Ανακοινώνεται η προκήρυξη 8 (ΟΚΤΩ) θέσεων Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το ακαδ. έτος 2023-2024, με αυστηρό διάστημα εκπόνησης από 1 Απριλίου 2024 έως 30 Σεπτεμβρίου 2024

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by grammateia on

Το Έργο με τίτλο  «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και MIS 6004517, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος από τη Δευτέρα 19/2/2024 έως και την Τετάρτη 28/2/2024, στην Γραμματεία του Τμήματος , και  μαζί με την αίτηση ενδιαφέροντος να συνυποβάλλουν απαραιτήτως και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
•        Εκκαθαριστικό Εφορίας
•        Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
•        Για την περίπτωση αναπηρίας: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής
•        Βεβαίωση εργοδότη περί αποδοχής του φοιτητή για πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ
•        Αναλυτική βαθμολογία


Η Επιστημονικά Υπεύθυνη  για την Πρακτική Άσκηση   του Τμήματος,
ΚΟΜΠΙΛΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Επισυναπτόμενα αρχεία: