Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
Εργαλείο Πολυμέσων για Θέματα Ανάλυσης και Σχεδίασης Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων CMOS-VLSI
Επιβλέποντες : Δρ Α. Καναπίτσας, Ε. Παταργιά
ΛΑΜΙΑ 2010
Μαθήματα Παραδόσεις Διαφάνειες Παραδείγματα Ασκήσεων VLSI - Τυπολόγιο Προγράμματα Επιπρόσθετο Υλικό Ιστοσελίδες Βιβλιογραφία
Κεντρική Σελίδα Διαδραστικού εκπαιδευτικού DVD. Μέσω του κενρικού μενού ο σπουδαστής πλοηγείται στα παρακάτω :
Μαθήματα,Παραδόσεις,Διαφάνειες,Παραδείγματα ασκήσεων VLSI-Τυπολόγιο,Προγράμματα,Επιπρόσθετο Υλικό,Ιστοσελίδες και Βιβλιογραφία.