Τζιάλλας Γρηγόρης

Τζιάλλας Γρηγόρης

Καθηγητής

Τηλέφωνο +30 22310 60191
Γραφείο Κτήριο Σ.Τ.ΕΦ. 1ος Όροφος
email gt@teilam.gr
Ιστοσελίδα http://www.tziallas.gr
Ώρες συνεργασίας Πέμπτη 4-6 μμ 

Τομέας

Υποδομής και Υπολογιστών

Μαθήματα

Προγραμματισμός Ι (Θ+Ε), Προγραμματισμός ΙΙ (Θ+Ε), Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς (Θ)

Βιογραφικό

Γενικά Στοιχεία

Σπουδές

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., 1986
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Μaster of Philosophy) στην Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων, University of Bradford, U.K.,  1988
Διδακτορικό Δίπλωμα, Department of Computation, UMIST, U.K., 2004
 

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά.
Γαλλικά.
 

Μέλος

Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, από το 1986.
ΕΠΥ, από το  1989.
 

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα 

Μεθοδολογίες σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού
Βιομηχανικά Πληροφοριακά Συστήματα
Αυτόνομο και αυτοπροσαρμοζόμενο λογισμικό
Τεχνητή Νοημοσύνη
Βάσεις Δεδομένων
 
 

 

Διδακτική Εμπειρία

11/86 - 2/88 

Βοηθός στα εργαστήρια Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρονικών μηχανών του Πανεπιστημίου του Bradford
 
3/88 - 2/90 
Eποπτεία διπλωματικών εργασιών τελειόφοιτων φοιτητών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
 
10/95 
Εισηγητής στην Θεωρία Γραφικών - Γραφιστικής - Επεξεργασίας Video σε σεμινάρια κατάρτισης ανέργων του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Ε.Μ.Π.
 
11/95 - 
Καθηγητής Εφαρμογων, Επίκουρος Καθηγητής και σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας στα Μαθήματα Προγραμματισμός Ι και Προργραμματισμός ΙΙ
 
1/96 - 2/96 
Υπεύθυνος σεμιναρίων κατάρτισης διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠΕΠΘ με φορέα υλοποίησης το Κ.Ε.Κ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και θέματα "Εισαγωγή στους Η/Υ" και "Δημόσιο Μάνατζμεντ"
 
10/97   
Υπεύθυνος σεμιναρίου "Άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων έτους 1997" της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος  με θέμα " Η/Υ στις γραφικές τέχνες και επεξεργασία εικόνας"
 
 
 

Επαγγελματική εμπειρία

1986- 11/95 
Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός
Διάφορες Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Μελέτες ως Αδειούχος Ηλεκτρολόγος και Μηχανολόγος Μηχανικός.
 
1987-1990 
Ερευνητικά Προγράμματα Ε.Μ.Π.
Συμμετοχή σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΕΜΠ του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εποπτεία διπλωματικών εργασιών τελειόφοιτων φοιτητών του τμήματος.
 
1/1990-2/1991 
HITEC A.E.
Yπεύθυνος ομάδας Ανάπτυξης Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης του τμήματος Έρευνας και Τεχνολογίας της HITEC. Συμμετοχή  σε ερευνητικά προγράμματα (ΕSPRIT,DELTA), ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και  συντονισμός της ομάδος.
 
2/1991-10/1992 
Ειδικός Επιστήμονας - Μηχανογραφικό Κέντρο Γ.Ε.Σ.
Ειδικότητα ειδικός επιστήμονας κατα την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας στο Μηχανογραφικό Κέντρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ανάπτυξη εφαρμογών και  διαχείριση της κεντρικής βάσης δεδομένων του Ελληνικού Στρατού.
 
10/1992-2/1994 
HITEC A.E.
Υπεύθυνος ερευνητικής ομάδας και στην συνέχεια υπεύθυνος του τμήματος Έρευνας και Τεχνολογίας της ΗΙΤΕC A.E. Κύριες δραστηριότητες  ο συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων (ESPRIT, BRITE, FAIR, STRIDE, κ.λ.π.), ο συντονισμός των επιμέρους ερευνητικών  ομάδων του τμήματος καθώς και η συμμετοχή σε ερευνητικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
 
2/1994 - 10/1995 
Τεχνικός Διευθυντής, ORASIS EΠΕ
Υπεύθυνος για τον συντονισμό,  μελέτη, ανάπτυξη, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (hw/sw), δικτύων και λογισμικού  στο χώρο της ιατρικής, επεξεργασίας εικόνας, μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων και αυτοματισμού γραφείου.
 
11/1995 - 1/2019
Καθηγητής  ΤΕΙ Λαμίας - ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Προγραμματισμός Η/Υ − Εφαρμογές στην Ηλεκτρονική Τεχνολογία
 
1/2019 -
Καθηγητής  Α Βαθμίδας - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Προγραμματισμός Η/Υ − Εφαρμογές στην Ηλεκτρονική Τεχνολογία
 

Ερευνητικά Προγράμματα

1987-1989 
Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ για την εξοικονόμηση ενέργειας με μεθόδους συμπαραγωγής
 
1988-1990 
Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ για την διερεύνηση δυνατοτήτων τροφοδότησης ηλεκτρικής ενέργειας του ΟΣΕ απο την ΔΕΗ
 
1/1990 - 3/1990 
Υπεύθυνος Έργου της HITEC A.E. του προγράμματος  ASAC (Applications Specific Architecture Compilation) project (ESPRIT II P-2394)
 
1/1990 - 3/1991 
Υπεύθυνος Έργου της HITEC A.E. του προγράμματος TEMPORA (Integration of Database Technology, Rule-Based Systems and Temporal Reasoning for effective Software) project (ESPRIT-II 2469).
 
1/1990-3/1991 
Υπεύθυνος Έργου της HITEC A.E. του προγράμματος Nat*Lab (Student Model Acquisition in a Natural Laboratory) project (DELTA D1016)
 
10/1992- 2/1994 
Υπεύθυνος Έργου της HITEC A.E. του προγράμματος HAMLET (European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology) project (ESPRIT 6290)
 
10/1992 - 2/1994 
Υπεύθυνος Έργου της HITEC A.E. του προγράμματος HYDRA (Application of Information Modelling and decision support systems to irrigation in European Mediterranean agriculture) project (PL9000384)
 
4/1997 
Αναπληρωτής υπεύθυνος έργου ΕΠΕΑΕΚ "Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας" 
 
2001 
Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα PACWOMAN (IST-2001-34157)
 
2002 
Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα UR-SAFE (IST-2001-33352)
 
2005 
Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ του ΤΕΙ Λαμίας «Μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων σε φυσικά και χημικά μεγέθη του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με βιολογικές αλλοιώσεις σε οργανισμούς και εφαρμογή των αποτελεσμάτων για τον προσδιορισμό γεωλογικών φαινομένων».
 
2006 
Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης ηλιακών συστημάτων στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος σε συνεργασία με την εταιρεία SOLENERGY Hellas και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 
2006 
Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στο ΤΕΙ Λαμίας» στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ  Β΄ ΕΠΕΑΕΚ
 
2007 
Συμμετοχή ως σύμβουλος σε πρόγραμμα της κοινωνίας της Πληροφορίας του Λυκείου των Ελληνίδων «Το Μουσειακό τμήμα της Συλλογής Ελληνικών Παραδοσιακών Ενδυμασιών του Λυκείου των Ελληνίδων – Καταγραφή, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και προβολή»
 
 

Τεχνικά Έργα

5/1990 - 2/1991 
Υπεύθυνος έργου, σχεδιασμού και Ανάπτυξης του ISS (Intelligent Statement Scanner), λογισμικού για την ψηφιοποίηση λογιστικών εγγράφων και αναγνώρισης λογιστικών όρων.
 
7/1991-10/1992 
Προγραμματιστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Μηχανογραφικό Κέντρο του Γενικού Επιτελείο Στρατού. Σχεδίαση εφαρμογών, προγραμματισμός, συντήρηση και διαχείριση της βάσης δεδομένων του Ελληνικού Στρατού.
 
10/1992 - 10/1993 
Συμμετοχή στον συντονισμό, σχεδίαση της βάσης και ανάπτυξη λογισμικού για το “ Σύστημα Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ.
 
4/1993 - 8/1993 
Συμμετοχή στην μελέτη και σχεδιασμό του δικτύου του Αλουμινίου της Ελλάδος
 
10/1993 - 2/1994 
Σχεδιασμός και εγκατάσταση τμήματος του δικτύου υπολογιστών  της ΕΣΥΕ
 
2/1994 - 10//95  
Σχεδιασμός  και ανάπτυξη  ιατρικών εφαρμογών λογισμικού για την καταγραφή και ανάλυση κλινικής εικόνας και εργαστηριακών μετρήσεων ασθενών (Νεφρολογικό τμήμα ΠΓΝΑ, Ανοσολογική Εταιρεία Αθηνών, Τμήμα ιστοσυμβατότητας ΠΓΝΑ).
 
2/1994 - 5/1994 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για την Μηχανοργάνωση των Συνεδρίων της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.
 
9/1994 - 12/1994 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για την Μηχανοργάνωση και αυτοματοποίηση έκδοσης του φυλλαδίου της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
 
2/1994 - 10/95 
Ολοκληρωμένα συστήματα για την Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και γραφείων (μελέτη, εγκατάσταση, εκπαίδευση και συντήρηση υπολογιστών, δικτύων και, εμπορικού Software).
 
2/1994 - 2/1995 
Ανάπτυξη του προϊόντος ΟRA-Plates για την αυτόματη αναγνώριση και καταγραφή των αριθμών πινακίδων αυτοκινήτων με την χρήση ψηφιακής κάμερας και τεχνικών επεξεργασίας εικόνας.  Το σύστημα έχει ήδη εγκατασταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας για τον έλεγχο των αυτοκινήτων που εισέρχονται και εξέρχονται.
 
1997-2009 
Ανάπτυξη Truck-Loading συστήματος και συντήρηση του για εγκαταστάσεις φόρτωσης βυτίων καυσίμων .
 
2005 - 2009 
Περιβάλλον ανάπτυξης βιομηχανικών εφαρμογών SCADA και εγκατάσταση συστήματος SCADA για τον σταθμό φόρτωσης καυσίμων στους Άγιους Θεόδωρους της AVIN OIL
 

Δημοσιεύσεις

?????????

??????????? ??? ???????? ???????????, ????????? ???????????????? ?????? ????????”, ??????????? ??????? ??? ????? ???????????? ??? ???????????? ?????? ??? A.?.?., 1986.
 
“An Object-Oriented Intelligent Front End for Instrument Configuration”, ???????? ??? ??? ???????????? ????? ??????? (Mphil) ???? ???????? ????????????? ?????????? ??? ????????????? ??? Bradford, 1988.
 
“A framework for building self-adaptive and autonomic computing systems”, ??????????? ????????, Department of Computation, UMIST, 2004.

 

???????????? ?? ????????

A.V. Machias, G.D. Tziallas, and P.S. Santas, "A Knowledge-Based System for the Analysis and Simulation of Qualitative Models of Power System Protective Devices", IASTED International Symposium on Simulation and Modeling, Lugano, Switzerland, June 19-22, 1989.

G.D. Tziallas and A.V. Machias, "A knowledge-based Approach for the design of Electrical Installations in Buildings" IASTED International Conference on Expert Systems, Zurich, June 26-28, 1989.

G.D.Tziallas, S.Karkanis, K.Tsoutsou, “A knowledge - based approach for the development of the concurrent software", Euromicro '90 Symposium, Amsterdam, 27-30 August 1990.

McBrien, P., M. Niézette, D. Pantazis, A.-H. Seltveit, U. Sundin, C. Theodoulidis, G. Tziallas and R. Wohed, «A Rule Language to Capture and Model Business Policy Specifications, Advanced Information Systems Engineering» - CAiSE 91, Trondheim, Norway, R. Andersen, J. A. Bubenko jr. and A. Sølvberg (Ed.), Springer-Verlag, 1991.

N.Tsoutsou, J.Vergados, M.Loupis, G.Tziallas, B.Dimitriadis, "On-line multi-transputer system for quality inspection of composite materials", ERCIM Conference on Affordable Parallel Processing for Industry and Commerce, Rutherford Appleton Laboratory, Abingdon, UK, 10-12 November 1993 (in Proceedings)

G. Jacucci, P. Kabat, L. Pereira, P. Verrier, G. Bertanzon, G. Giannerini, J. Huygen, P. Steduto, J. Teixeira, G. Toiler, G. Tziallas, C. Uhrik, J. Vera Munoz, P. Yovchev, Laboratory for Informatic Engineering, "HYDRA: Decision Support for Irrigation Management", Decision Support - 2001, Toronto Septemebr 12 - 16, 1994.

?. Loupis,G. Tziallas, "TruckManager: ?n Integrated Automation System for Oil Terminals and Tank Farms", 8th Panhellenic Conference on Informatics with international participation, Nicosia, Cyprus, 8-10 November 2001.

Tziallas G., Theodoulidis B., “Building Autonomic Computing Systems Based on Ontological Component Models and a Controller Synthesis Algorithm ”,1st International Workshop on Autonomic Computing Systems, in Proceedings of Dexa 2003, published by IEEE Computer Society, Prague, Czech Republic, September 1-5, 2003.

 

Coz China has wholesale s who sell shoes to other countries

Tziallas G., Theodoulidis B.,“A Tool for Building Autonomic Computing Systems Based on Self-Adaptation”, SASE 2008: First Workshop on Self-Adaptive Software Engineering, IEEE CSMR 2008.

 

???????????? ?? ?????????

G.D. Tziallas and M. I. Loupis, "A 555 timer indicates inductance directly", Electronic Engineer, April 1988, p.27.

M.I.Loupis, G.D.Tziallas, "Trig converter for inductance measurement", Electronic Engineer, May 1990, pp 31-32

M.I.Loupis, G.D.Tziallas, "A knowledge - based framework for VLSI design", Microprocessing and Microprogramming, vol.28, nos 1-5, March 1990, pp. 327-332

M.I. Loupis, J.N.Avaritsiotis,G.D.Tziallas, "Comparative study of statistical distributions in electromigration induced failures of Al/Cu thin-film interconnects", Active and Passive Electronic Components , vol.16, no. 2, 1994, pp.119-126

Loupis, J.N.Avaritsiotis, G.D.Tziallas, "Comparative study of statistical distributions in electromigration induced failures of Al/Cu thin-film interconnects", Active and Passive Electronic Components , vol.16, no. 2, 1994, pp.119-126

Tziallas G., Theodoulidis B.,“A controller synthesis algorithm for building self-adaptive software”, Information and Software Technology journal, Vol 46/11 pp 719-727, Elsevier.

Adam M., Assimakis N., TziallasG., Sanida F., “Riccati equation solution method for the computation of the solutions of  X+ATX-1A=Q and X-ATX-1A=Q”, The Open Applied Informatics Journal, vol. 3, pp. 22-33, 2009

Assimakis N., Tziallas G., Anagnostopoulos I, Polyzos A., “Tank level estimation using Kalman and Lainiotis filters”, Asian Journal of Mathematics and Computer Research, vol 10(1), pp. 19-38, 2016

Assimakis N., Tziallas G., Anagnostopoulos I, Polyzos A., “Tank level prediction using Kalman filter”, Asian Journal of Mathematics and Computer Research, vol 11(4), pp. 251-271, 2016

Tziallas G., Kontogeorgos A., Papanastasiou C., «An e-learning platform for departmental use», Creative Education, 7, 1189-1194, 2016

Adam, N. Assimakis, E. Fazaeli, G. Tziallas, “On the Solution of the Quasi Ricatti and Lyapunov Equations”, Asian Journal of Mathematics and Computer Research, vol 13(1), pp. 22-33, 2016

Assimakis N., Tziallas G., Adam M., Polyzos A., Papanastasiou C., “Mobile position estimation and prediction using steady state Kalman filter”, International Journal of Computer Science and Information Technology Research, vol. 4, issue 3, pp: 261-272, 2016.

??????

???????? ????????, "Visual Basic, ?????? ??? ????????????? ????????", ????????: ??????????????? ???????? ?????????, 2011, ISBN: 968-969-9474-06-1 

Grigoris Tziallas, "?n Analysis and Design Methodology for Computer Aided Knowledge Engineering", 2010, Publisher: Arakinthos, ISBN: 978-960-9474-02-3

 


 

Yeah tony you made me think twice about this whole custom/ua thing bc image that a customizer that does deconstruction of sneakers buys a base from a replica or UA pair and makes a full python or what ever and try's to flip it for a couple of bands🤔, but at the end of the day it all boils down to the honesty of the seller