Είστε εδώ

  1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό
  2. » Τζιάλλας Γρηγόρης

Γενικά Στοιχεία

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale

Σπουδές

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., 1986
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Μaster of Philosophy) στην Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων, University of Bradford, U.K.,  1988
Διδακτορικό Δίπλωμα, Department of Computation, UMIST, U.K., 2004
 

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά.
Γαλλικά.
 

Μέλος

Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, από το 1986.
ΕΠΥ, από το  1989.
 

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα 

Μεθοδολογίες σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού
Βιομηχανικά Πληροφοριακά Συστήματα
Αυτόνομο και αυτοπροσαρμοζόμενο λογισμικό
Τεχνητή Νοημοσύνη
Βάσεις Δεδομένων