Περιγραφή - Ασύρματες ζεύξεις-διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Υποβλήθηκε από pvarzakas στις .

Περιγραφή

Εισαγωγή. Γενικές ιδιότητες ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (ανάκλαση, διάθλαση, πόλωση, επιδράσεις μαγνητικού πεδίου κλπ.). Ηλεκτρομαγνητική θεωρία-Eξισώσεις Maxwell. Ανυσματικά μεγέθη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Άνυσμα Poynting. Διάδοση κυμάτων πάνω από την επιφάνεια της γης-Κύματα εδάφους (επίδραση καμπυλότητας γης, συχνότητας, αγωγιμότητας, εδάφους, υπολογισμοί). Σκέδαση ραδιοκυμάτων. Δομή ατμόσφαιρας. Τροποσφαιρική διάδοση. Δομή ιονόσφαιρας. Ιονοσφαιρική διάδοση. Διάδοση κυμάτων κινητής τηλεφωνίας. Διάδοση κυμάτων σε κλειστούς χώρους. Υπολογισμός ραδιοζεύξης με επιφανειακά κύματα. Υπολογισμός ραδιοζεύξης με συμβολή στη λήψη. Υπολογισμός ραδιοζεύξης με ιονοσφαιρικά κύματα. Υπολογισμός ραδιοζεύξης με τροποσφαιρική σκέδαση. Υπολογισμός ραδιοζεύξης με ιονοσφαιρική σκέδαση.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εξοικείωσης με τα φαινόμενα διάδοσης του ηλεκτρομαγνητικού κύματος σε πραγματικό περιβάλλον και επιτυχούς επίλυσης των προβλημάτων διάδοσης και ασύρματων ζεύξεων σε ένα σύνθετο περιβάλλον λειτουργίας ενός συστήματος εκπομπής-λήψης.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών τρόπων μετάδοσης του ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε πραγματικά περιβάλλοντα.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

 1. Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, Ρωμανίδης Ανδρέας Κ. Λεπτομέρειες
 2. Εισαγωγή στη Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων, Πακτίτης Σπύρος Α., Νασιόπουλος Αθανάσιος Α. Λεπτομέρειες
   

Βιβλιογραφία

 1. “Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων”, Α. Ρωμανίδης, Εκδόσεις Ζήτη, 2006.

 2. “Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων σε Γήινο Περιβάλλον”, Ι.Δ. Κανελλόπουλος, Εκδόσεις Τζιόλα, 2003.

 3. “Ηλεκτρομαγνητικά κύματα”, Σ. Ε. Ρούλης, Μακεδονικές Εκδόσεις Ιων, 1993.

 4. “Κεραίες, Ασύρματες Ζεύξεις”, Χ. Καψάλης, Π. Κωττής, Εκδόσεις Τζιόλα, 2003.

 5. “Effects of the troposphere on radio communication”, IEE Electromagnetic Waves Series 8, M.P.M. Hall, 1979.

 6. “Στοιχεία Θεωρίας Κεραιών & Διάδοσης Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων”, Σ. Κουρής, Εκδόσεις Ζήτη, 1996.

 7. “Ασύρματες Ζεύξεις-Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων”, Π. Βαρζάκας, Τμ. Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Λαμίας, www.eln.teilam.gr, τηλεκπαίδευση, 2008.

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: