Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (Θ) - Ύλη

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Υποβλήθηκε από cpapadimitropoulos στις .

Οι διαλέξεις του μαθήματος βρίσκονται εδώ (θα προστεθούν και κάποιες ερωτήσεις προς το τέλος της εβδομάδας).

Η ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνει:
1. Εισαγωγή (TelSys-0)
2. PCM (TelSys-1)  (Εκτός: Πιθανότητα εμπλοκής σε δίκτυο k-βαθμίδων (σελ. 44))
3. Μοντελοποίηση κίνησης (TelSys-3) (Εκτός:  Παράδειγμα-Υλοποίηση πραγματικού συστήματος (σελ. 23-27))
4. Δικτύωση (TelSys-4)
5. OSI & PSTN (TelSys-5)
6. ISDN & SS7 (TelSys-6) (Εκτός: Μονάδες σήματος MSU, LSSU, FISU (σελ. 32-35)
7. Πολυπλεξία PDH/SDH (TelSys-7)
8. ATM (TesSys-8)

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα του Τμήματος.

Καλή επιτυχία
Χρ. Παπαδημητρόπουλος (cpapadimitropoulos@teilam.gr)
 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: