DS/CDMA cellular systems in rayleigh fading environment”, 5th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008, 1, art. no. 4600441, pp. 337-340, 2008.

16)  Da, Xin-Yu   Zhu, Hai-Feng,   “An OFDM system Optimization for Satellite Communication in Ka Band”, IEEE 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing (WICOM’ 2008), 12-14 October 2008, Dalia, China, pp.1-4.

17) K.A.Hamdi and P.Sedtheetorn, “On the Spectral Efficiency of CDMA Downlink Cellular Mobile Networks”, IEEETransactions on Wireless Communications, vol. 7, no. 11, Nov. 2008, pp. 4133-4141.

18) Yao, Y.-D., Li, H., Syed, M., Kamakaris, T., “Spectrum sharing in an ISM band: Outage performance of a hybrid DS/FH spread spectrum system with beamforming”, Eurasip Journal on Advances in Signal Processing, pp.1-11, vol. 2009March 2009, art. no. 834527.

19) Zhu Ming-zhe, Ji Hong-bing and Jin Yan, “Hop Rate Estimation of Hybrid DS/FH Spread Spectrum Signals Based on a Channelized Spectral Enhancement Strategy”, Journal of Electronics and Information Technology, vol.32,no.2, Feb.2010, pp. 329-334.

20) Zheng Wen-xiu, Zhao Guo-qing, Luo Ming and Wang Yu-Jun, “Hybrid SFH/DS Frequency-Hopping Spread Spectrum signal frequency estimation”, Journal of System Simulation, vol.2008, 20 (7).

21) Y. Jabrane, R. Iqdour, B. Ait Es said and N. Naja, “An adaptative method for determination of WDS ina DS/CDMA system”, African Journal of Information and Communication Technology, Vol. 3, No. 3, December 2007, pp. 74-80.

22) P.Sedtheetorn, “The Exact Performance Evaluation for Modern Wireless Communications in Nakagami Fading”, Proceedings of the 2013 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), pp.10-13, 4-6 Sept. 2013, Surat Thaini, Thailand.

23) P.Sedtheetorn, “Theoretical Analysis on Spectral Efficiency of Semi-Orthogonal Downlink Communications in Mobile Cellular Systems”, IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communications Systems (ISPACS), 12-15 Nov. 2013, pp. 636-639, Naha-shi, Japan.

24) P.Sedtheetorn, “A New Closed Form for Optimal Co-Channel Deployment of Femto Cells in Rayleigh Fading Environment”, IEEE 2014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), pp.1-4, 14-17 May 2014, Nakhon Ratchasima, Thailand.

25) Chengtao XU,  Xiaomei TANG,  Yangbo HUANG,  Feixue WANG, Signal Carrier Frequency Variation Approach for GEO Satellite Multipath Mitigation in the BDS, IEICE TRANSACTIONS on Communications, Vol.E99-B, No.11,pp.2458-2468, 2016.

 

Π22. P.Varzakas and G.S.Tombras, “Spectral efficiency for FDMA and DS-CDMA in cellular systems”, Proceedings of the 9th IEEE International Symposium on Personal,Indoor and Mobile Radio communications, (PIMRC’98), 1998, pp. 1121-1125.

26) N.C.Sagias, G.K.Karagiannidis, D.A.Zogas, P.T.Mathiopoulos, G.S.Tombras, F-N.Pavlidou, "Second order statistics and channel spectral efficiency for selection diversity receivers in weibull fading", IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, (PIMRC 2004), vol.3, pp. 2140-2145, 2004.

 

Π21.P.Varzakas and G.S.Tombras, “Spectral Efficiency of a Single Cell Multi-Carrier DS-CDMA System in Rayleigh Fading”, Journal of the Franklin Institute-Engineering and Applied Mathematics,vol. 343, no.3, May 2006, pp. 295-300.

27) M.C.Stefanovic, D.S.Krstic, S.R.Panic, A.V.Mosic and J.A.Anastasov, “Spectral Efficiency of a single-cell Multi-carrier DS-CDMA system in the presence of Ricean fading”, Proceedings of Telekomunikacioni forum TELFOR 2009, Srbija, Beograd, November 24-26, pp. 354-357, 2009.

28) Chang Liu, Miao He, Wei Xia, “An Optimal Gain Control Scheme for Digital On-Channel Repeater with Feedback Interference Canceller in Digital Terrestrial Television Broadcasting Networks”, WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, Issue 5, Volume 10, May 2011, pp.147-154.

29)  V.K.Dwivedi and G. Singh, A NOVEL MGF BASED ANALYSIS OF CHANNEL CAPACITY OF GENERALIZED-K FADING WITH MAXIMAL-RATIO COMBINING DIVERSITY, Progress In Electromagnetics Research C, Vol. 26, pp. 153-165, 2012.

30) V.K.Dwivedi and G.Singh, MARGINAL MOMENT GENERATING FUNCTION BASED ANALYSIS OF CHANNEL CAPACITY OVER CORRELATED NAKAGAMI-m FADINGWITH MAXIMAL-RATIO COMBINING DIVERSITY, Progress In Electromagnetics Research B, Vol. 41, pp. 333-356, 2012.

31) Yung-YI Wang and Chong-AN Lai, “On the CFO estimation of the OFDM: A frequency domain approach”, Journal of the Franklin Institute-Engineering and Applied Mathematics, (in press) 351 (5), pp. 2489-2503, 2014.

32) S.J.Wang and Y.Y.Wang, “A Polynomial-Rooting Algorithm for CFO Estimation in Slow Fading OFDM”, Journal of the Franklin Institute-Engineering and Applied Mathematics, 351 (6), pp. 3215-3230, 2014.

33) Shih-Jen Yang, Yung-Yi Wang and Wei-Wei Chen, “A vector coding scheme with improved spectral efficiency for OFDM with frequency error”, Journal of the Franklin Institute-Engineering and Applied Mathematics 353 pp. 2881-2897, 2016.

 

Π20. P.Varzakas and G.S.Tombras, “Spectral Efficiency of Direct-Sequence Code Division Multiple Access in Cellular Mobile Radio”, International Journal of Communication Systems, 10, (1997), pp. 247-252.

34) I.Develi, "Detection of optimal spreading codes for DS-CDMA wireless systems with despreading sequences weighted by adjustable chip waveforms", Journal of the Franklin Institute-Engineering and Applied Mathematics, 342, pp. 69-84, 2005.

35) Y.Jabrane, R.Iqdour, B.Ait Es saidand N.Naja, "A proposed method for determination of weighted despreading sequences for a DS/CDMA system", Georgian Electronic Scientific Journal: Computer Science and Telecommunications, 2006, No.4 (11), pp. 49-56.

36) G.Li, Z.Zhang, “Average Channel Capacity for WCDMA Systems with Combined Transmit and Receive Antenna Diversity in Multipath Fading Channels”, IEEE International Conference on Communications, Circuits and Systems, ICCCAS2006, vol. 2, 25-28 June 2006, Guilin, pp. 772-776.

37) P.Sedtheetorn, “Theoretical analysis for the downlink spectral efficiency of DS/CDMA cellular systems in rayleigh fading environment”, 5th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008 1, art. no. 4600441, pp. 337-340, 2008.

 

Π19. P.Varzakas, “Optimal Radio Capacity for an Hybrid DS/SFH CDMA System in Cellular Radio”, IEE Electronics Letters , 40, (2004), pp. 440-441.

38) Μ.Cooper, (Stanford Law School Center for Internet and Security), "Governing the Spectrum Commons: A Framework for rules based on principles of common-pool resource management", pp.1-30, March 2006.

39) Ram Parikkal Krishnamurthy, “Rate Priorized Power Adaptation: A throughput Maximizing Power Conservation Algorithm For IEEE 802.11 WLANS”, M.Sc. Thesis, Department of Electrical and Computer Engineering, National University of Signapore, 2009.

 

Π18. P.Varzakas and G.S.Tombras, “Average channel capacity for RAKE receivers”, IEE Electronics Letters, 38, (2002), pp. 475-476.

40) J.L.Z Chen, "Performance Analysis of ordered selection combining schemes in Nakagami-m  environments", Journal of the Franklin Institute-Engineering and Applied Mathematics, 342, (6),   pp.638-656, Sept. 2005.

41) P.Pirinen, "Effective Capacity Evaluation of Advanced WideBand CDMA and UWB Radio Networks", Uiversitatis Ouluensis, Faculty of Technology,Department of Electrical and Information Engineering, University of Oulu, Ph.D. dissertation, 2006, vol.5, no.3, pp.25-28, 2006.

42) G.Li, Z.Zhang, “Average Channel Capacity for WCDMA Systems with Combined Transmit and Receive Antenna Diversity in Multipath Fading Channels”, IEEE International Conference on Communications, Circuits and Systems, (ICCCAS2006), vol. 2, 25-28 June 2006, Guilin, pp. 772-776.

43) Da, Xin-Yu   Zhu, Hai-Feng,   An OFDM system Optimization for Satellite Communication in Ka Band”, IEEE 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing (WICOM’ 2008),12-14 October 2008, Dalia, China, pp.1-4.

44) G Cai, L Wang, G Chen, Capacity of the non-coherent DCSK system over Rayleigh fading channel, IET Communications, Volume 10, Issue 18, 15 December 2016, pp. 2663–2669.

45) Khatalin, Sari Mohammad Channel capacity of adaptive transmission in fading environment with diversity combining techniques,.The University of Texas at Dallas, PhD, 2004.

 

Π17. D.E.Ventzas, P.Tsitsipis, Kalovrektis K. and Varzakas P. “Microcontroller Control for an Electro-pneumatic Manipulator”, Proceedings of the EURICSON’98, Third European Robotics, Intelligent Systems & Control Conference-SOFTCOM’98 IMACS/IFAC, International Symposium on Soft Computing in Engineering Applications, 1998.

46) A.Tzanis, G.Delaportas, G.K.Fourlas, "Application of a robotic arm to an automated multi-recording process", Proceedings of 12th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, (IWSSIP 2005), pp. 415-418.

 

Π16. N.C.Sagias, P.Varzakas, G.S.Tombras G.K.Karagiannidis and P.T.Mathiopoulos, “Average channel capacity for Generalized-Selection Combining RAKE Receivers”, European Transactions on Telecommunications, vol. 15, no.5, Sept./Oct. 2004, pp. 497-500.

47) G.Li, Z.Zhang, “Average Channel Capacity for WCDMA Systems with Combined Transmit and Receive Antenna Diversity in Multipath Fading Channels”, IEEE International Conference on Communications, Circuits and Systems, (ICCCAS 2006), vol. 2, 25-28 June 2006, Guilin, pp. 772-776.

48) V.Bhaskar., “Capacity evaluation for equal gain diversity schemes over Rayleigh fading channels”,  AEU-International Journal of Electronics and Communications 63 (4), pp. 235-240, 2009.

49) M.C.Stefanovic, D.S.Krstic, S.R.Panic, A.V.Mosic and J.A.Anastasov, “Spectral Efficiency of a single-cell Multi-carrier DS-CDMA system in the presence of Ricean fading”, Proceeding of Telekomunikacioni forum TELFOR 2009, Srbija, Beograd, November 24-26, pp. 354-357, 2009.

50) K.A.Hamdi, “A Useful Lemma for Capacity Analysis of Fading Interference Channels”, IEEE Transactions on Communications, vol. 58, no.2, pp. 411-416, Feb.2010.

51) M.C.Stefanovic, D.S.Krstic, B.Z.Milosevic, J.A.Anastasov and S.R.Panic, “Channel Capacity of Maximal-Ratio Combining over Correlated Nakagami-m Fading Channels“, TELSIKS 2009, Serbia, Nis, October 7-9, 2009.

52) J.O.Mark, B.B.Samir and N.M.Saad, “Capacity and error probability performance analysis for MIMO MC DS-CDMA system in n-m fading environment”, International Journal of Electronics and Communications (AEU), vol. 67 (4), pp. 269-281, 2012.

53) M.Ekpenyong, J.Isabona and I.Umoren, “THE IMPACT OF ADAPTATION POLICIES ON CHANNEL CAPACITY OVER RAYLEIGH FADING WITH EGC DIVERSITY“, International Journal of Wireless & Mobile Networks (IJWMN), vol. 5, No. 1, pp. 127-141, Feb. 2013.

54) M.Ekpenyong, J.Isabona and I.Umoren, “On the Estimation Capacity of Equal Gain Diversity Scheme Under Multi-path Fading Channel“, Lectures Notes in Electrical Engineering, vol.131, pp.163-172, 2013.

 

Π15. N.C.Sagias, P.Varzakas, G.S.Tombras and G.K.Karagiannidis, “Spectral Efficiency for Selection Combining RAKE receivers over Weibull Fading Channels”, Journal of the Franklin Institute-Engineering and Applied Mathematics, vol. 342, no.1, Jan 2005, pp. 7-13

55)  V.Bhaskar., “Error Probability Distribution and Density Functions for Weibull Fading Channles With and Without Diversity Combining”, International Journal of Wireless Information Networks, vol. 16, pp. 91-97, 2009.

56) Liu J, Sun JQ, Huang CQ, et al., “Light propagation characteristics in quantum well structures of photonic crystals”, CHINESE PHYSICS B,vol. 17,   Issue: 5, May 2008. pp. 1833-1839.

57) P.M.Shankar, “Statistical Models for Fading and Shadowed Fading Channels in Wireless Systems: A Pedagogical Perspective“, Wireless Personal Communications, vol.60 (2), pp.191-213, 2011

58) A. M. Pradeep and Vidhyacharan Bhaskar, “Performance Analysis of SEIGA in WCDMA Systems Over Weibull Fading Channels“, Wireless Personal Communications, vol. 64 (2), pp.369-378,Dec. 2010.

59)  V.K.Dwivedi and G.Singh, A NOVEL MGF BASED ANALYSIS OF CHANNEL CAPACITY OF GENERALIZED-K FADING WITH MAXIMAL-RATIO COMBINING DIVERSITY, Progress In Electromagnetics Research C, Vol. 26, pp. 153-165, 2012.

 

Π14. P.Varzakas, “Optimization of an OFDM Rayleigh fading system”, International Journal of Communication Systems, vol. 20, no.1, Jan. 2007, pp. 1-7.

60) López-Fernández, J., Martos-Naya, E., Del Río, L.D., Muñoz, J.T.E.,  “Timing error estimation for baseband multicarrier modulation”,  International Journal of Communication Systems,vol. 21, no.9, 2008, pp. 1009-1017.

61) Ram Parikkal Krishnamurthy, “Rate Priorized Power Adaptation: A throughput Maximizing Power Conservation Algorithm For IEEE 802.11 WLANS”, M.Sc. Thesis, Department of Electrical and Computer Engineering, National University of Signapore, 2009.

62) Zhonghui Chen, Yiwen Xu, Weixing Wang and Xinxin Feng, “Applications of momentary Fourier transform in frequency shift keying signal demodulation”, International Journal of Communication Systems, 27 (10), pp. 2022-2029, 2012.

63) E.S.Hassan, “Performance Enhancement of Continuous-Phase Modulation Based OFDM Systems Using Chaotic Interleaving”, WSEAS Transactions on Systems, Issue 1, vol.12, pp.1-10, Jan 2013.

64) G.Senthilkumar and R.Amutha, “Capacity enhancement of MCCDMA using orthogonal complete complementary codes and adaptive constellations”, Scientific Research and Essays, Vol 9(6), pp.153-161, 30 March 2014.

65) Xia, Y., Song, Z., Lu, Z., Fu, Q., “Target detection in compound-gaussian clutter with adaptive OFDM radar”, 2016, Progress In Electromagnetics Research M, 45, 2016, pp. 91-99.

66) I.Ginting, A.Fahmi and D.Perdana, “User-order chunk allocation using priority in OFDMA systems”, Advanced Science Letters, 23(5), pp.4009-4012.

67) W.Cao, W.Hu, L.Zhang and J.Lei, “Pilots-aide LTE Reference Signal Reconstruction in Low SNR Channel for Passive Sensing”, Proceedings of 2017 Asia Pacific Microwave Conference, 13-16 Nov.2017, Kuala Lumpar, Malaysia, pp.97-100.

 

Π13. P.Varzakas, “Information-Theoretic Comparison of Fading Channel Capacity for CDMA and DS-CDMA in a Rayleigh Fading Environment”, WSEAS Transactions on Communications, Issue 2, vol. 7, Feb. 2008. pp. 52-57.

68) R.P.Chatterjee, B.Sutradhar and U.Dutta, “Remote Control Technique with OFDMA Based Approach for Biologically Inspire Robots in a Mobile Ad Hoc Network (MANET), WSEAS Transactions on Communications, Issue 5, vol. 8, May 2009, pp. 437-446.

69) Chien-Hung Pan, “Complexity Reduction by Using Triangular Matrix Multiplication in Computing Capacity for an Optimal Transmission“, WSEAS Transactions on Communications, Issue 8, vol. 8, Aug. 2009. pp. 959-968.

 

Π12. P.Varzakas,“Closed-form expression for the optimum antennas number of a spread spectrum MIMO system under rayleigh fading conditions, Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Communications -Held as part of the 13th WSEAS CSCC Multiconference,, pp. 56-59, 2009.

70) J.Vidhya., G.Kalpana. P.Dananjayan.”Cooperative MIMO MAC protocol using STTC in wireless   sensor networks”, WSEAS Transactions on Communications, 9 (3), pp. 196-205, 2010.

 

Π11.  P.Varzakas and G.S.Tombras, “Spectral efficiency of a cellular MC/DS-CDMA system in Rayleigh fading”, International Journal of Communication Systems, vol. 18, no.8, Oct. 2005, pp. 795-801.

71) A.Reza Enayati, Paeiz Azmi, Taghinia and Salahi, A.,”A novel bandwidth efficient SOC-based turbo coding scheme mid reduced complexity MUD for SA-based MC-CDMA systems”, Telecommunications Systems, 50 (2), pp. 71-78, Dec. 2012.

72) A.E.El-Mahdy,”Error probability analysis of multicarrier direct sequence code division multiple access system under imperfect channel estimation and jamming in a Rayleigh fading channel”,   IET Signal Processing, 2010, vol. 4, Issue 1, pp. 89–101.

73) James Osuru Mark, Brahim Belhaouari Samir and Mohammed Naufal,“Average Channel Capacity for MIMO Orthogonal MC DS-CDMA System in Nakagami-m Fading Environment”, 25-28 Sept. 2011, 13th IEEE International conference for Communication Technology  (ICCT 2011), Jinan, China, pp. 445-450.

74) James Osuru Mark, Brahim Belhaouari Samir and Mohammed Naufal, “Spectral Efficiency for MIMO Orthogonal MC DS-CDMA System over Nkagami-m Fading Channels”, 2011 IEEE Conference on Sustainable Utilization and Development in Engineering and Technology (STUDENT 2011), pp. 113-118, The University of Nottingham, Semenyih, Selangor, Malaysia, 20-21 October 2011.

75)  V.K.Dwivedi and G. Singh, A NOVEL MGF BASED ANALYSIS OF CHANNEL CAPACITY OF GENERALIZED-K FADING WITH MAXIMAL-RATIO COMBINING DIVERSITY, Progress In Electromagnetics Research C, vol. 26, pp. 153-165, 2012.

76) J.O.Mark, M.N.Saad and B.B.Samir, “Average BER performance and spectral efficiency for MIMO orthogonal MC DS-CDMA system over Nakagami-m fading channels”, National Postgraduate Conference-Energy and Sustainability the Innovative Minds (NPC 2011), 6136421, pp.1-6, 19-20 Sept.2011, Kuala Lumpur.

77) V.K.Dwivedi and G. Singh, MARGINAL MOMENT GENERATING FUNCTION BASED ANALYSIS OF CHANNEL CAPACITY OVER CORRELATED NAKAGAMI-m FADINGWITH MAXIMAL-RATIO COMBINING DIVERSITY, Progress In Electromagnetics Research B, vol. 41, pp. 333-356, 2012.

 

Π10.P.Varzakas, “Average Channel Capacity for Rayleigh Fading Spread Spectrum MIMO systems”, International Journal of Communication Systems, vol. 19, no.10, Dec.2006, pp. 1081-1087.

78) Kan Baoqiang, Lei Zhao, J.H.Fan, J.Y.Wang, “Optimal Design of Virtual MIMO for WSN Performance Improvement”,WSEAS Transactions on Communications,Issue 4, Volume 10, April 2011, pp. 129-135.

79) Y.Gan and Y.Wu, “Multiple Rayleigh channels modeling based on sum-of sinusoids model“,  International Journal of Communication Systems, 27 (11), pp.  2997-3012, 2014

80) Walid A. Al-Hussaibi, “Signal design for higher capacity correlated fading signature multiple access”, Wireless Networks, 20 (8), pp. 2275-2285, May 2014.

81) Dazhi Piao and Lingyu Yang, “MIMO Capacity Comparisons of Three Types of Colocated Dual-Polarized Loop Antennas”, Progress In Electromagnetics Research C, Vol. 54, 41–48, 2014.

82) El Azhari, M., Nedil, M., Mabrouk, I.B., Ghanem, K., Talbi, L., “Characterization of an off-body channel at 2.45GHz in an underground mine environment”, Progress In Electromagnetics Research M, Volume 43, 2015, pp. 91-100

83) M.Kazemi and H.Aghaeinia, “A lower bound on achievable rate of MRT precoding in multicell multiuser massive MIMO networks with Rician flat fading”, International Journal of Communication Systems, in press April 2016.

84) Xuan Hui Wu, Douglas Smith and Thomas Yang, “MIMO Antennas for a Terrestrial Point-to-Point Wireless Link: From the Optimum Antenna Spacing to a Compact Array”, Progress In Electromagnetics Research B, vol. 67, 59–70, 2016

85) Christos Kalialakis, Theodoros N. Kaifas and Apostolos Georgiadis, “Correlation Effects on the MIMO Capacity for Conformal Antennas on a Paraboloid”, Progress In Electromagnetics Research M, Vol. 50, 1–10, 2016.

86) Q.Zhu, C.Xue,X.Chen and Y.Yang, “A new MIMO channel model incorporating antenna effects”, Progress In Electromagnetics Research M, Vol. 50, 129–140, 2016.

87) C.Woo, S.Lim  and K.Ko, “Performance Comparison of dual-hop hybrid decode-or-amplify-forward relay schemes for M-ary quadrature amplitude  modulation burst transmission over Rayleigh fading channels, International Journal of Communication Systems, in press Jan.2017.

88) X.Luo, J.Yuan and K.Chen, “Compact and Low Profile MIMO Antenna for Dual-WLAN-Band Access Points”, Progress In Electromagnetics Research Letters, vol.67, pp.7-102, 2017.

89) M. El Hassan El Azhari, L. Talbi, L. Arabi, M. Nedil, M. L. Seddiki, and N. Kandil, “CHANNEL CHARACTERIZATION OF CIRCULARLY POLARIZED ANTENNA MIMO SYSTEM IN AN UNDERGROUND MINE”, Progress In Electromagnetics Research M, Vol. 67, 9–19, 2018.

90) X.Chen, Y.Le, L.Zhang and J.Qiao, “Channel Modeling and analysis for multipolarized massive MIMO systems, International Journal of Communication Systems, in press June 2018.

91) Marko M. Smilić, Branimir S. Jakšić, Dejan N. Milić,  Stefan R. Panić, Petar Ć. Spalević, “CHANNEL CAPACITY OF THE MACRODIVERSITY SC SYSTEM IN THE PRESENCE OF KAPPA-MU FADING AND CORRELATED SLOW GAMMA FADING”, FACTA UNIVERSITATIS Series: Electronics and Energetics Vol. 31, No 3, September 2018, pp. 447-460.

92) R.S.Bhadade, S.P.Mahajan, Jayant Dhole and  Sourabh Khujat, “Tri-band Dual Polarized 2 × 2 MIMO Antenna for Wireless Communications, International Conference on Intelligent Data Communication Technologies and Internet of Things (ICICI) 2018, January 2019.

93) Hari Shankar, Ankush Kansal, “MGF‐based analysis of κ‐μ/gamma composite fading model for indoor off body communication”, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 30 (5) e 3566, January 2019.

94) Subhanrao Bhadade, R., Padmakar Mahajan, S. “Circularly polarized 4×4 MIMO antenna for WLAN applications”, Electromagnetics, 39 (5), pp. 325-342, 2019. 

95) Bing-Jian Niu, Jie-Hong Tan, “SIW Cavity MIMO Antenna Using Hybrid Boundaries and Anti-symmetric U-shaped Slots”, Progress In Electromagnetics Research Letters, in press, August 2019.

96) Ahmed M Elshirkasi, Adullah Azremi, Al-Hadi, Rizwan Khan, “A Study of Antenna Elements Configuration and User's Hand Effects on a Four-Element Dual-band Sub-6 GHz MIMO Antenna”, August 2019, Progress In Electromagnetics Research C 95: pp. 29-46.

97) Tanmoy Kundu, Iti Saha Misra and Salil Kumar Sanyal, “Developing a 3D Beam Former Model with Varied MIMO Channels”, February 2019, DOI: 10.1109/ICACCP.2019.888297 2019 Second International Conference on Advanced Computational and Communication Paradigms (ICACCP)

98) Kazuki Maruta, “Frequency Domain Backoff for Continuous Beamforming Space Division Multiple Access on Massive MIMO Wireless Backhaul Systems”, Journal of Communications Software and Systems 16(1), January 2020.

99) Marko Smilic, Dejan Milic, Zorica Nikolic, Petar Spalevic, Nenad Stanojevic, “Normalized Capacity of Free Space Optical Link in Malaga Channel with Pointing Error using Power and Rate Adaptation Technique”, 2019 14th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS), October 2019, DOI: 10.1109/TELSIKS46999.2019.9002234.

100)  AHMED MOHAMED ELSHIRKASI, AZREMI ABDULLAH AL-HADI,PING JACK SOH, MOHD FAIS MANSOR, RIZWAN KHAN, XIAOMING CHEN and  PRAYOOT AKKARAEKTHALIN, “Performance Study of a MIMO Mobile Terminal With Up to 18 Elements Operating in the Sub-6 GHz 5G Band With User Hand”, IEEE Access, 8 pp. 28164-28177, Jan. 2020.\\

 

Π9.  P.Varzakas, “Optimizing Processing Gain of a Cellular DS/FFH-CDMA Rayleigh Fading System”,Proceedings of the10th IEEE International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications (ISSSTA) 2008, Creating New Dimensions in the Wireless World, Bologna, Italy, 25-28 August 2008, pp.523-527.

101) MA Wan-zhi, WANG Jun, TANG You-xi, Upper processing gain bound of the spreading signal in multipath fading channels”, Journal on Communications, vol.33, no.3, 2012, pp.137-145.

 

Π8.P.Varzakas, “On the Optimum Processing Gain for a Hybrid DS/FFH-CDMA Cellular System over Rayleigh Fading Channels", International Journal of Communication Systems, vol.24, no.7, July 2011, pp.902-910.

102) O.Bayat, “Intersymbol interference cancellation in CDMA 1xEVDO network”, International Journal of Communication Systems, 27 (10), pp. 1553-1560, 2014.

103) V.Saritha and V.Madhu Viswanatham, "An efficient cross layer based channel reservation method for vehicular networks", International Journal of Communication Systems, vol. 27, issue 12, pp. 4249-4264, Dec. 2014.

 

Π7.  P.Varzakas, "Channel Capacity per user in a Power and Rate Adaptive Hybrid DS/FFH-CDMA Cellular System over Rayleigh Fading Channels", International Journal of Communication Systems, vol. 25, no.7, pp.943-952, July 2012.

104) L.Tan, Z.Zhu, W.Zhang and G.Chen "An optimal solution to resource allocation among soft QoS traffic in wireless network, International Journal of Communication Systems, 27 (11), pp. 2642-2657, 2014.

105) Yuxi Liu, Ju Liu, Weidong Guo, Lina Zheng and Peng Chen, "A single transmission selection scheme for downlink distributed antenna system in multicell environment", International Journal of Communication Systems, 27 (12), pp.3748-3758, 2014.

106) R.Sum and D.W.Matolak, “Path loss and delay spread for the stairwell channel at 5GHz”, International Journal of Communication Systems, (in press Jan. 2015).

107) Y.Liu, S.Lv and P.Chen, “Capacity of SSTS for downlink-distributed antenna systems in multicell environment”, International Journal of Communication Systems, 28 (16), pp. 2099-2111, 2015.

108) Liansheng Tan, Resource Allocation and Performance Optimization in Communication Networks and the Internet, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017.

109) Dong-Hun Lee, Heung-Gyoon Ryu, “Relative Capacity of the Spectrum-Overlapped DS-CDMA System using the Lanczos Chip Waveform”, J Electromagn Eng Sci. 2002;2(1):pp.1-4.

 

Π6. P.Varzakas, "Optimum processing gain for a hybrid direct sequence/slow frequency hopping code division multiple access cellular system over Rayleigh fading channels: the direct sequence/slow frequency hopping code division multiple access case", International Journal of Communication Systems vol. 25, no.8, pp.1034-1043, Aug.2012

110) V.Saritha and V.Madhu Viswanatham, "An efficient cross layer based channel reservation method for vehicular networks", International Journal of Communication Systems, 27 (12), pp. 4249-4264, 2014.

111) Y.Gan and Y.Wu, “Multiple Rayleigh channels modeling based on sum-of sinusoids model“, International Journal of Communication Systems, 27 (11), pp. 2997-3012, 2014.

 

Π5.  P.Varzakas, "Estimation of Radio Capacity of a Spread Spectrum Cognitive Radio Rayleigh Fading System", ACM Proceedings of the 17th Pan-Hellenic Conference on Informatics with international participation, pp. 63-66, Sept. 19-21, 2013, Thessaloniki, Greece

112) F-M. Schaefer and R.Kays, "Frequency Hopping for Indoor Fading Channels with Varying Level of Environmental Mobility", IEEE Wireless Communications Letters, vol. 4, Issue 1, Issue 99, pp. 42-45, Oct. 2014.

 

Π4. P.Varzakas, "Spectral Efficiency Comparison of TDMA and DS-CDMA in Cellular Mobile Radio Systems”, WSEAS Transactions on Communications, vol. 13, pp. 195-200, 2014.

113) DRAGANA KRSTIĆ, MIHAJLO STEFANOVIĆ, VLADETA MILENKOVIĆ, DJOKO BANDJUR, “Level Crossing Rate of Ratio of Product of Two α-k-μ Random Variables and α-k-μ Random Variable”, WSEAS Transactions on Communications, Volume 13, pp. 622-630, 2014.

114) Z.Abdellaoui and M.Benzarti, “Real Time Communication On DDS over FlexRay using SAE Benchmark model”, ICCAD’17, Hammamet, Tunisia, Jan.19-21 2017, pp. 104-109.

 

Π3. P.Varzakas, "On the Statistics of the Channel Capacity for a DS/FFH-CDMA System”, WSEAS Transactions on Communications, Volume 13, pp. 494-499, 2014.

115) DRAGANA KRSTIĆ, MIHAJLO STEFANOVIĆ, VLADETA MILENKOVIĆ, DJOKO BANDJUR, “Level Crossing Rate of Ratio of Product of Two α-k-μ Random Variables and α-k-μ Random Variable”, WSEAS Transactions on Communications, Volume 13, pp. 622-630, 2014.

 

Π2.P.Varzakas, "Optimum Radio Capacity Estimation of a Single-Cell Spread Spectrum MIMO System under Rayleigh Fading Conditions,” World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol.55, pp.212-215, 2009.

116) Fadhil T Alawe, Mahamod Ismail and Rosdiadee Nordin, “Efficient Node Localization Technique in MIMO Networks using AMABC Optimization Algorithm”, International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 11, Number 18 (2016) pp 9350-9358.

 

Π1. Varzakas, P., Paschos, I., Tselekas, P., Elements of electronics, Diofantos.

117) Dimitrios Kotsifakos George Petrakis Manthos Stavrou Christos Douligeris, “An Online Game for the Digital Electronics Course for Vocational Education and Training (VET) Students”,  International Conference on Interactive Collaborative Learning ICL 2018: The Challenges of the Digital Transformation in Education, pp 638-649.

Γ. Διακρίσεις:

1. Προέδρος (Chairman of Seccion) της Συνεδρίας Communications: Wireless & Optical Communications, του διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: 13th WSEAS International Conference on Communications, Rodos, Greece, 23-25 July 2009.

2. Member of Editorial Board of The Mediterranean Journal of Electronics and Communications (Μέλος Κύριας Συντακτικής Ομάδας Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού).

3. Προέδρος της Συνεδρίας (Seccion Chair) 2010 International Conference on Communication and Information Technologies (ICCIT 2010), Paris, France, 28-30 July 2010.

4. Πρόσκληση για κρίση Ερευνητικών Προτάσεων, Εθνικών Προγραμμάτων της Κυβέρνησης της Σερβίας (Invitation for Evaluation of New Serbian National Projects Proposals).

5. Member of the Editorial Board: Journal of Electrical and Electronic Engineering (Science Publishing Group).