Νικόλαος Ασημάκης

Νικόλαος Ασημάκης

Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρονικής
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας

 

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://assimakis.eln.teiste.gr

Εκπαίδευση

Δίπλωμα “Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής”, 1985
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Πατρών

Διδακτορικό Δίπλωμα “Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής”, 1993
“Αλγόριθμοι για την επίλυση της εξίσωσης Riccati”
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Πατρών

Διδακτική Εμπειρία

T.E.I. Μεσολογγίου, 1987

Comin College, 1988

T.E.I. Αθήνας, Τμήμα Πληροφορικής, 1989-1996

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Διεύθυνση Επικοινωνιών - Πληροφορικής, 1992

Κολλέγιο Αθηνών, 1993-1994

Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης, 1994-1995

1ο Τ.Ε.Λ. Δραπετσώνας, 1995-1996

T.E.I. Λαμίας, Τμήμα Ηλεκτρονικής, 1996-σήμερα

Ι.Ε.Κ. Αγ. Δημητρίου, 1998-2002

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, 2004-2011

Επαγγελματική Εμπειρία

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ.) , 1985-1986, 1988-1989

ΙΝΤΕΚΟΝ Εταιρεία Υψηλής Τεχνολογίας Ε.Π.Ε., 1989

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Διεύθυνση Επικοινωνιών - Πληροφορικής, 1991-1992

ΚΥΡΟΣ Συστήματα, Γνώση, Πληροφόρηση, Μεταφορά Τεχνογνωσίας, 1994-1995

T.E.I. Λαμίας, Τμήμα Ηλεκτρονικής, 1996-σήμερα

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ησίοδος, 1998-2000

Π.Ε.Κ. Λαμίας, 1999

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1999-2000

Ο.Α.Ε.Δ., 2002-2003

T.E.I. Λαμίας, Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρονικής, 1/9/03-31/8/06

ΥΠΕΠΘ, Αρχιμήδης, 2005-2006

ΥΠΕΠΘ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, 2009

Περιοδικά

[1] Lainiotis D. G., Assimakis N. D., Katsikas S. K., “Fast and stable algorithm  for computing the principal square root of a complex matrix”,  Neural,  Parallel   and Scientific Computations, vol. 1, pp. 467-476, 1993.

 

Both Nike and Adidas make their shoes in Indonesia or Vietnam, not China

 

Cheap Nike Air Max Shoes For Sale, Buy Cheap Nike Air Max 2018 2017 2016 90 95 For Men and Women | http://www.airmaxsale2018.com

 

A couple weeks ago, a guy on IG wanted to sell me 'Black Cement' Jordan 3 for 0 and it's DS. 🤣 He wanted me to pay him through CASHAPP so rush. FAKE ALERT

[2] Lainiotis D. G., Assimakis N. D., Katsikas S. K., “New doubling algorithm for the discrete periodic Riccati equation”, Applied Mathematics and Computation, vol. 60, no. 2-3, pp.   265-283, 1994.

[3] Lainiotis D. G., Assimakis N. D., Katsikas S. K., “A new computationally effective algorithm for solving the discrete Riccati equation”, Journal of Mathematical Analysis and   Applications, vol. 186, no. 3, pp. 868-895, 1994.

[4] Lainiotis D. G., Assimakis N. D., Katsikas S. K., “Fast and numerically robust recursive algorithms for solving the discrete time Riccati equation: The case of nonsingular plant noise covariance matrix”, Neural, Parallel and Scientific Computations, vol. 3, no. 4, pp. 565-584, 1995.

[5] Assimakis N. D., “Optimal distributed ?alman filter”, Nonlinear Analysis, vol. 47/8, pp. 5367-5378, 2001 (special issue).

[6] Assimakis N., Roulis S., Lainiotis D., “Recursive solutions of the discrete time Riccati equation”, Neural, Parallel and Scientific Computations, vol. 11, pp. 343-350, 2003.

[7] Assimakis N. D., Psarakis E. Z., Lainiotis D. G., “Steady state Kalman filter: A new approach”, Neural, Parallel and Scientific Computations, vol. 11, pp. 485-490, 2003.

[8] Assimakis N., Roulis S., Lainiotis D., Triantafillidis M., “An interesting property of the doubling algorithm for solving the discrete time Riccati equation”, Nonlinear Studies, vol. 12, no. 4, pp. 337-343, 2005.

[9] Assimakis N. D., Roulis S., Lainiotis D. G., “Optimal distributed algorithms for the solution of the discrete time Riccati equation”, Nonlinear Studies, vol. 12, no. 4, pp. 381-390, 2005.

[10] Assimakis N., “A new algorithm for the steady state Kalman filter”, Neural, Parallel and Scientific Computations, vol. 14, no. 1, pp. 69-74, 2006.

[11] Kechriniotis A. I., Assimakis N. D., “Generalizations of the trapezoid inequalities based on a new mean value theorem for the remainder in Taylor’s formula”, Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics (JIPAM), vol. 7, issue 3, art. 90, 2006.

[12] Kechriniotis A. I., Assimakis N. D., “On the inequality of the difference of two integral means and applications for pdfs”, Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics (JIPAM), vol. 8, issue 1, art. 10, 2007.

[13] Assimakis N., Adam M., “Discrete time Kalman and Lainiotis filters comparison”, Int. Journal of Mathematical Analysis (IJMA), vol. 1, no. 13, pp. 635-659, 2007.

[14] Assimakis N., Kechriniotis A., Voliotis S., Tassis F., Kousteri M., “Analysis of the time invariant Kalman filter implementation via general Chandrasekhar algorithm”, International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering (IJSISE), vol. 1, no. 1, pp. 51-57, 2008.

[15] Adam M., Assimakis N., Sanida F., “Algebraic solutions of the matrix equations X+ATX-1A=Q and X-ATX-1A=Q”, International Journal of Algebra, vol. 2, no. 11, pp. 501-518, 2008.

[16] Assimakis N., Sanida F., Adam M., “Recursive solutions of the matrix equations X+ATX-1A=Q and X-ATX-1A=Q”, Applied Mathematical Sciences, vol. 2, no. 38, pp. 1855-1872, 2008.

[17] Adam M., Assimakis N., “Periodic Kalman filter: Steady state from the beginning”, Journal of Mathematical Sciences: AdvancesandApplications, vol. 1, no. 3, pp. 505-520, 2008.

[18] Assimakis N., Adam M., “FIR implementation of the steady state Kalman filter”, International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering (IJSISE), vol. 1, nos. 3/4, pp. 279-286, 2008.

[19] Assimakis N., Adam M., “Steady state Kalman filter for periodic models: A new approach”, International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, vol. 4, no. 5, pp. 201-218, 2009.

[20] Assimakis N., “Optimal distributed Lainiotis filter”, Int. Journal of Math. Analysis, vol. 3, no. 22, pp. 1061-1080, 2009.

[21] Assimakis N., “Discrete time Riccati equation recursive multiple steps solutions”, Contemporary Engineering Sciences, vol. 2, no. 7, pp. 333-354, 2009.

[22] Assimakis N., Kotsos B., “A chaotic system controller”, Int. Journal of Math. Analysis, vol. 3, no. 29, pp. 1405-1411, 2009.

[23]Adam M., Assimakis N., Tziallas G., Sanida F., “Riccati equation solution method for the computation of the solutions of  X+ATX-1A=Q and X-ATX-1A=Q”, The Open Applied Informatics Journal, vol. 3, pp. 22-33, 2009.

[24]Assimakis N., “Limiting properties of the doubling algorithm for solving the discrete time Riccati equation”, Contemporary Engineering Sciences , vol. 3, no. 1, pp. 17-23, 2010.

[25]Assimakis N., “Chandrasekhar type algorithms for the Riccati equation of Lainiotis filter”, Contemporary Engineering Sciences, vol. 3, no. 4, pp. 191-200, 2010.

[26]Assimakis N., Adam M., “A new author’s productivity index: p-index”,  Scientometrics, vol. 85, no. 2, pp. 415-427, DOI 10.1007/s11192-010-0255-z, 2010.

[27]Delibasis K., Kechriniotis A., Tsonos C., Assimakis N., “Automatic model-based tracing algorithm for vessel segmentation and diameter estimation”, Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 100, pp. 108-122, 2010.

[28] Assimakis N, Adam M., ?Lainiotis filter implementation via Chandrasekhar type algorithm?, Journal of Computations & Modelling, vol. 1, no. 1, pp. 115-130, 2011.

[29]Adam M., Assimakis N., Fotopoulou G., “On the Hermitian solutions of the matrix equation Xs+A*X-sA=Q”, Journal of Applied Mathematics & Bioinformatics, vol. 1, no. 2, pp. 109-129, 2011.

[30] Assimakis N., Adam M., Douladiris A., “Information Filter and Kalman Filter Comparison: Selection of the Faster Filter”, International Journal of Information Engineering, vol. 2, no. 1, pp. 1-5, 2012.

[31] Assimakis N., Adam M., “ On the convergence of the modified Riccati equation”, ISRN Signal Processing, 2012.

[32] Assimakis N., Adam M., Koziri M., Voliotis S., Asimakis K., “Optimal decentralized Kalman filter and Lainiotis filter”, accepted for publication, Digital Signal Processing, 2012.

[33] Assimakis N., Adam M., “Modified Riccati equation emanating from Lainiotis filter”, accepted for publication, International Journal of Information Engineering, 2012.

[34] Assimakis N, Adam M., Triantafillou C.,“Lainiotis filter, golden section and Fibonacci sequence”, accepted for publication, Signal Processing, 2012.

[35] Delibasis K., Kechriniotis A., Assimakis N.,“New closed formula for the univariate Hermite interpolating polynomial of total degree and its application in medical image slice interpolation”, accepted for publication, IEEE Transactions on Signal Processing, 2012.Συνέδρια

[1] Skourlas C., Maroulis D., Darzentas J., Assimakis N., Murray R.,   “Connectivity and protocols: The library and information services environment”, Proceedings of 5th Hellenic Conf. of Informatics, vol. II, pp. 659-666, 1995.

 

Send me that Reddit link so I can buy some cheap shoes

[2] Assimakis N. D., Lainiotis D. G., Katsikas S. K., Sanida F. L., “A survey of recursive algorithms for the solution of the discrete time Riccati equation”, Proceedings of 2nd World Congress of Nonlinear Analysts, 1997.

[3] Assimakis N. D., “Kalman and Lainiotis filters: A comparison study”,  Proceedings of 2nd Conference of Technology and Control, 296-300, 1998.

[4] Liolios N. T., Assimakis N. D., Kotsos B. A., Kontogeorgos A. B., “Switching activity of static CMOS gates”, Proceedings of 2nd Conference of Technology and Control, 323-327, 1998.

[5] Kotsos B. A., Liolios N. T., Assimakis N. D., Tziolas A. D., “CMOS buffer sizing”, Proceedings of 2nd Conference of Technology and Control, 328-330, 1998.

[6] Ventzas D., Petropoulos G., Assimakis N., “Signal analysis for industrial compressor robust control under pulsation conditions”, Proceedings of 9th International Conference on Signal Processing Applications and Technology (ICSPAT), pp. 921-926, 1998.

[7] Assimakis N. D., Giannakopoulos P. K., Lainiotis D. G., Sanida F. L., Ventzas D., Tziallas G., Koutsonikolas A., “Centralized and distributed algorithms for the solution of the discrete time Riccati equation”, Proceedings of 5th International Conference on Information System Analysis and Synthesis (ISAS), vol. 6, pp. 461-468, 1999.

[8] Assimakis N. D., “Optimal distributed ?alman filter”, Proceedings of 3rd World Congress of Nonlinear Analysts, 2000.

[9] Souglakos E., Korkovilis P., Kartsonakis E., Konstantopoulos K., Tsitsiklis D., Assimakis N., Vlahogiannis I., “Automatic construction of decision tree for load analysis of computer network external line”, Proceedings of 4th Conference of Technology and Control, pp. 328-330, 2002.

[10] Assimakis N., Kechriniotis A., Voliotis S., Tassis F., “Time invariant Kalman filter implementation via general Chandrasekhar algorithm”, Proceedings of 12th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), pp. 69-71, 2005.

[11] Assimakis N., Roulis S., Lainiotis D., Triantafillidis M., “An interesting property of the doubling algorithm for solving the discrete time Riccati equation”, Proceedings of 12th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), pp. 73-75, 2005.

 

I need suplier shoes and footwear from china

[12] Gkotsinas A., Kalovrektis K., Glossas N., Assimakis N., “Communication of independent robotic grippers for safe hand-over of fragile objects”, Proceedings of 12th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), pp. 433-436, 2005.

[13] Assimakis N., Adam M., Koziri M., Voliotis S., “Optimal distributed Kalman and Lainiotis filters Optimal uniform distribution of measurements into local processors”, Proceedings of 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2009.

[14] Adam M., Sanida F., Assimakis N., Voliotis S., “Riccati equation solution method for the computation of the extreme solutions of X+A*X-1A=Q and X-A*X-1A=Q”, Proceedings of 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2009.

[15] Kehriniotis A., Delibasis K., Tsonos C., Assimakis N., Asvestas P., “Towards the mathematic formalization of parametric generalized cyclinders and initial results in modeling 3D image data”, Proceedings of 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2009.

[16] Karagounis A., Polyzos A., Kotsos B., Assimakis N., “A 90nm Manchester code generator with CMOS switches running at 2.4GHz and 5GHz”, Proceedings of 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2009.

[17] Economopoulos T., Delibasis K., Asvestas P., Matsopoulos G., Assimakis N., “A real time eye-motion monitoring system”, Proceedings of 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2009.

[18] Karagounis A., Kotsos B., Assimakis N., Petropoulou E., Polyzos A., “The impact of process faults on specific parameters of a 1.9GHz CMOS mixer”, Proceedings of 2010 IEEE Annual Symposium on VLSI, pp. 405-409, 2010.

[19] Triantafillou C., Vourvoulakis J. and Assimakis N., “Mathematical tools in engineering students' decision-making”, Proceedings of the 35 th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME), vol. 4, pp. 273-280, 2011.

[20] Delibasis K., Kechriniotis A., Assimakis N., Tassani S., Matsopoulos G., “Hermite kernels for slice interpolation in medical images”, Proceedings of the 34th Annual International Conference of the IEEE EMBS, San Diego, California, USA, pp. 4369-4373 , 2012.

Βιβλία

[1] dBASE IV & Clipper
???? ?????? ????????????, 1994.

 

TwingoLiebhaber187 I was talking about production costs. I understand that big companies have higher profit margins, but the reason why knock-off factories are able to produce an overall cheaper shoe, is because they also use cheaper techniques and materials

 

Matt Barnes how I get scammed if I hit on the Nike SNKRS app when they first dropped lol those true blues looked fake and those white cements. And if those UNC 3s were fake those were a good pair of fake 3s because they Lowkey look like mines

 

[2] ??????? ???????????
??????????? ??????????, 2000.

 

[3] ??????? ???????????
GUTENBERG, 2008.

 

[4] ??????, ????????? ??? ??????? ??????????? ???????
GUTENBERG, 2008.

 

[5] ??????? ??????????? ?????? ????????

?????????, 2009.

 

[6] ?????? Kalman ??? ????????
?????????, 2009.

 

[7] e-book Logical Design
?.?.?. of Lamia, 2011.

 

[8] Matrix Equations Solutions Using Riccati Equation Theory and Applications
LAMPERT Academic Publishing, 2012.

 

[9] Recent Advances in Applied Signals, Systems and Image Processing

book chapter “Kalman Filtering – Recent Implementations”

SPRINGER SCIENCE & BUSINESS MEDIA B.V., to appear.

Διδασκόμενα Μαθήματα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ