Εξέταση Λογική Σχεδίαση (Θ)

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Υποβλήθηκε από oikonomou στις .

Η εξέταση θα περιλαμβάνει αποκλειστικά ασκήσεις από τα παρακάτω κεφάλαια.

 • Άλγεβρα Boole και Λογικές Πύλες
  • Βασικά Θεωρήματα και Αξιώματα της Άλγεβρας Boole
  • Ελαχιστοποίηση Συναρτήσεων με χρήση Άλγεβρας Boole
 • Ελαχιστοποίηση σε Επίπεδο Πυλών
  • Χάρτης Karnough
  • Υλοποίηση με Πύλες NOR-NAND
 • Συνδιαστική λογική
  • Αφροιστές
  • Αφαιρέτες
  • Υλοποίση Ψηφιακών Κυκλωμάτων με:
   • Αποκωδικοποιητές
   • Κωδικοποιητές
   • Πολυπλέκτες
 • Ακολουθιακή λογική
  • Μαναδαλωτές
  • Flip-Flops (D,JK,T)
  • Ανάλυση Ακολουθιακών Κυκλωμάτων με ρολόι
   • Λογικά Διαγράμματα
   • Πίνακες Καταστάσεων
   • Διαγράμματα Καταστάσεων
  • Καταχωρητές
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις.
Για οποιαδήποτε απορία: poikonomou@teiste.gr

Τύπος Άρθρου: