Περιγραφή - Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Υποβλήθηκε από pvarzakas στις .

Περιγραφή

Βασικές αρχές σχεδίασης, λειτουργίας και αρχιτεκτονικής κυψελωτών συστημάτων. Διάκριση αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων. Ασύρματο περιβάλλον κινητών επικοινωνιών. Επίδραση διάδοσης. Διαλείψεις-Τεχνικές αντιμετώπισης διαλείψεων. Μεταπομπή καναλιού και αλγόριθμοι μεταπομπής. Αλγόριθμοι δυναμικής ανάθεσης καναλιών. Ραδιοχωρητικότητα. Φασματική απόδοση. Είδη θορύβων στα συστήματα κινητών επικοινωνιών. Παρεμβολές. Μοντέλα ραδιοκάλυψης. Κεραίες κινητών και δορυφορικών συστημάτων. Διαδικασίες μετρήσεων. Συστήματα διάχυτου φάσματος. Συστήματα 3ης και 4ης γενιάς (GSM, DCS, UMTS κ.τ.λ.). Δίκτυα τεχνολογίας TETRA. Επίγεια συστήματα κινητής τηλεφωνίας σε πτήση. Βασικά χαρακτηριστικά συστημάτων 4ης γενιάς. Προοπτικές. Εργαλεία προσομοίωσης συστημάτων κινητών επικοινωνιών.

Είδη δορυφόρων (μετεωρολογικοί, τηλεπισκόπισης, αναμετάδοσης). Υποσυστήματα δορυφόρων. Τροχιές δορυφόρων. Περιγραφή και λειτουργία συστήματος εντοπισμού (GPS). Δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό κανάλι. Μέθοδοι διαμόρφωσης για δορυφορικές επικοινωνίες. Υπολογισμός δορυφορικής ζεύξης (ισολογισμός στη δορυφορική ζεύξη και υπολογισμός σηματο-θορυβικής σχέσης). Δορυφορικά δίκτυα.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση της ικανότητας προσφοράς τεχνικών υπηρεσιών που αφορούν στην υλοποίηση, σχεδίαση και λειτουργία συστημάτων κινητών και δορυφορικών επικοινωνιών.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των κινητών και δορυφορικών επικοινωνιών.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

 1. Ασύρματες επικοινωνίες και δίκτυα, Stallings William Λεπτομέρειες
 2. Δίκτυα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, Θεολόγου Μ. Λεπτομέρειες
   

 

Βιβλιογραφία

 1. “Κινητή Τηλεφωνία”, Σ. Κωτσόπουλος, , Γ. Καραγιάννης, Εκδόσεις. Παπασωτηρίου, Αθήνα 1997.

 2. “Wireless Communications”, T. Rappaport, , Prentice Hall.

 3. “Wireless and Personal Communications Systems”, V. Garg, and J. Wilkes, Prentice Hall, 1996.

 4. “Principles & Applications of GSM”, V. Garg, J Wilkes, Prentice Hall.

 5. “Το πανευρωπαϊκό σύστημα κινητής τηλεφωνίας GSM”, Δ. Σούλης, Αθήνα 1992.

 6. “Mobile Communications Engineering”,W. Lee., McGraw-Hill, 1998.

 7. “Digital Communications, 3rd Edition, J. Proakis, McGraw-Hill, 1995.

 8. “Mobile Cellular Telecommunications”, W. Lee, McGraw-Hill, 1995.

 9. “Mobile Radio Networks, Networking Protocols and Traffic Performance”, B. Walke, Wiley, 2005.

 10. “UMTS Networks”, H. Kaaranen, A. Ahtiainen, L. Laitinen, S. Naghian, V. Niemi, Wiley, 2001.

 11. , “Digital Communication over Fading Channels”, M.K. Simon and M.S. Alouini 1st ed. New York, Wiley, 2000.

 12. “Advanced Wireless Communications, 4G Technologies”, S.G. Glisic, Wiley, 2005.

 13. “Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems”, S.R. Saunders, Wiley, 1999.

 14. “Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες”, Χ. Καψάλης, Π. Κωττής, Ε.Μ.Π. Αθήνα, 1988.

 15. “Δορυφορικές Επικοινωνίες”, G. Marak, M.Bousquet, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

 16. “Δίκτυα Κινητών & Προσωπικών Επικοινωνιών”, Μ. Θεολόγου, Εκδόσεις Τζιόλα, 2007.

 17. “Ασύρματες Επικοινωνίες & Δίκτυα”, W. Stallings, Εκδόσεις Τζιόλα, 2007.

 18. “Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες”, Π. Βαρζάκας, Τμ. Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Λαμίας, www.eln.teilam.gr, τηλεκπαίδευση, 2008.

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: