Περιγραφή - Μαθηματικά ΙΙ

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by admin2009 on

Περιγραφή

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός συναρτήσεων πολλών ανεξάρτητων μεταβλητών (μερικές παράγωγοι-ολικά διαφορικά, ακρότατα πολυμεταβλητών συναρτήσεων, πολλαπλά ολοκληρώματα, εφαρμογές),

Βασικές Διαφορικές Εξισώσεις 1ης τάξης, Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις 2ης και ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές,

Στοιχεία Διανυσματικής Ανάλυσης (διανυσματική συνάρτηση, κατευθυνόμενη παράγωγος, διανυσματικοί τελεστές-κλίση-απόκλιση-περιστροφή, επικαμπύλια-επιφανειακά ολοκληρώματα),

Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής (στοιχεία συνδυαστικής, θεμελιώδεις πιθανοθεωρητικές έννοιες, βασικά χαρακτηριστικά τυχαίων μεταβλητών, στοιχεία περιγραφικής και πιθανοθεωρητικής στατιστικής).

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος (ως άμεση συνέχεια των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-Ι) είναι η βασική υποδομή και η κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών των Ανώτερων Μαθηματικών, από τους πρωτοετείς φοιτητές. Στόχοι είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές και μεθοδολογίες των Ανώτερων Μαθηματικών, η ευχερής εφαρμογή αυτών στα τεχνολογικά μαθήματα καθώς και στις απαραίτητες υπολογιστικές διαδικασίες των περαιτέρω αναγκών των θετικών επιστημών-τεχνολογίας που θα συναντήσει ο φοιτητής. Στόχος επίσης του μαθήματος είναι να προσφέρει τις βασικές έννοιες από τη Θεωρία Πιθανοτήτων-Στατιστικής, ένας τομέας απαραίτητος σήμερα σχεδόν σε κάθε φοιτητή της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

  1. Ανώτερα μαθηματικά ΙΙ, Αθανασιάδης Ανδρέας Γ. Λεπτομέρειες
  2. Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, Μυλωνάς Νίκος Λεπτομέρειες
     

Βιβλιογραφία

1.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ, Τόμοι Α΄ και Β΄ (Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών & Διαφορικές Εξισώσεις), Δ. Αναστασάτος, Ι. Θεοδώρου, Φ. Κομισόπουλος και άλλοι, Εκδόσεις ΔΗΡΟΣ, Αθήνα 2001.

2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ, McGraw-Hill, New York, Σειρά SCHAUMS (ΕΣΠΙ, Μετάφραση Σωτήριος Περσίδης), Αθήνα.

3. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, Π. Κικίλιας, Δ. Παλαμούρδας και άλλοι, Εκδόσεις ΔΗΡΟΣ, Αθήνα 2001.

4.ADVANCED MODERN ENGINEERING MATHEMATICS, Glyn James et al., Addison-Wesley, 1994.

5.ADVANCED MATHEMATICS FOR ENGINEERS, Wilfred Kaplan (University of Michigan), Addison-Wesley, 1990.

6. ENGINEERING MATHEMATICS, Mary Attenborough, McGraw-Hill, (UK) 1998.

7. ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS, Erwin Kreyszig, John Wiley & Sons, New York 1998.

8. Θεωρία Πιθανοτήτων και στατιστικής, Συγγρ. Τάκης Παπαϊωάννου, Εκδ. Σταμούλη, 1997.

9. Probability and Statistics, Michael Evans, Jeffrey Rosenthall, Εκδ. W. H. Freeman & Co Ltd, 2003.

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: