Είστε εδώ

  1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό
  2. » Βελντές Γεώργιος

Σπουδές

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
  1. Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμ.  Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. Αντικείμενο διατριβής: «Εντοπισμένα κύματα σε μη γραμμικά μεταϋλικά».
  2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας (Μ.Sc)  από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.
  3. Πτυχίο Φυσικής από το Τμ. Φυσικής της  Σχολής  Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.
  4. Επιτυχής παρακολούθηση 3 θεματικών ενοτήτων στο  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική», της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, του Ε.Α.Π