Εφαρμ. Ηλεκτρομαγνητισμός-Μικροκύματα (Θεωρία): Παράδοση Εργασιών-Εξεταστέα ύλη

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Υποβλήθηκε από nicholas στις .
Στα συνημμένα αρχεία δίνεται η εξεταστέα ύλη του μαθήματος καθώς και η εργασία. Στο αρχείο της εργασίας δίνονται όλες οι πληροφορίες για τον τρόπο γραφής, παράδοσης καθώς και βαθμολόγησης της  εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό ότι:  
 
Γιά να ληφθεί υπόψιν ο βαθμός της εργασίας στην τελική βαθμολογία θα πρέπει η εργασία όταν θα παραδοθεί να εξεταστεί και προφορικά. 
 
Η εργασία θα πρέπει παραδοθεί την ημέρα που θα δηλώσετε στο eclass και καμμία περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή αν δεν δηλωθεί.
 
Η εργασία θα πρέπει να δηλωθεί άμεσα στο eclass και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 24.00Μ.
 
ΜΟΝΟ όσες εργασίες δηλωθούν μέχρι τότε θα γίνουν δεκτές. Για να δηλώσετε την εργασία θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο eclass. ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθήσετε τις οδηγίες εγγραφής. 
 
Η παράδοση εργασιών άρχισε την Δευτέρα 8 Ιουνίου και θα συνεχιστεί μέχρι την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Η παράδοση και εξέταση των εργασιών θα διαρκεί αρκετές ώρες κάθε μέρα ανάλογα με το πρόγραμμα επιτηρήσεων του διδάσκοντα. Πληροφορίες για τις ώρες παράδοσης θα υπάρχουν στο πεδίο "Ατζέντα" στο eclass.
 
Σε καμμία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτές εργασίες την Τρίτη 23 Ιουνίου, την ημέρα της τελικής εξέτασης, διότι θα είναι αδύνατον να εξεταστούν προφορικά. 
 
Στο συνημμένο αρχείο της εργασίας έχουν γίνει διορθώσεις σε σχέση με το αρχείο που τοποθετήθηκε αρχικά  στο eclass. 'Εχουν προστεθεί σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την παράδοση και εξέταση, αλλά όσον αφορά τις ασκήσεις έχει διορθωθεί μόνο ένα τυπογραφικό λάθος στην Ασκηση 14, δηλαδή οι ασκήσεις δεν χρειάζεται να τυπωθούν πάλι όλες, μόνο η 14. Οταν παραδίνετε τις ασκήσεις λυμένες δεν χρειάζεται να παραδίνετε τυπωμένες και τις οδηγίες συγγραφής.
 
Τα αρχεία εργασίας και  εξεταστέας ύλης δίνονται και εδώ παρότι έχουν αναρτηθεί ήδη στο eclass με στόχο να γίνουν ευρύτερα γνωστά. Σε κάθε περίπτωση στο eclass http://eclass.teiste.gr/courses/ELN105/   θα αναρτώνται συνεχώς πληροφορίες. Μετά την Τετάρτη 10 Ιουνίου το eclass θα είναι προσβάσιμο μόνο για πληροφορίες αλλά όχι για εγγραφή.
 
                                                                                                   Νικόλαος Πετρόπουλος
 

Αρχείο: 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: