ΣΑΕ: Θεωρία + Εργαστήριο

Υποβλήθηκε από simos στις .

1)  Την τρέχουσα εβδομάδα δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα θεωρίας ΣΑΕ (Τετάρτη 24.5.2017, 2-4μμ) λόγω κωλύματος του διδάσκοντα και απουσίας με άδεια.. Θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 8.6.2017, 9-11πμ,  Αίθ 6.

 2) Το εργαστήριο της Πέμπτης 25.5.2017 θα πραγματοποιηθεί κανονικά με την άσκηση 9 που έχει αναρτηθεί στο eclass. 

3) Την Πέμπτη 1.6.2017 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματικό εργαστήριο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν κάνει απουσίες. 

4) Η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8.6.2017 στο Εργ. 5. Οι ώρες εξέτασης θα συμπίπτουν προσεγγιστικά με τις ώρες διεξαγωγής των εργαστηριακών τμημάτων, ωστόσο η ακριβής σύνθεση και τα ωράρια των τμημάτων εξέτασης θα καθοριστούν με σχετική ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες ώστε να συμπεριληφθούν και οι φοιτητές/φοιτήτριες  "χωρίς παρακολούθηση".

Ο διδάσκων: Χρ. Σίμος, Επικ. Καθηγητής 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: